2023-08-08

                                MOTTÓ: SATANA ÉS NAP 

Izgalmas megéléseknek nézhetünk ma újra elébe... Satana és a Nap.. Mondhatni a két VÉG-LE-T...
8-ik hó 8-án...ráadásul...
De bontsuk csak ki ezt a VÉGLET szót is: VÉG, LE és T...
A "VÉG" egyértelmű, csakhogy a NAP világában mindenből 2 van. Tehát a VÉG úgy vég, hogy egyben kezdet is. A "LE" lehet IRÁNY is, de lehet akár a LÉ is, ami maga az ÉL-et. A "T" pedig mindig a TÉR jelölője, ahova "LE"-jövünk.. A "T" mindig az ÁtFORDULÁS helye..
Ugye, mennyi minden benne van EGY SZÓBAN? Ráadásul ha úgy írnánk, hogy "VÉG-LETT" – akkor pedig egyértelműen adja magát, hogy a VÉG is "LETT", ami pedig "lett" az ELEVE LÉTEZŐ....
Ami eleve létező, az pedig MAG-ától ÉR/L-tetődő...
Magyar nyelv mágiája...

És ha már MAG és MÁGIA – ennek száma az 5, és az 5 is benne van a napunkban.
Ráadásul az 5 formája nagyon hajaz SATANA jelére, ahogy a 4 meg a Jupiterére...
Nem véletlenül...
De most maradjunk Satanánál, az 5-nél és a Napnál. Meg a VÉG-ZET-nél...
Végzetnek nevezzük még a SORSSZERŰSÉGET. Ami NEM ELKERÜLHETŐ. Az emberi lét VÉGZETES és SORSSZERŰ. Van vége – de ha van vége, akkor van kezdete is. Tehát van ÉRKEZÉS és van INDULÁS. A kettő között pedig egy ÚT, amit bejárunk. Mégpedig azt, amit TEN-MAG-unk MAG-MEG-ÍRT magának! Tehát a MAG megírja MAG-ának, amit MAGUS-ként MEGÉL(het).Mi a MAGUS?
Az 5-ös szám, ami a "Mágia", amihez tartozik az 5-ágú csillag, melyet pedig a VÉN-US útja rajzol ki, épp 8 év alatt ("Vénusz útja 8"... mint az Atiye ajándéka c. filmsorozatban...)
Az 5 ágú csillag jelöli magát az EMBERT. Ő a MÁGUS, a MAG ŐS – hisz saját életének mágusa!!
Nincs itt semmi varázslat, "csak" ennyi. Megéli, amit MAG-a MAGÁNAK megteremtett...
Értjük? Érezzük a csodás "ELEVE EL-REND-EL-T-etést"??? 

Tehát minden, amit megélünk, az MAG-unkból eredő, összhangban a MA-val, a M-indenség
A-karatával. Ő MA-MA, azaz SAT-ANA, akin keresztül, mint KAP-U-n át (LÉ-T-rejön a sötét-s-ÉG-ből a szemnek LÁTHATÓ világ. Teremtettnek a teremtett tér... Ami a FÉNY, a Nap tere...
Ez a TER-MES-z-ET.. A TÉR-be TER-emtett TER-mészet...
Magyar nyelv mágiája újfent.. ÉS már kezdjük érteni, hogy a MAG-ar nyelv mitől MÁGUS nyelv, ugye??
Csak a NAP, a Fény által lesz mindennek a TÉR-ben kezdete és vége. Ami alpvetően NINCS – csak a FÉNYben LÁTSZIK úgy. Minden nap van NAP-FEL-kelte és van NAP-NYUG-ta...
Van nappal egy látható tartomány és van éjszaka egy láthatatlan tartomány. Van fénybeli életünk és van álombeli... Feltűnik vajon az ÁTJÁRÁS a VÉGPONTOK között? Amikor pl ébredünk vagy épp elalszunk? Ha ügyesek vagyunk, akkor el tudjuk kapni azt a pontot, hogy épp elalszunk ennek a világnak – és ébredünk a másiknak. Szabályosan megélhető, miként álmosodik el az elme – és lesz egyidejűleg éber a tudat a másik oldalon...Tehát VAN VÉG? Nincs. Csak ÁLLOMÁS van, mely egy ÁLOM MÁS... De minden VÉG egyben egy ÁTJÁRÓ, tehát egy KEZDÉS IS. Ahogy LE-fordulunk a T-kereszten, úgy F-EL-is....(Ez a "felfordulás" :))...

Az "észközökben" megjelent a "KEVÉS PÉNZ" lapja is. Ami természetesen NEM AZ, mint az elnevezése, hanem sokkal mélyebb értelme van. Ez a lap a BELSŐ ÉRTÉK lapja. A MAGAM-ba nézés, MAGAM LÁTÁSA. És annak TUDATOSÍTÁSA, hogy MINDEN BELŐLEM ERED. Minden, amit látok a TÜKÖRBEN, minden, amit magam mögött hagytam és ELÉRTEM, az egy előre megírt utat bejárva történt. Viszont az, hogy mindezt HOGYAN ÉL-T-EM MEG, mindig és mindenkor rajtam áll.
FÉL ELEMBEN? Akkor FÉL SIKER lett az enyém. Hisz a FÉL ELEM-ben minden FEL-eződik.
Az eredményesség, a bőség, a jutalom. Hiába kapnék EGÉSZET, azonnal kiveszik valakik a zsebemből a MÁSIK FELÉT. Jönnek a veszteségek, ami teljesen REND-jén való, hisz az "ÉN" FÉL ELEMBEN ÉL.
Érthető? Érezhető a lényeg?

Ha bármikor elkapnak a KÉTSÉGEK, azonnal FELEZŐDIK az EGYségtudat bennünk, azonnal jönnek a FÉLELMEK és vele együtt a veszteségek. Közlekedési bírság, adóhiány megállapítás, elhagyunk valamit, eltörik valami, kidől a fa a kertben és végig szántja a falat, vagy ráesik az autóra, agyonveri a jég a tetőt, a termésünket... stb.. stb.. lehetne sorolni a rengeteg lehetőséget...
Ugyanakkor ha EGY-ben vagyunk TEN-MAG-unkkal és teljes tudatában lénységünknek, amit MAGABIZTOSSÁGNAK is nevezünk, akkor minden JÓL ALAKUL. A "véletlenek"-nek köszönhetően persze...

Azt mondja JEREMIEL angyalkártyája, aki a Sorsszerűség angyala, hogy minden úgy jól, ahogy van. Igen. Hisz minden magunkból vetül ki. Akkor hogyan ne lenne jó?? Hisz OK van és OKOZAT.
Ha az OK az, hogy én FÉL-EK, akkor az OKOZAT a FÉL ELEM SÍKJA LESZ. Rendben van ez? Természetesen, hisz hogyan lehetne BŐSÉG a FÉLELEM következménye??
Pontosabban véve, lehet bőség is, hisz az egész LÉ-tezésben ÁRAMLÁS van, csak épp azon a szinten, abban a tartományban, amiben az ÉN rezeg.... Ha FÉL-szinten, akkor a FÉL ELEMből lesz bőséges áradás...és mindabból, ami hozzá tartozó..Az ÉLET-ben REND van. A SZER RENDJE.
A SORS-SZER-űség is egy "szer", amit a SZER ELEME működtet: mindenki azt ÉLI meg, amit MAGÁBÓL kivetít. Ha nem tetszik, akkor mindig megvan az esély a MAG-(á)hoz TÉR-ésre ..

Nos, ma ennek van itt újra a lehetősége: "SORS-SZER"-űen "MAG"-unkhoz TÉR-ni itt a TÉR-ben... Egyébként olvassuk csak visszafelé a SOR szót? ROS... Rosz? Rossz? Hmmm... Lehet, itt van a "kutya" megint elásva...