2024-03-28

                                 MOTTÓ: ÉLŐ-RE LÁTÁS...

Ma NAGYCSÜTÖRTÖK napja van, az UTOLSÓ VACSORA napja, a közös ÉTEL elfogyasztásának emlékezete....De mi az az étel, amit elfogyasztottak? És amire Jézus azt mondta, ez az "ÉN TESTEM ÉS VÉREM"?? Mellyel mindnyájunkat ETET?
A "SZER" ELEME, mely ETET-Ő....
Amit megint CSAK magyarul lehet megérteni...

A "SZER" NEM egy "eszköz", ahogy egyes "nyelvszakértők" azt értelmezik.
A SZER maga az az ELEM, mely itt a "RÉSZ"-eket össze-TART-ja és EGY-s-ÉG-be emeli..
A SZER az a "SZEL", azaz "SZÉL", ami a "LÉ"-ben a "hullámot veri", a "LÉ"-T-et ÉL-lel, ÉL-ET(ET)-tel feltölti, amitől "LESZ"....

A SZER TARTÁS-sal MAG-unknak is TARTÁST adunk - a szertartás által...
Magyar nyelv égi mágiája...
Tehát az utolsó vacsora egy "SZER-TARTÁS" volt, egy EMLÉKEZTETŐ, hogy mi az, ami MIND-NYÁJ-unkat ETET!
Mit mondtak Jézusra? HOgy ő "A JÓ PÁSZTOR", aki vigyáz a NYÁJ-ára...
Igen ám, de KI nekünk a PÁSZTORCSILLAG? A VÉNUSZ.
Ki a VÉNUSZ? A "VÉN ŐS", aki tudja a NEV-edet..
Mire emlékeztetett Jézus? Hogy mindig légy éber, hogy meghalld hívását, mikor a NEVEDEN szólít...
Ki Jézusnak, azaz a VÉN ŐS-nek, azaz az EREDENDŐ MI-NŐ-ségnek a valódi NYÁJA?
Hát mi!! Mi "MI-ND-NYÁJ"-an...
Értjük?? Érezzük??
(és azt is, hogy mennyire lehetett Jézus egy FÉR-FÉL-fi?? CSak annyira, amennyire MAGÁBAN
 ÉLTE az eredendő mi-NŐ-ségét..)


Mit tett Jézus az utolsó vacsora SZERTARTÁSának a végén?
MEGMOSTA a TANÍTVÁNYOK LÁBÁT - amit az egyház manapság "alázatként" tanít. PEDIG SZÓ SINCS SEMMIFÉLE ALÁZATRÓL!! (Ahogy kozmikusan SEM LÉTEZŐ FOGALOM!) Miért?
Mert mit "tesz" a láb? NYOMOT HAGY az ÚT PORÁBAN.
Mi a "POR"? A MÚLANDÓSÁG jelképe. (Ember emlékezz, hogy porból vagy és porrá leszel).
De a MÚLANDÓSÁG CSAKIS hol van? AZ ANYAGBAN, a TESTI mivoltban.
 Minek van súlya? A TESTNEK. A test lába tehát NYOMOT hagy, mert NYOMÓS OKA van rá...
Hisz OK-a van a testi ittlétének. Ahhoz, hogy ne legyen több OKA a lábnyomának, mit kell tennie? Egy OK-TÁVOT (8 HANG) kell meg-LÉP-nie!.
Mi ez az OK-TÁV? A 8 HANG? A FÉNY, az IDŐ és a TÉR KAPUJA (MA-AT, SATANA kapuja)
Mi ez a KAPU? A HOLD/T-PONT...
Tehát, a lábmosás mit jelentett? AZ ANYAG HÁTRAHAGYÁSÁT, kilépést a KÖTÖTTSÉGEKBŐL.. Egyszer....
Másodszor:
a láb miért hagy MÉG nyomot? MERT TEHER, SÚLY van rajta. Amikor NEHÉZ a TEST.
Mikor nehéz a test? Ha GONDOK NYOM-asztják.
Mikor nyomasztanak gondok? Ha hiányban, félelemben, kétségek között vagyunk. Amikor nem vagyunk FEL-SZABAD-ultak! Amikor nem vagyunk könnyűek... Amikor mások SZAB-ják meg nekünk (netán épp SZABLYÁVAL) a lehetőségeinket.. Amikor félelemben vagyunk, kiszolgáltatottság ÉRZETÉBEN, amikor aggódunk a jövőnkért, gyerekeinkért, vagyonunkért..
Ekkor a "T-É"-kör ALATT vagyunk és "körözünk" FOK/G-ságunkban...
Nem tudunk átjutni a TŰ-FOKÁN...

TŰ=TŰ-KÖR = a VETÍTETT, a TEREMTETT VILÁG, a FÉNY VILÁGA, a LÁT-szat-világ, amit CSAK a két TESTI szemünkkel érzékelünk. Ennek a TŰ-KÖR-nek van az a "FOKA", amin ha ÁTJUTUNK, felszabadulunk. Tehát a TŰ-foka nem egy "TŰ FOKA", hanem a TŰ-KÖR-világ HOLD/T-PONTJA!!!!
És mindig ez az a METSZÉSPONT, amin az ÁTFORDULÁS, azaz az ÁT-LÉ-ÉN(y)-egülés megtörténhet!

Milyen a gazdag ember? SÚLYOS. NEHÉZ. Ez nem a pénzbeli gazdagságot jelenti – ez az egyház TUDATOS és ALJAS FÉLREÉRTELMEZÉSE a "nyájának" a KIFOSZTÁSÁRA!!!
A gazdagság jelen esetben a RAJTUNK LÉVŐ RÉTEGEKET, a "bundánkat" jelenti!!
Mennyi aggodalom, gond, teher van rajtunk! Ez lehet akár a pénz miatt is, hisz minél több van belőle, annál több figyelmet és törődést kíván...
Minden GOND egy RÉTEG RAJTUNK. Márpedig a TŰ-KÖR FOKÁN, HOLD/T-pontján csak akkor mehetünk át, amikor teljesen "ÜRESEK" vagyunk....

Anyám a múlt héten távozott az élők sorából. Szó szerint le lehetett követni a "TŰ FOKÁN" való átjutását, hogy mennyire ide ragasztották az ANYAG dolgai és hogy miként jutott el nagy nehezen a "végpontra", hogy el tudja engedni már a gumicsontot, a rendezgetést, az irányítást. Hosszú menetelése volt - és pont az ilyen hosszú menetelések MEGELŐZÉSE érdekében tanította Jézus a tanítványait az ELENGEDÉSRE! Mégpedig ITT és MOST!
Ha KÖNNYŰ vagy az ÉLETEDBEN - könnyű leszel a halálodban is!

Összefoglalva hát: Jézus a lábmosással MIT MUTATOTT meg? Azt, hogy ha valaki, a TANÍT-ványaként az "ÉN" útját járja, ami maga a jézusi MINŐSÉG, akkor SÚLYTALAN lészen, és NEM HAGY LÁB-NYOMOT A PORBAN, KILÉPHET A KÖR-FORGÁSBÓL, a LÁTSZATVILÁG
 FOG/K-SÁGÁBÓL!

A jézusi tanok KOZMIKUS tanok (kivéve azokat, amiket már vallási okokból adtak a szájába), tehát ELEVE BENNÜNK LÉ-V-ők! A mi feladatunk nem más, mint emlékezni a VÉN ŐSI TUDÁSRA!
Jézus pedig pontosan az EMLÉKEZÉS, EMLÉKEZTETÉS érdekében érkezett...
(Én csak azt nem értem, hogy az egyház ezen mit nem ért...)

A LÁBMOSÁS a "KI-LÉP"-és, a "LÉPÉS-VÁLTÁS" jelképe. De ezt csakis MEGTISZTULVA lehet megélni. Értjük már a "takarítás" fontosságát, amire pont 3 nap áll rendelkezésünkre?
Elkezdeni – elvégezni – elpihenni....

Milyen érdekes, hogy a mai nap száma 12.
A 12 a Tarotban az "AKASZTOTT" lapja, a "HASÍTÁS", a "KETTÉ-SZAKADÁS" száma.
A FÉNY-hez tartozó szám, hisz TÜKÖR-ÁLLÁS-ban, azaz FEJJEL LEFELÉ, ÁTFORGATVA látja az "Akasztott" a világot. De az Akaszott nincs megkötve, bármikor megszabadulhat a fejen lógás helyzetéből.
Ő DÖNT!!

2021. 08. 12-én, mikor megjelent az égen az "E" betű, ugyancsak CSÜTÖRTÖK volt. Ekkor mutatta meg EMANUEL, az "E"-TETŐ-SZER(kezet)-en keresztül és a SZÁMOK által a húsvéti misztérium IGAZ MIBENLÉTÉT.... (magyar nyelv mágiája....)
Jézushoz melyik számot adják? A 3-at. Miért pont a 3-at? A 12 okán, mivel a 12 a FÉNY TEREMTÉSSZÁMA ("voltam egy és lettem kettő, most két-s-égbe esve látom magamat..");
az ESZENCIÁJA azonban a 3 ("de felébredve újra egy leszek"..)
Mit jelképez a 3?
Az ÚJRA EGYSÉGBE TÉRÉST. A MAG-unkhoz TÉR-ést a TÉR-ben..
Ezért a 3=1.
A 33 pedig = KÉT (db) 1, a két MAG-ához TÉR-T "TŐ", (Egyből kettő), mely magához térve lesz újra 1,  együtt pedig lesznek 6, azaz a VÉNUSZ, az ÚJ LÉT-SZÁM-a, a hatszög forma, ahol minden élet KEL-etkezik (KÖL-T-ekezik...)
Értjük?
Érezzük?
Mennyire VEL/N-ős tanítást ad a magyar nyelv és a számok, melyek köszönő viszonyban nincsenek az egyház torzításaival?? Ugyanakkor minden LÉNY-ÉGI benne van??

Holnap NAGYPÉNTEK - folytatása kötvetkezik...