2023 január

REPED A KÉREG 2023-01-30

Miután Csendbe tért a Táj, 
egy más világban jársz.
Hol e Csendnek dallamában 
a Vagy-aki-Vagy-Okiságban, legbensőbb békémben áramlok tovább.
Egy vég nélküli nyugalom hatja át a lényem.
De lassan érzem, hogy innen is beljebb kell lépnem.
Mert érzem, hogy valamihez nagyon közel értem.
Már itt a rezeg bennem, s vár reám, hogy tovább emlékezzek.
Már érzem, hogy hol a végtelen utak egybeérnek, ott bent,
egy teljesen más világ mutatkozik meg nékem.
Eddig igaznak vélt valóságok mind-mind messze térnek.
Elsuhannak az Idővel és a Térrel. Megdermedt álmokról, mik valósággá válnak most, "lehullanak a kérgek".
Repedezik a Tér, s egyre több eredendő emlékünk,
melyeket eddig beborított a Fény, most a VILÁGOSSÁGBA ÉR.
S újra életre kél...
Ahogy a hóvirág szirmát bontva a hótakaró alól elúbújva elhagyja rejtek-helyét.
Oly igazságok mutatják meg magukat, melyeket az Elme felfogni már képtelen..
Mert nincs hozzá kép-lete..
Ezért először azoknak fedi fel magát, ki szívében már ébredett.
S ezt megérteni már csakis szívbéli tudatosságban-tudatossággal lehet.
S csakis ÉREZVE LÁTOD a LÉNy-EGET.
S látni fogod, ahogy a Föld kérge megreped.
S mikor ez megtörténik, tudni fogod, hogy ez már nem egy álom, s nem mese.
Emlékezz hát, mit mondtam rég neked?
"Nem vagytok sem gépek, sem emberi szövetek".
Mert Te aki vagyok, ki a Valóságban ébredt, megmutatom neked, eredendő Lényem(Lényed),
hol s hogyan is élem..
De egyet ne feledj: bár már sokmindenre felkészítettelek,
ez ezen a ponton, még téged is mélyen érinthet meg.
Hisz minden, amit eddig tenmagodról hittél,
egy szemvillanás alatt "semmivé" lesz.
S már szinte itt van s rezeg ez a hullám, amivel ide értek.
Készülj hát, hisz mindezt neked megígértem.
S világossá válik minden részlet....

Egybeér a Minden és a Semmi 

 2023-01-10

Megállt az Időd, nem múlik a perc, nincs már se jövőd, se múltad,
csakis az Egynek Jelene hoz számodra újat.
Nincs múlt, nincs lesz, hisz végtelen a Pillanat, melyben minden egyszerre mutatja meg magát,
hol benned az Egy Akarat.
S ez a Pillanat, mely egy mozdulatlan folyamat,
a Vég nélküli Egy hullámban rezeg Benned tovább..
S itt egybeér a Minden és a Semmi, a Kinti és a Benti Tartomány.
S a határtalan Vanságban az Egynek Világosságában,
Tudatodnak csendjében egyre beljebb Emlékezel Te, aki Vagyok,
Ki mindenhol s mindenben létezel.
Kiben ott élnek az Álmok, s a mindenféle Más-Ok, kinek halhatatlan Lénysége maga az Élet szépsége.
Kiben a Pillanat benne él, s ő benne tágul tovább..
Az Öröklétnek tengerén,
az Egy Tudatnak mezején,
az Álmok s Valóságok határtalan Egy terén. 

HÍVÓ SZÓ      2023-01-17

Ha megmutatkozik a JELED, abban a pillanatban beindul a lemez.
S ami akkor megtörténik, az Ég és a Föld Egy-be nyílik.
Összeér a két Világ, s eltűnik a 7 határ.
S megnyílik egy tartomány, mit nem fed többé már Homály.
Csak a való mi látszik majd, s felcsendül az égi Dal.
Ki meghallja e dallamot, e hívó szóra felragyog.
S e ragyogásban emlékei megnyílnak egy hajnalon.
S visszatér az Eredendő, hol csak Egy van/vagy, s nincs már kettő.
Kitágul a tudatmező s eltűnik az Égi Tető.
Lepelbe zárt igazságok, elfeledett valóságok ekkor mind-mind a felszínre jő.
S ki képes már arra, hogy a Hívó Szót hallja, átíródik benne a Minta,
s ők mindnyájan felhangolódnak, felkapcsolódnak az Eredendő Dalra.
s hullámokban emelkedve mindannyian hazamennek.
S így teljesedik be az Eleve Elrendelt Teremt-NŐI Tiszta Egy Terved.