2024-01-22

    MOTTÓ: MÉG MINDIG A LÁTHATATLAN VILÁGOK... 

Már 3-ik napja tart a "Láthatatlanság" témája – természetesen nem véletlenül, hisz minden, ami LÉNYEGI, az 3, a 3 pedig 1. EGY téma HÁROMSZORosan "megrágva": FENT, KÖZ-ÉP-EN és LENT - így válik ÉLŐVÉ minden, ami TUDÁS, ISMERET és HIT. Soha nem elég csak "tudni" valamit: addig nem lesz bennünk élő, amíg "le nem megy a LÉ-be", azaz a LÉLEK, a SZÍV mezejébe, ahol aztán hangosan koppan.. Csakis ezután tud "inunkba szállni a bátorság", azaz tudunk úgy lépni, úgy tenni, ahogy "köll"...

"INÁBA SZÁLL A BÁTORSÁG"... mondjuk a magát meggondoló, gyáva emberre. Vajon miért is??? Hisz az ÍN az, ami az izomrostokat összetartja, ami mozgatja. Ha a bátorság BELELSZÁLL, akkor vajon MIÉRT LESZ PONTOSAN ELLENTÉTES ÉRTELMŰ a kifejezés????
Ahogy feltehető ez a kérdés az "ELLENSÉG" szó esetében is. Vajon HOGYAN lett az EL-LE (ÉL –LÉ) PÁR-osból, a párosság EGYENRANGÚSÁGÁBÓL SZEMBENÁLLÁS, mégpedig olyan, amiben már ott a GYŰL-ÖLET??? Hisz az ellenség az, aki VESZT-ünkre tör, nem igaz??
Az "EL-LE" vagy "ÉL-LÉ" olyan KÉT alapszó, mely igazából EGY.
Az ÉL-et a LÉ-ben van. Mert az ÉLET EGY. Ez a LÉ. A TE-EN-GER. Azaz a TE és az ÉN HÁLÓzata. Ez a TENGER, a TEN-GRIT. Ami "JÓ", "IO", de SEMMI ESETRE SEM "YO"!!!A TE és az ÉN = MIND EGY. Tehát? A TE és az ÉN is EGY EGY – külön IS és EGYÜTT IS! Ezért a TENGER az az EGY LÉ, mely MIND-ÉN-t TARTAL-maz.... Akkor, hogy a bogamáriszűzmáriában lett az EL-LE párosból az EGY és a MÁS(sik) gyűlölködése???
Hát, ez az a "NAGY" kérdés, ami magamnak sem hagy nyugtot és keresem azt a pontot, ahol az EGY SÍK, az EGY FON-AL, azaz az EGY HÚR-on pendülés MEGBOMLOTT és EZERFELÉ hasadt....
Ahol a BÁBEL TORNYA, az EGY-NYELVŰSÉG, a KÖZ-ŐS-ség, a KÖZÖS GYÖK-ÉR "valaki" számára marhára zavaró volt és mindent elkövetett, hogy mindent összeZAVARJON és megteremtse az ÉRTHETETLENSÉGET...Hisz ő már csakis a zavarosban tudott halászni...
Így lett az EGY TULIPÁNból is "ezerszirmú lótusz"....Ahol tehát az ezerszirmú lótuszt mondják elérendő CÉL-nak, jó ha tudjuk, pontosan a SZÉTBOMLÁS irányába terel az EREDENDŐ EGYSÉG, a TULI-PÁN felől.. Bár már a TULI-PÁN-ban is benne van a NAP, azaz a FÉNY (PÁN-NAP) a KÉT OLDALRA HAJLÓ SZIROM szimbolikájában, hisz a NAP, a FÉNY, a HAJNAL "HASÍT".
KET-TÉ választja az Eget és a Földet, ami az ÉJ mélyében még EGY.
Ami KÖZ-ÉP-en még EGY-s-ÉG-es....

No, kéremszépen: látható, hogy a NYELVÜNK-ben micsoda KÓDOK vannak elrejtve, melyek NEM a TÖRT ÉN ELEMÉ-hez kapcsolhatók, hanem az EREDETÜNK MEGÉRTÉSÉHET??
Nem véletlenül érkezett tavaly nyáron a központi Napunktól, a Szíriusztól az üzenet, hogy NEM A MÚLTTAL KELL FOGLALKOZNI (mert az csakis TÖRT ÉN ELEM-i és FÖLDI), hanem az EREDETTEL. Ez két különböző kategoria és SÍK. A LÉTÜNK függ tőle, hogy melyiket választjuk!
És ez nem tréfa!
Nem véletlen, hogy nyelvünket mindig is megpróbálták szétcincálni – de ahogy az IGAZSÁGOT nem lehet eltüntetni, úgy a MAG-nyelvet sem...

Csakis a LÁTHATATLAN tartományban TALÁLHATJUK meg az EREDENDŐ MAG-unkat, LÉNY-ségünket, LETT mi-NŐ-ségünket. A múlt ismerete csakis KATALIZÁTOR lehet ahhoz, hogy elkezdjünk gondolkodni: SEMMI SEM AZ, mint aminek LÁTSZIK!! Hisz egészen mást OK-ÍT-anak nekünk, mint amit a TÉNYEK mutatnak. Márpedig a tudomány és az oktatás sokszor nem zavartatja magát a tényekkel... Ahogy a JOG sem az IGAZSÁGGAL...Mind az IGAZSÁG, mint a VALÓSÁG, mind LETT-ségünk az EREDŐ EGY felismerésében lelhető meg. Ez a "HÁT TÉR", amit nem látunk a két szemünkkel. De mégis HAT. Mert ÉRZÉKELJÜK.
Melyik bolygó van kapcsolatban az érzékeléssel? A HOLD. De miért a Hold? CSAKIS azért, mert az ÉJ-szakához tartozik. Az ÉJSZAKÁHOZ tartozik a "halál", az ÁTLÉNYEGÜLÉS, mikor LEKAPCSOL a szemünk és a többi 4 érzékszervünk. Viszont bekapcsol a FIZIKAI létünkön túli világ: az ÁLMOK, a LÁTÁS és a FELSŐBB VILÁGOKKAL való KAPCSOLÓDÁS képessége. Az EREDET "Mi-NŐ-s-ÉG"-e pedig a VÉNUSZ-hoz kapcsolódik (és NEM a Szíriuszhoz...). Akit megint csak magyarul tudunk igazán ÉRTELMEZNI, hisz ő az EREDŐ EGY VÉN ŐS. Ahol, akiben a NÉV kódolva van. Mely nevet Jézus is emlegette, hogy "légy éber, mikor a NEVEDEN szólítalak"... Ez pedig nem az anyakönyvezett nevünk, hanem az eleve "LETT" (és nem teremtett) LÉNYSÉGÜNK "VÉNSÉGES", EREDŐ NEVE....
Az EMLÉKEZETÜNK!
Az "M-LÉK" az a "MAG" bennünk, aki SÚG, aki a SEJT ELEM-en keresztül JELEZ, akit ÉRZÜNK csupán, mert LÁTHATATLAN...
És ha már HOLD és VÉNUSZ: ma SZEMBEN állnak egymással, de nem egymás ELLENÉBEN, hanem EGY-MÁST kiegészítve, LE-L(k)E-sítve, hogy aki VELÜK ÖSSZHANG-ban van, az ÉREZZE HAT-ásukat...SEJT-ELEMIG... (A 6 pedig a Vénusz száma... Ma pedig 22-e van, ami a REJTEKI KEZDÉS száma....)
Napunk angyala minő "véletlenül" HANIEL, a HOLD angyala...
Nincs kérdésem...