2023-04-25

                                 MOTTÓ: MÉZ ÉS OSTOR 

(hosszú lesz....)

9.44-et mutat az óra, ahogy elkezdem írni a Rituálét -- újra tökéletes hátteret, vagy inkább visszaigazolást adva ahhoz, ami az "észközök" ÉS a "terembura" üzenetében megmutatkozik...
Mert mi a 9?
A TELJESSÉG száma, ami =1.
A 9 a MEGTÉRÉS a TELJESSÉGBE, a"hazatalálás", a feloldás... Innen indul az ÚJABB LÉ-T-SÍK, a KI-áramlás a két kapun keresztül a FÉNY dimenziójába. Mi ez a két kapu? Az IDŐ és a TÉR (4-4).
FÉNY-IDŐ-TÉR egy EGYSÉG, ahol megint a 3 az 1-ben, mert MINDENNEK a "szent HAR-masság" az ALAPRITMUSA.
A FÉNY dimenziója egy "ZÁRT" rendszer, és a belőle való kiút csak a 8-ason keresztül vezet, a "MÁS"-világba, vissza-FEL-é(g) az IDŐ és a TÉR kapuján keresztül.. Ez a kapu MA-ÁT.
MA=IDŐ (de a M-indenség A-karat is Egy-ben), az ÁT = a TÉR-ben való "iránylás"....
MA-AT tartja kezében a "lélek mérlegét", amiben megmérettetünk, hogy vajon kellően KÖNNYŰEK vagyunk-e?

Ugye ismerjük azt a mondást, hogy "Megmérettettél és könnyűnek találtattál"? Persze...
És milyen hang-SÚLY-lyal ismerjük? Úgy, hogy "kevesek" vagyunk, ha túl "könnyűnek" találtattunk. Olyannak, akinek szavai súlytalanok.. Megbízhatatlan és méltatlan bármilyen tiszteletre....
Nos, ez is egy TOTÁLIS kiforgatás!!!
Ugyanis minden súly LEHÚZ. PORBA NYOM. NYOMOT HAGY....
Amikor Jézus "zöld", vagy "Nagycsütörtökön" megmosta a tanítványai lábát az utolsó vacsora előtt, akkor vajon MIÉRT TETTE EZT?? Nem azért, amit a pápa csinál manapság, vagy bármelyik egyháztag. Ők SEMMIT nem értenek a lényegből, ahogy sok egyéb másból sem. Fogalmuk sincs a jézusi tanítások VALÓDI LÉNYEGÉRŐL és ezt még láttatják is. De hogyan is lehetne, mikor az ószövetséget tekintik a kereszténység alapjának????
De ez így van jól. Láttatják magukat.
DE!!!! A LÁTÁS KÉPESSÉGE azonban SAJÁTUNK!!! EGYÉNI!! Tehát HOL van a FELELŐSSÉG?
EGY-edül BENNÜNK! A "saját helyün-ben(t)"...
Szóval, miért mosta meg Jézus a tanítványai lábát? Azért, mert így jelezte, hogy Ő az, aki LE TUDJA MOSNI AZ ÚT PORÁT A LÁBUKRÓL (ő a 13-ikként elhozta a 91-et, MEGFORDÍTOTTA a 12-es rendszert, fejérőlt talpára állítva az EMBERT).
Milyen "ÚT PORÁT"most le Jézus?
  A "KARMIKUS" körforgás NEHÉZSÉGÉNEK a NYOMÁT. Jézus a lábmosással mutatta, hogy aki az "Ő LÁBÁVAL JÁRJA AZ UTAT", azaz ugyanarra a HANG-rezgésre HANG-olja MAG-át, amin Ő ÉL, akkor KÖNNYŰVÉ válik, SÚLY-talan lesz, így nem lesz poros a lába, mert többé nem hagy nyomot az út porában.
Értjük? ÉREZZÜK a LÉNYEGET???

Ma reggel hallom a rádióban: a pápa Jézusnak azzal a mondatával érkezik, amit Péterhez intézett: "KÖVESS ENGEM"! Felnevettem...
Hányan ÉRTIK és ÉRZIK e "felszólítás" lényegét??? Vajon hányan értik azt, amikor Jézus még hozzátette azt is: hagyd el apádat és anyádat, feleségedet és házadat?
Valamikor rég, mikor én sem értettem e felszólítás mibenlétét, lelkem mélyéig háborogtam ezen a kijelentésen, hogyan lehetett képes Jézus ilyet "ELVÁRNI"??? Ma már érzem és értem is.
Ezáltal pedig ÉL-etem részévé váltak a tanítások. Ha pedig eljutottam oda, hogy élem, akkor már TANÍTANI is tudom, hisz a LÉ-(É)N-EG BENNEM!!
Egyébként meg mindent CSAK ÍGY lehet tanítani!

A jézusi tanítások SOHA NEM SZÓ SZERINT ÉRTENDŐK!!! Aki szó szerint veszi, mint maga az egyház is, CSAPDÁBA ESIK és BELEKÖTI magát a PORBA. Ami egy PRÓBA-tétellé válik...

A szavaknak TÖBB SÍKJA van. Különösen a "MESTER"-i nyelveknek, melyek nem "mesterségesek", de annál inkább "M-S-TÉR-s-ÉG"-esek... Már itt van a 2 sík!!!
Megnyilvánul bennük az "M" mint ALAPZÖNGE (és NEM AZ OHM!!!!!!!), ami lekígyózik a TÉR-be, a "TER"-M-S"-tett világunkba...
Értjük? ÉRezzük?

Minden MAG-nyelv ilyen. MESTERI-EN MÁG-ikus, mert a M-indÉN-séget SZÓ-L-altatja meg...
Kinek "SZÓL", kinek "ALTAT"...
Attól függően, KI mit HALL!! Mely síkot érti az EGY-ÉN?
Ez pedig mindig a TEN-MAG HANG-oltságától függő. Ha érti a MAG-os tartalmat, akkor ÖSSZ-HANG-ban, HAR-MONIÁBAN van a LÉ-NYEGGEL... Lényének Égi részével...
Ekkor van "EG(y)-ben".
Értjük? Érezzük??

"KÖVESS ENGEM" – járd az "ÉN" utamat. Azaz? Az "ÉN" utam a "TE" utad. Mert mindketten "MAG"-osak vagyunk. Aki fel-ISME-ri MAG-a dalát, mely ÖSSZ-HANG-ban van az ÉN-(ÉN)EKÉVEL, akkor válik "ELEVEN"-né, akkor kerül EGY-s-ÉG-be, 1:1-ben TEN-MAG-ával....
Amíg a Jézusi ÉN és az Én ÉNEM között frekvencia különbség van, addig nincs "EGY-HANG-úság". Addig nincs meg az az ERŐ, amivel hegyeket lehet megmozgatni. Addig nincs "egy az egyben" létezés..
Értjük? Érezzük?

"HAGYD EL APÁDAT, ANYÁDAT....." – azaz LÉPJ KI a "GYÖKEREK" fogságából. Felejtsd el az el-HAGY-nivaló HAGY-ományokat, melyek mind KÖTŐFÉKEK, KÖTŐELEMEK!! Addig nem vagy szabad, nem tudsz LÉ-LEG/K-ezni, amíg FÖLDI EMBEREK által meghatározott SZOKÁSOKNAK SZOLGÁLSZ! 

Mi "csak" ennek a két tanításnak a lényege? Ugyanaz, amiről már beszéltem: "NEM VAGYOK EMBER"
Nem VAGY OK "teremtett" – hanem "LETT".
Az én Vagyokiságom OKA nem EMBERI eredetű..
Értjük? Érezzük?

Minderre ma azért tértem ki, mert többünknek ISMÉTLŐDŐEN jelenik meg az "észközeiben" a "SZERELMES FÉRFI" lapja, aki nem más ebben a "megjelenésben", mint EMANUEL. Jézus, Isa...Márpedig ha ő ennyire hangsúlyosan JELEN van és JEL-zi ittlétét azoknak, akik fogják a JELEKET a JELENben, akkor azt is jelenti, hogy "dógunk van" ővele és a tanításaival....
(10.07-kor... és igen!! Eljutni a FÉNY, a KÁPRÁZAT kapujába, mely megnyitja a FELTÁMADÁS, az ÁTFORDULÁS lehetőségét...)

Jézus NEM VOLT MÉZES-MÁZOS. Nem cukorfalatokkal édesgette az embereket. Hanem EGYENES MONDATOKKAL. Sokan nem értették - különösen nem a "GÖRBÉK".. akik előszeretettel görbítették az egyenest...Ők ma sem értik a szavát, mert NEM IS AKARJÁK megérteni, hisz akkor EGYENESSÉ KELLENE LE-EN-ni!!
Jézus a "görbékkel" szemben ostort is ragadott, mint amikor a "VÁM-SZEDŐKET" kergette ki a templomból.
Kik a "VÁMSZEDŐK"? Az ÉLŐSKÖDŐK. Akik CSAK görbe úton tudnak járni...
Ők azok, akik édes, cukormázas szavakkal SZÍVJÁK el MÁS-OK SZERETET ENERGIÁIT. Vagy épp FENYEGETNEK! Zsarolnak és bosszút lihegnek - ahogy tették Jézussal szemben is.
Mai elnevezéssel őket nevezzük NÁRCISZTIKUS személyeknek..
Mi a közös jellemző bennük? Kicsik, mint egy gyerek. FÉLNEK megállni a SAJÁT LÁBUKON, mindig MÁSOK ELISMERÉSÉRE pályáznak, önmaguk sajnáltatásával váltják ki a dícséretet, a szeretetet. Ragadnak mint a mézes nyál.... MÉZET csöpögtetnek, behízelgik magukat mások bizalmába, de csak azért, hogy magukhoz RAGASSZÁK ŐKET. Természetesen kellemesebb a mézet nyalogatni, mint az ostorcsapást elviselni. De aki mézet nyalogat MOST – annak MÁR OTT LEBEG AZ OSTOR A FEJE FELETT.... csak még nem látja... És NEM MÁS lengeti, mint SAJÁT MAG-ja - mivel pont a MAG-ját nem hajlandó MAG-hallani a mézzel elfedett érzékelései által
(10.12... és megint itt a rábólintás... Hisz mi a 12? Az "akasztott".. a feje tetejére állított létezés...)

Sokszor megkaptam, megkapom és gondolom még fogom is, hogy "sárdobáló" vagyok, amikor HANGOT ADOK a JELLEMTELENSÉGNEK, amikor MEGFOGALMAZOM azt, ami egyébként mindenki számára LÁTHATÓ, hisz NYÍL-vános!!
Sokszor elmondtam már: Jupiter dolgozik és hatása alól SENKI nem kivétel. Mindenki LÁTHATÓ! Nincs LEPEL - csak a vakok szemén hályog...A vakok pedig NEM SZERETNEK ÉBRDENI – hisz akkor TÜKÖRBE KELLENE NÉZNI!
Szeretjük magunkat reggelente a tükörben LÁTNI, mikor gyűrötten, álmosan kikelünk az ágyból? Hát, nem éppen... De miután FRISS VÍZZEL MEGMOSSUK az arcunkat, máris ÉBEREKKÉ válunk.
Sőt, ha a HIDEG VÍZZEL a szemünket is átöblítjük, a LÁTÁSUNK IS ÉLESSÉ VÁLIK...
Ráadásul MEG IS SZÉPÜLÜNK....
Értjük? Érezzük a LÉNYEGET??

Nagy divat a spirimaszlag világában az ÍTÉLKEZÉSRŐL szövegelni és ezzel dobálózni. Nos, ez sem véletlen... Ezáltal fojtják el a KRITIKAI HANG-ot, teljes tudatossággal, hisz biztosítani kell a maguk számára a MEGTÉVESZTÉS LEHETŐSÉGÉT!!! Korábban boszorkánynak vagy eretneknek kiáltották ki azt, aki hangot adott a megtévesztéseknek. Ma sincs MÁS KÉP, csak másképp...
Idézzük fel Drábik János szavait, aki tényszerűen elmondja előadásaiban, hol és kik és hogyan egyeztetik, fésülik össze a spiridogmákat,vallásokat, téziseket, eszméket és terjesztik aztán szét a világban...
Az ESZ-ME mire való? ESZ-ME-let-VESZT-ésre!!
Az ELME (és az EMBEREK) LE-URALÁSÁRA. 

Mit mondok mindig? Az EMBERI ELME irányítható, megvezethető csupán, neki kell az "esz-me".
Az emberi elme az EMBERHEZ TARTOZÓ.
De a SZÍV "NEM EMBERI"!!!
A SZÍV VISZ, SZŰR és KI-HAG-y-ja, KI-HA-N-G-osítja azt a HANGOT, ami FALS.A megtévesztéshez elég egy FÉL HANG... De pont ez a FÉL fog FÉL-revinni és a FEL-hangolás helyett EL-hangolni....

A MEGTÉVESZTŐK, a FÉL-HANGot kiadók SOHA nem szeretik a SZER-t. Ők nem SZER-ÉN-ek, ők "ALÁZATOSAK". Ők a FŐ-HAJTÓK. HAJT-ják, el-HAJ-lítják a "HAJ"-on, mint antennán keresztül a FŐT. Aki LE-HAJ-tott fővel jár, annak nincs EMELT FŐ-je....
Értjük?
Érezzük?

Az "ALÁZATOT" tanítók és a "SZERETRE HIVATKOZÓK" a legnagyobb meg/MAG-TÉV-esztők.
Nem is bírják elviselni, ha valaki KIHALLJA a FÉL-re kongató FÉL-hangjukat és ráadásul még HANGOT is ad ennek, SZÓ-vá TÉVE a meg-TÉV-esztést ....
Mi a SZÓ? Az IGE kifejező MÓDJA.
Hangozhat IGE-N-lően és hangozhat "gén"lően, mely utóbbi csakis "FEJ-vesztetté" tudja tenni az
"(e)M-bert", mivel maga is "FEJ-VESZTETT"....Magyar nyelv mágiája... (I-MA-dom!!)

Napunk angyala ma SANDLPHON, aki "ISTEN AJÁNDÉKÁT" hozza.
I-S-TE-EN.
I=legMAG-osabb HANG
S=ami lekígyózik
TE és ÉN...
Ugye értjük?
Ugye érezzük már?

Méz és ostor és ajándék... Nem mindig a MÉZ az igazi ajándék.....