2024-03-14

                                       MOTTÓ: IDŐZÍTÉS 

Van az a mondás, hogy "napra pontosan....". Nos, ma a NAP lapja érkezett és hozzá az ÓRA is, valamint a KAPU jele, és a 8-as szám. Elmondhatjuk, hogy MINDEN az ÁTLÉPÉSRŐL üzen, arról, hogy IDŐ VAN!! Elég egyértelműen rázódik már az a csengő, hogy ÉBREDJ!!! Hogy közeleg a "NAP"...Na, nem úgy, hogy közben épp elmegy a "Neptun mellett", felébresztve az "érzékelést"...

Ezt a mondatot, már bocsánat, nem tudtam kihagyni: így hangzik, mikor végtelenül OSTOBA asztrológusok csak az asztroszkópot nézik a csillagos ég helyett, azt sem tudva, hol a Nap és hol a Neptun és írnak akkora blődségeket, mint ide Lacháza. A Nap NEM MEGY EL egyetlen bolygó mellett sem, így nem hozza egyiküket se lázba J és nem indítja el az "érzékelést" sem....
Csaxólok... :)
Viszont JELZI az IDŐ MÚLÁSÁT NEKÜNK – és ezenkívül más "dóga" nincs is.
Ha jelzi az IDŐ múlását, akkor ez azt jelenti, hogy a MEGÍRT TÖRT ÉN ELEMÉNEK a működése is HALAD A VÉGE FELÉ.... És "NAPRA PONTOSAN" be is fog teljesülni mindaz, ami meg vagyon írva...

És itt most elmesélem a tegnap emlegetett álmomat, mert teljesen összecseng a mai Rituálé üzenetével, valamint olyan univerzális szimbólumokat tartalmaz, melyek egyértelműen nem csak nekem szóltak... Ezért osztom meg...

Tehát: egy ház kis ablaktalan helyiségében tartózkodtam, ahol állt egy üres polc és azon lamentáltam, mire lehetne ezt a helyiséget használni. Ahogy így merengtem, hirtelen, a semmiből feltűnt egy FEKETE KAKAS. Nem volt nagytestű, inkább kicsi, vékony hosszú nyakkal és kicsi piros taréjjal. Járkált körbe-körbe, JOBBRÓL-BALRA... Ahogy így járkál, ugyanígy a semmiből egyszercsak feltűnt egy RÓKA. Az sem volt nagytestű, de pont akkora, amekkorának "lennie kell"... Na, itt nekidőltem a falnak, hogy most megnézem, mi fog ebből a helyzetből kisülni. A kakas egy ideig nem vette észre a rókát, az csak lapult és figyelte őt... Aztán elkezdte lassan becserkészni. Én rászóltam a kakasra, hogy "jó lenne vigyáznod", de nem hallott engem, mintha ott se lettem volna... Néhány lépés után azonban magától is észrevette a rókát. Elkezdett össze-vissza futkosni, látszott rajta, hogy pánikba került. Felugrott egy nyitott polcra és belebújt. "Ennyire nem lehetsz hülye" – kiáltottam rá, "ha valahol, hát a polc mélyén simán megfog a róka!" Ahogy kimondtam, a róka valóban felugrott a polcra. De nem kapta el a kakast, hanem inkább kiszorította. Hagyta, hogy kirepüljön. Amikor a kakas már azt hitte, hogy megúszta, akkor a róka utána ugrott és elkapta. Foga közé vette a nyakát és megfojtotta...
Letette a padlóra és a fejénél lefeküdve várta, mikor MÚLIK KI a kakas....
Ekkor, szintén a semmiből, ott termett egy HOLLÓ. Letelepedett a róka mellé és ő is figyelte, KI-MÚLT-e már a kakas? Néha meg-megcsípve a csőrével, hogy ellenőrizze, él-e még.
Egy darabig néztem őket, aztán fogtam magam, kifordultam a szobából, mondván, hogy én nem várom meg, hogyan fogják a kakast SZÉTSZEDNI és azt sem, hogy utána hogyan fog a szoba kinézni... De tudtam, majd jön VALAKI, aki RENDET TESZ és KITAKARÍT UTÁNUK...
Itt felébredtem....
Nézzük az ÁLLAT-JELKÉPEKET:

KAKAS – HÍRHOZÓ és FÉRFI minőség. FEKETE KAKAS – egyértelműen a BEFEJEZÉS hírnöke. Magyar nyelv mágiájában a KIMÚLÁS = a MÚLT VÉGE...Mégpedig a "FEKETE FÉRFIENERGIA" vége...
(De jelképezheti napi szinten a "gall kakast" is....) 

RÓKA – LÁTÓ. Figyel és lát minden mozgást. Mikor csap le? "Napra pontosan" pont akkor, amikor a legjobb pillanatot megérzi. Sosem téveszt célt. Mit tesz? MegFOJT-ja a kakast. Azaz? ELVESZI A LÉ-t, a LE-vegőt, az ÉLTETŐ LÉ-T, a LÉ-TEZÉST... A róka a "világok közötti határon mozog" – akkor mutatja meg magát, amikor LÁTNI KELL. (és LÁTTATNI)
(Néphez nem tudom kötni, lehet, itt nincs is jelentősége, csak annak, hogy "VILÁGOK KÖZÖTTI HATÁRON MOZOG", tehát akkor teszi és azt, amikor IDEJE VAN... )

HOLLÓ – TÚLVILÁGI HÍRNÖK. "Útkereszteződésben", "átjárókban" jelenik meg.
Jelen esetben várja a kakas KI-MÚLását, "KI-SZUSSZANását", azt, hogy az "övé lehessen". És "elvihesse" magával, vagy hogy "szétszedhesse"....
(A holló szimbolikája hozzánk köthető... )

Ez az álom AZNAP érkezett, mikor Horváth Krisztinának az "Egybeáll a pillanat" c. írása.
Véletlen egybeesések?
Már amennyire vannak véletlenek...
Ebben az álomban "minden EGY-ben van", ami JELKÉPként és ÜZENETként csak összeállhat...

Miért jött ez az üzenet?
Mert - ahogy Krisztina írásában is megjelenik és amit jómagam is rengetegszer leírtam -: közeledik a "PILLANAT", a SZEMBENÉZÉS, az ELSZÁMOLÁS pillanata. Akik ÖRÖMLÉTBEN vannak, ők a BETELJESEDÉS érzetét élhetik meg, hisz nekik "természetes" lesz az az ENERGIA, az a REZGÉS, mely egyben INFORMÁCIÓ, azaz TUDÁS, azaz EMLÉKEZÉS is, ami érkezni fog, hisz már ÉVEK ÓTA KÉSZÜLNEK RÁ... Ezért a pillanatért kell CSENDBEN lennünk, ÉLVEZNI és ÉLNI a CSENDET, mert másképp nem megy a meg-HALL-ás...

Ahogy tapasztalom, a mátrixot, a "világszellemet" kiszolgáló fizetett ügynökök egyre határozottabban nyomulnak a frissen ébredőkre. Ezek a Sotffried- és Szecsei-félék, és ide tartoznak a negédes verses ringatók is, akik többesszám második személyben osztják az észt, meg közvetítenek "égi tanácsokat", hogy mit "kell" tenneTEK!!! Betyár veszedelmes lett a "játéktér". Jézus megmondá: sokan jönnek majd a nevemben. És itt van. Sokan hirdetik az igéjét anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben ÉLNÉK IS!! Mit csinálnak és hogyan a csalók? LÁTSZÓLAG ugyanazt mondják, amiről magam is beszélek már évek óta, hogy elsődleges az ÉRZÉKELÉS, a SZÍV és az ÖRÖMLÉT és a MAG-unkra figyelés.
Igen ám, de ez nem más, mint LÉPRECSALÁS.
Ahogy a nyitott szívű hallgató "szagot fog", mert HALLJA a "HÍVÓ HANGOT", és bekapja a horgot, abban a pillanatban húzza be magába a MÁTRIX azzal a dumával, hogy mennyire fontos az ÖSSZEFOGÁS, hogy az ÉBREDETTEK alakítsanak közösséget, mert CSAK ÍGY lehet EGY IRÁNYBA haladni. Persze úgy, hogy e közösségeket majd a Sottfried-félék fogják VEZETNI!!!!
ÉS már kész is az új "EGY-HÁZ"....

A "tükörvilág" TŰKÖN ÜL, mert tudja, hogy össze fogják törni. Abban bízik, hogy a TÖMEG majd megakadályozza a MINŐSÉGI VÁLTOZÁST.
Hát NEM fogja. Mert a MINŐSÉGI VÁLTOZÁSHOZ nem kell a mennyiség!!

Egyre FONTOSABB a TISZTA ÉRZÉKELÉS!!!! Nem győzöm hangsúlyozni!!!
"Helyből nekifutásból" fel kell tudnunk ismerni a KAKASOKAT!!!
És jó ha tudjuk, hogy a RÓKA már SZEMMEL TARTJA MINDAHÁNYAT!!!
Ne fussunk a kakasok után – hanem LEGYÜNK JELEN A JELEKNEK és dőljünk hátra (tudjuk: popcorn és vörösbor) és úgy figyeljük az eseményeket. Nekünk már CSAK ez a "DÓGUNK"....
Hagyjuk nyugodtan, hogy úgy a RÓKA, mint a HOLLÓ beteljesítse SAJÁT FELADATÁT.
MAJD NAPRA PONTOSAN...