2024-06-11

                                    MOTTÓ: LELKÉSZ

Tegnap "kártyáztam"... Volt egy ígéretem, egy "elégtételem" és egy kíváncsiságom..
Az "ígéret" és az "elégtétel" 1-1 személyt jelentett, a kíváncsiság pedig Magyarország és az EU viszonyát: vajon mit mutatnak MOST a lapok a 2019-ben húzottakhoz képest?

Nos, ez utóbbit illetően semmi változás nincs. Azaz, az elszakadás, a szétválást most is JELEN van.
De hogy MIKOR fog ténylegesen bekövetkezni, azt nem lehet tudni.
Amikor 2019-ben kártyát vetettem, akkor a kérdést úgy tettem fel, hogy 2023-ig mi várható?
A kártyában jelzettek teljesen fedték és fedik most is a valóságot, mert akkor is kijött a jövőre nézve a szétválás, a kapcsolatok vége – de hogy ebből MIKOR lesz bárminemű TÉNY, azt ki kell várni tudni.
Pont. 
(Aki utána akar olvasni, megtalálja a honlapon a "Jóslatok/Nagy jóslás" címszó alatt).

Kb 2 hónapja írtam (a "rókás" rituáléban) arról az álmomról, hogy a kakas nyakát elkapja a róka, majd jön a holló és ketten figyelik, miként múlik ki... Akkor egy tanítványomnak beugrott a "gall kakas" képe, aki ugye nem lehet más, mint "makaróni"...
Akkortájt semmi esély nem látszott arra nézve, hogy "makaróni" távozhat a térképről..
Akkortájt..
És most?
Mindig mondom: jóslások és jósló álmok azért vannak és azért lehetségesek, mert mindaz, ami KINT VAN, már VAN. Ami pedig VAN, az KÉSZ VAN.
Ezért felesleges minden hiszti, hogy így-meg-úgy változtatjuk mi meg majd a világot, meg hogyan mentjük meg majd a Földet. MITŐL IS????
A Föld köszöni szépen jól van úgy ahogy van – csak az "embert" kell eltakarítani a felszínéről, aki képtelen felfogni, hogy mi az ÉLET és hogy ő maga miben él.
Igaz: vannak "emberek" és vannak "nem emberek".
Mi ez utóbbihoz tartozunk (ahogy erről már egy videoban beszéltem is). Mi vagyunk a "Földönkívüliek", akik itt CSAK "emberruhát" öltenek magukra, hogy egy KÜLDETÉST MEGÉLJENEK.
A "puszta" ember puszta úgy, ahogy van. Ezért tud pusztítani. SIVATAGI. "SIVAI". Pusztító.
Nincs benne "LÉ", azaz "ÉL"-tető EL-(e)-M. Nincs benne a "MA-MA"-ság, a SATANAI mi-NŐ-ség, a VÉN-s-ÉG-es EREDET. NEM "LE-TT", hanem "TEREM-tett". CSak "TÉR-BÉL"-i.. A TÉR-ből fakadó...
A TEREMTETT TEREMTETTJE... Ezért nincs is kapcsolódása a LÉT-hez, ezért tud ÖLELÉS helyett ölni, hisz ÜRES belülről. "MA-G"-talan, nincs EMLÉKEZETE. "Legyártott elem", "Földön futó", akinek a fejét bármivel meg lehet tömni és bármire rá lehet venni az ANYAG BIRTOKLÁSA érdekében. Azt hiszi, akkor lesz ő "valaki", "IS-t-ÉN", ha BIRTOKOLJA az ANYAGOT ("hajtsátok uralmatok alá a Földet".. ugyebár...) Ő az a "bárány", aki a többivel együtt béget a nyájban.
Jézus – a tévedések elkerülése végett – NEM ezt a NYÁJAT jött megmenteni. Nem. Hanem a MAG-osokat ébreszteni, akik beleálmodták magukat az emberi létükbe és elfelejtették eredendő lénységüket és hagyták magukat beterelni a "nyáj"-ba..
Az "ember" teremtett. Az "ember" nem más, mint az "Y" MINŐSÉG.
A TÖRT ÉN.
Minden TÖRÉS okozója.
E "TÖRT ÉN" ideje fog kiMÚLni..
Csak ki kell tudni várni..
Ami nem könnyű.
Várni, kivárni mindig a legnehezebb. Még akkor is, ha tudjuk, mi vár ránk.
Mi kell várakozáshoz?
HIT.
És itt jön be a LELKÉSZ a képbe...

Ahogy az elején említettem, tegnap 3 kirakást csináltam. Mindhárom eszenciája a LELKÉSZ lett.
Azaz mi?
Nézzük a szót: LE-L-K-ÉSZ. Vagy L-EL-KÉSZ.
Benne van a LÉ, az ÉL, a LEL, a KÉSZ és az ÉSZ. És a SZÉK is, hisz visszafelé SZÉK-LEL.
Csodás nyelvünk: egy szóban mennyi minden benne van?!! Felér egy "képolvasással", annyira viszi a KÉP-zeletet és TER-jeszti ki az ÉRZÉKELÉST...
Tehát, egy lelkész mi mindent TUD? ÉLI a LÉ-t, hisz a "LEL" szóban oda-vissza BENNE van, és ÉRTI is, hisz mindig ÉSZ-LEL-ésben van. Ettől "KÉSZ"-ÉN, akinek megvan a SZÉK-e is, azaz HELYBEN van.
Aki pedig HELYBEN van, az a HOLDDAL él, tudja, mikor minek van IDEJE a TÉR-ben. És aki HELYBEN van, az a HELYÉN van, tehát HELYES... Aki pedig HELYES, az EGY-ben van, megingathatatlan, stabil.
A LELKÉSZ nem PAP.
P és B hangváltók. A PAP=PAPA=BABA. Azaz a PAP nem más, mint BÁB-ja a "PAPÁNAK"...
Van "némi" különbség a LELKÉSZ-hez viszonyítva...
És ha ÁTÉREZZÜK e szó MIBEN-LÉTÉT, akkor arra is ráérezhetünk, mit jelent, mint ESZENCIA a LELKÉSZ lapja annak a két embernek és Magyarországnak, akikre tegnap kijött...

Egyébként MÁRA is ez a lap érkezett. A HALAK, a HOLD, a 2-es "ház" és a "bika" jele mellé.
A "bika" mindig az anyag világát jelzi.
A "2"-es szám szintén – a látható, a teremtett világ, ahol a KET-TŐ-sség él. Ahol az EGYÜTT-működés LENNE a LÉ-ny-ÉG-i.
A HOLD-nak is a 2-es számot adták, aki elkísér. Igen. Aki JELZI AZ IDŐT, mikor minek jött el az ideje a TÉR-ben...
A HALAK pedig nem más, mint a BŐSÉG áramlása. Jézus is HALAT szaporított, amit igazán egy LEL-K-ÉSZ tud!! Hisz a bőség áramlásának nem más a feltétele, mint a TUDAT BIZONYOSSÁGA és az, hogy CSAK "IO"-ság van, mert az a "MESTERI" szint.. A "MESTER" mindig TUDJA, hogy akarattal semmit nem lehet megváltoztatni. Buddha is nagyot fogott mellé azzal a tanításával, hogy az "élet lényege a változás". HÁT NEM!!! Ez az állítása IS bizonyítja, hogy bizony NEM ÉRTETT Ő SEMMIT!! És akik őt követik, biflázva a tanításait, ugyanúgy nem értenek SEMMIT, ahogy az ószövetséget követők sem! Messze volt ő az IGAZI megvilágosodástól, akárki akármit mond!!! Ha ÉRTETTE volna VALÓBAN a LÉTEZÉS lényegét, akkor TUDTA volna, hogy SOHA NEM A VÁLTOZÁS a lényeg, hanem a MEGÉLÉS!! A változás csupán "együtthatója" a megélésnek! A VÁLTOZÁS = LÁTSZAT, mert igazából NINCS VÁLTOZÁS, hisz ha VAN-ság van, akkor az NEM VÁLTOZÁS!
Minden változás ILLÚZIÓ.
De ebbe most nem megyek mélyebben bele – aki ÉRZI, az minden bizonnyal ÉRTI IS.
Buddha is tudott valószínűleg számolni – mégsem értette a lényegüket. Az orra előtt volt minden, mégsem LÁTOTT. Csak annyit, amennyit az ELMÉJE engedett neki...

Tehát: LELKÉSZ...
LELKÉSZNEK lenni, azzá válni, "nem akármi".
Ha ez nekünk a CÉL, a kihívás, a feladat az ITT és MOST-ban – akkor legyünk rá nagyon büszkék, mert ez TARTÁSSAL jár!
Akinek TARTÁSA van, az képes másokat is MEGTARTANI – és ez az igaz(i) együttműködés egyik velejárója, hisz nincs benne URALÁS, sem alá-fölé rendeltség.
Annál inkább van benne TÁMASZ, IRÁNYMUTATÁS és együttműködés...
Ez a SZELLEMI ÚT(unk)...
Az ÁTLÉNYEGÜLÉS MAGA...
Ami NEM NEMHEZ KÖTÖTT!!!
Vajon miért "hYm" minden lelkész???
Nos, nem véletlen....