2023-12-21

                                     MOTTÓ: KI-KELET... 

A számítások szerint ugyan 22-én lesz Téli Napforduló – tehát a fizikai síkon -, HATÁSÁBAN mégis mára NYÍLIK a NYÍL számára a LIK... Ma tud "Kilőni" a BETELJESEDÉS NYILA a CÉL irányába...
Tehát MA van "KI-KELET"...Azaz az Új NAP-év ébredése...

A "felkészítési" hullám már 13-a óta mutatja magát, a ZÁRÁS-NYITÁS kettősségében. Az elmúlt napok tökéletesen megmutatták, hogy a "DÖNTÉS" ÉVE VÉGET ÉRT...
A 7-es szám ugyanis a FÉNY HATÁRSZÁMA és a MÉRLEGELÉS, a DÖNTÉS száma is – valamint az ÁTLÉNYEGÜLÉSÉ, az "ÁT-LÁTÁSÉ"... De csakis akkor, ha megvan bennünk az ÉRZÉKELÉS kifinomultsága. Akkor tudunk a FÉNY LÁTSZATA mögé látni és ennek megfelelően ÉLNI IS.
Hisz a 7 "túloldalán" ("túl az Óperencián, a VÍZVÁLASZTÓN) van az ÁTFORDULÁS, a "HOLT/D"-pont a TELJESSÉG, az EGYSÉG-betérés irányába....Mely egy "MÁS PART", egy MÁS SÍK...

A FÉNY MAGJA a 4-es szám, az ANYAG száma. A 7-esben lehet eldöntetni: MARADOK az ANYAGBAN vagy "TOVÁBB-ÁLLOK" és ÁTFORDULOK az anyagból, a fény káprázatából a MAG-MEGÉLÉS irányába.
A 7-es a 6-alom URALÁSA. Nem véletlenül a menora is 7 ágú... Itt dől el, KIÉ A HATALOM?
Ki tud KÖZÉPEN maradni, megőrizve ÉP-ségét és egyik szekértáborba sem beleesni...
Ki tud FELÜLEMELKEDNI a 6-alom játszmáin? Az lesz az "UR-AL"-kodó...
Az fogja uralni az "AL"-világot... Mely nem Hádész birodalma, nem a "holt lelkek" tábora, hanem a földi, emberi lét TERE... Ugyanakkor ha belegondolok, az "alvók" valójában mind "holtak", hisz NEM ÉBEREK a LÉTRE, csak a FELSZÍNT látják, csak a KÁPRÁZATNAK hisznek, és fogalmuk sincs arról, mi van a M-ÉJ-ben.. Hogy mi a LÉTEZÉS maga? Még a SAJÁT életüket sem tudják értelmezni....

Ha most visszatekintünk, megmutatkozott az elmúlt évben a 7-es "HAT-ÁR"-sága? Nem kicsit, nagyon is.... Hiába mondogatják "okosok", hogy nem létezik időszámítás, ha belépünk egy rendszerbe, akkor az a rendszer HAT-ással lesz ránk és meghatároz bennünket. Ahogy aztán mi is a rendszerre kihatással leszünk.. Ha rögzíti e rendszer a születési dátumunkat, akkor nem a dátum lesz releváns, hanem azok a SZÁMOK, melyek LEÍRJÁK! ÉS EBBEN VAN A LÉNYEG! A SZÁMOK fognak "JELLEMEZNI" minket – és nem az "IDŐ"....
Egyébként is az "IDŐ" TART MINKET – és nem mi tartjuk kézben az időt...

A tavalyi, 7-es évben NAGY DÖNTÉSEK születtek. BENNÜNK – és abban a VILÁGBAN is, amiben élünk. Látható volt? Érezhető volt? Tapasztalható volt? De még mennyire!

Most belépünk egy 8-as évbe.
Már meg is jelent a hozzá egyértelműen kapcsolódó "kocka", ami EL VAN VETVE – tehát OK és OKOZAT most szorosan kapcsolódva MEGMUTATKOZNAK, természetesen a TISZTA IGAZSÁG minőségében. Nincs "kecmec", meg "lacafaca", mindenki AZT ARATJA, amit ELVETETT...
Ezért nem kell a jelenben senkinek aggódnia, akit netán az IGAZSÁG miatt pillanatnyilag hátrány ért. Hamarosan meglesz a hozadéka mindenki DÖNTÉSÉNEK..

A Nap ÚJ ÉLETRE KEL... "KI-KEL" az ÉJ M-ÉJ-éből" a Fény, "világra hozza gyermekét" az "ÉJ KIRÁLYNŐJE".... Természetesen a SZER ELEM ERŐTERÉBEN..
Hátramarad mindaz, ami a MÚLTÉ, ami már NEM ÉLETREVALÓ, ami nem életképes...
Ugyanakkor a KOCKA EL VAN VETVE – tehát minden halad a BETELJESÜLÉSE felé.
Legfeljebb a HOGYAN-ban történhetnek módosulások....
Egy biztos: most aztán "hétszentség", hogy MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL!
Aki TETT TEN-MAG-áért, annak MAGOSSÁGOS élményekben lesz osztályrésze!

Kis hazánkra is megérkezik az a fordulat, amit már 2019-ben kiraktam: sorsát a FELSŐBB AKARAT, a M-indség A-karata rendezi a MA-ban, mert EGY-beér az IDŐ és a TÉR, hogy maga mögött hagyja azt a partot, mely élhetetlen a számára. Leválik rólunk minden olyan kapcsolat, mely viszi az erőnket és tolvaj módjára fosztogat. Látszólag olyan ÁRAMLAT-ban vagyunk, ahol mi úszunk egyedül az ÁR-ral szemben.. Igen, de minket ez az ÁR ERŐSÍT, hisz az ÁR=Áldott Részünk.... 
MAG-unkra maradunk – ahogy egy MAG-minőségnek kell is.
De ez így lesz IO!! Mert ez a függetlenség és szabadság útja.
Mi nem bízhatunk SENKIBEN, csakis SAJÁT MAG-unkban! De higgyük el: leszünk mi még sokaknak menekülési útja és meg fog adatni az, hogy MI VÁLOGATJUK MEG, KÉNYSZER NÉLKÜL, hogy KIVEL működünk együtt....Hisz AZONOS az AZONOSSAL tud igazán közös célokért tenni..
Meg fogjuk látni, hogy a körülmények csodás módon fognak "minket szolgálni" és kimaradunk minden olyan dologból, ami nem a mi "bizniszünk" – hisz soha nem is "szolgáltuk" ezeket...
Nagy MEGTÉRÜLÉSEKET élhetünk meg, JÓVÁTÉTELEKET – mert az IGAZSÁG VILÁGOSSÁGBA TÉR...És nem fogja eltakarni a Fény...

Napunk angyala JEREMIEL, a SORSSZERŰSÉG angyala, aki arról üzen, hogy "VÉGE A NEHÉZSÉGEKNEK". ("nem rossz" kezdet ..)
Igen... mert "MINDEN IO-RAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL". VALÓBAN.
És TÉNY-legesen...
Ahogy HOLLE-ANYÓ meséjében is...
Mindenféle földi, anyagi mágiázás és lencseevés nélkül is...