2024-05-10

                                 MOTTÓ: BENT ÉS KINT

Megint egy kettősség jelenik meg, mint az utóbbi időben többször is – szinte mutatva, hogy hol, miben van ÉRTELME a KÉT TŐ-nek. Nem az EGY és MÁS (ik) ellenére és ellenében, hanem EGy-s-MÁST KI-EGÉSZ-ítve. Ami nincs meg az egyikben, megvan a másikban...
De az SEM véletlen, hogy mi van meg az egyikben és mi nincs meg a másikban: kinek mivel van 'dóga' alapvetően. De mindig vannak olyan helyzetek, amikor kell egy másik, aki MÁS SÍK-ban van "ott-hon" és azt nekünk megmutatja vagy átadja...Ilyen pl amikor vízvezeték szerelőt hívunk, vagy asztalost vagy bármilyen mesterembert, aki OTTHON van a szakmájában – de biztosan nincs abban otthon, amiben meg mi. És lehet, hogy mi csak egy jó szót adunk át beszélgetés közben, vagy elmondjuk valamiről a gondolatainkat: neki szöget üt a fejében és sikerrel kibillentettük valamilyen betokosodott helyzetből, amiről nem is tudunk..
A KÉT TŐ világában így KELLENE működni, de nem csak kelleNE, hanem kell is, hisz EZ AZ ALAPJA a "IO" működésnek. A REND-nek. Ha nincs rend, akkor jönnek a bajok... De a RENDES működéshez alapvetően BENT KELL RENDES MŰKÖDÉS. Ott kell "Magunkhoz" térni, vissza a JÓZAN PARASZTI ÉSZHEZ, mely maga az EGY-SZER-ű-s-ég...

Apropó "paraszti"....Nemrég villant át rajtam a PÁSZTOR és a PARASZT szó feltűnő hasonlósága. És szerintem a kettő UGYANAZ! Gondoljunk bele: KI A JÓ PÁSZTOR? Aki "ŐRZŐ"!! Aki VIGYÁZ a REND-re, a NYÁJ rendjére.A parasztember mit csinál? Nem ugyanezt?? De bizony!!Nem véletlenül bökte a parasztság a politika csőrét, hisz nagyon jól tudták maguk is: a parasztember a természettel él és annak rendjét követi. Tisztában van ebből kifolyólag a felsőbb világokkal, minden vallás nélkül is. Hisz "JÓZAN PARASZTI ESZE" van. Tudja és tudja ÉLNI A JÓT!!
Ha valaki kilép a természet rendjéből, el is veszíti a "Józan paraszti eszét" és megindul a felejtés útján. Kibillen az értékrendje, a kibillenésből fakadóan már nem lát, tehát elkezd félni. De kitől kezd el félni?? Attól, Aki LÁT! És TUD. Mit tesz? Elkezdi üldözni, nehogy többet lásson és tudjon annál, mint saját maga.. Majd ő ad saját TÉV-ESZMÉI alapján egy VÉT-ken alapuló MÁSIK tudást, meg hitet, meg világlátást, ami által új köntösbe öltözteti az EGY-üttműködést... Elindítva az EGYED-URALMAT...Az ALÁ-FÖLÉ rendeltséget...

A parasztember mindig az EREDETET TARTOTTA.De mi az EREDET? A VÉN ŐS-i-s-ÉG.
Tehát a VÉNUSZ. A "NŐ". "BOLDOGASSZONY".
Hogyan hívták a Vénusz bolygót? PÁSZTOR-BOLYGÓNAK.Miért van a PÁPA KEZÉBEN VAJON PÁSZTORBOT??? És miért is hordanak SZOKNYÁT a papok? Mert kezükbe ragadták a vénuszi, női minőséget, a BŐ-s-ÉG-et - és rendesen a saját képükre formálták, totál visszaélve az EREDENDŐ SZER RENDJÉVEL... Hisz mekkora pofátlanság kellett ahhoz, a VÉNUSZból fütyis istenképet faragjanak??? És legalább 2000 éven át hülyítsenek vele a népeket? Mondjuk ez a népekre nézve is nagyon elgondolkodtató, hogy miként képesek a hülyítésnek ily mélyére süllyedni.. Ennyire süketté és vakká válni a TEREMTŐ MINŐ-ségre?? Hivatkozhatnak Jézus tanításaira, mantrázhatják, ismételgethetik, mint egy "imát" – akkor SEM ÉRTIK, mert NEM ÉRZIK. Sem őt, sem tanításainak lényegét..

A mai napban újra a FEL-VILLANYOZÓ,-VILÁGOSÍTÓ ÜZENETEK kerülnek előtérbe.
Elég egy mondat, egy szó, vagy egy hang – és valami ÁTBILLEN bennünk. Valamit MEGÉRTÜNK, mert RÁÉRZÜNK a lényegre. HELYÉRE kerül BENNÜNK valami – amit aztán a KINT-ben is "üzembe" helyezünk...
Tehát BENT és KINT állandó szimbiózisban, oda-visszahatásban, de eredménye mindig HOL jelentkezik? Végül mégiscsak BENT, mert minden BENTRŐL HAJT KI-FEL-É(g)...