2024-03-19

                     MOTTÓ: MÁGIKUS KÉPESSÉGÜNK.. 

... ami tulajdonképpen nem más, mint a belső eredendő SZELLEMI ERŐNK, amiről tegnap is szó volt már.. Valójában ennek folytatása következik, csak más árnyalásban, ahogy a Hold pozíciója is más a tegnaphoz képest..

Azt vettem észre az elmúlt napok kommentjei alapján, hogy hiába a több éven át tartó rengeteg napi poszt és tanítás, a 197 video – a LÉNYEG MÉG MINDIG NEM MENT ÁT SOKAKNAK..
Szinte "közelharcot" kell vívnom a betonkeményen berögzött dogmákkal, amik oly mértékben kitöltik a fejeket, hogy tényleg "bontógolyót" kell alkalmazni a kiütésükhöz!
Pedig az életünk, annak működése, rendszere – különösen azoknak, akik magyarul beszélnek – úgymond hülyebiztosra van kalibrálva! Ha nem értünk a saját nyelvünkből és mindabból, ami RÁNK VAN ÍRVA, a testünkre van szabva, az orrunk elé van téve, ráadásul még az ÉGEN is minden ott van, a HOLD, a NAP, az OLVASHATÓ CSILLAGKÉPEK formájában, hogy ha EZEK ELLENÉRE KÉPTELENEK VAGYUNK ÉRTENI és RÁÉREZNI a LÉTEZÉSÜNK MIBENLÉTÉRE - akkor tényleg menthetetlenek vagyunk. Márpedig ENNYIRE OSTOBÁK MÉGSEM LEHETÜNK!!!
De úgy látszik, mégis...
Amilyen mértékben elvesztettük a JÓ-zan paraszti eszünket, a LÁTÁSUNKAT, az ÉRZÉKELÉSEINKET, az ELMÉT teletömő, megtévesztő dogmák ellenében, már a lehetetlenség határát súrolja. 

Akik valamikor LEÍRTÁK A TUDÁST, gondolom, azért tették, hogy a "gyengébbek kedvéért" is átörökíthető legyen. De pont itt indult a bibi: mert a "gyengébbek" már NEM ÉRTETTÉK a leírtak mögötti ELVONT LÉNYEGET, hanem már csak a felszínt, a látszat történetet tudták értelmezni.
A szimbolikák valós jelentése elúszott... Az egyiptomi képírást a mai tudomány "kezdetlegesnek" becézi. Pedig ha valami nagyon MAGOS, az épp a képolvasás!! Ugyanis kell hozzá a KÉP-zelet, a KÉPI látásmód, a BELSŐ LÁTÁS, az ELVONATKOZTATÓ KÉP-esség, és az ÖSSZEOLVASÁS KÉP-essége. Ezek nélkül NINCS HELYES ÉRTELMEZÉS! (Ami a kártyaolvasás alapja is egyben).
Tört részét nem lehet írásos szövegben leírni, mint amit képekkel ki lehet fejezni. Csak ahhoz érteni kell(ene) a szimbólumokat!!
G.Á. a Szíriuszról beszél, azt mondja, legyünk mi is "kutyák". Közben minden szavából süt, hogy HALVÁNy LILA GŐZE nincs a "Kutya" jelentéséről!! Nem ÉRTI, mert NEM ÉRZI, hogy itt semmiféle "kutyaság" nincs!!! Az CSAK EGY SZIMBÓLUM, ami ráadásul a MAGYAR NYELVBŐL vezethető le.
Na kérem, itt kezdődnek a legnagyobb bajok, amikor valaki "csatorna-üzemmódban" veszi valakinek az "adását" és viszi bele az embereket önmaga tudathasadt minősége mentén a tagadásba, és a TOTÁLIS MEGTÉVESZTÉSBE, mivel "csatornaként" LEHETETLENSÉG SZELLEMI SÍKON MEGÉRTENI a LÉTEZÉS IGAZ MŰKÖDÉSÉT!
Ahogy tegnap is írtam, a "csatornát kereső világszellem" igazságokkal indít, aztán VISSZATERELI közvetítőjét a "Mátrix" horizontális síkjába és beledöngöli annak dogmatizált és félrevezetett tanaiba!!!! Esélye SiNCS egy "csatornának" a KIEMELKEDÉSRE! Csak így állíthat olyan ESZEMENTSÉGEKET, hogy mindenkinek kellett gyilkosnak lenni és áldozatnak, mert "EZÁLTAL TANULJA MEG AZ EMBER A FÖLDI MŰKÖDÉST"!!!!
GYALÁZAT!! És mérhetetlenül ALJAS TANÍTÁS!!
De hát aki a TORZ ideológiák ragadványában leledzik, attól nem is lehet mást elvárni.
Aki nem tudja kinőni a beleégett aszkétizmust, attól nem lehet a szeretetet vagy megértést elvárni. A legnagyobb baj a MEGSZÁLLOTTSÁG és annak TOVÁBBADÁSA!!! Veszélyes játék ez, ami bizony visszafelé fog elsülni. És akkor még nem is említettem a megfertőzött emberek iránti felelősséget!!!

De miért emeltem ki ezt ma ilyen vehemensen?
Egyrészt a "tehetlenségi nyomaték" miatt, másrészt amiatt, mert G.Á-st és ENGEM együtt értelmezni lehetetlen!!! Mivel mindig az alacsonyabb a nehezebb, ezért az fog "győzni", meggyőzni – mert LEHÚZ A MAGA SZINTJÉRE.
Régi mondás, hogy egy fenékkel két lovat megülni nem lehet. Szellemi téren aztán meg pláne nem!!! Nem lehet egyszerre igaz amit én tanítok és igaz, amit G.Á.
Egyébként mindig azok szokták mondogatni, hogy "minden szintnek megvan a maga helye" és hogy "hagyni kell őket is megnyílvánulni" – akik NEM ÉRIK FEL ÉSSZEL és ÉRZÉKELÉSSEL a MAGOS IGAZSÁGOT! Amit pedig NEM KINT kell keresni – hanem MEGSZÓLAL SAJÁT MAG-unkban, HA HAGYJUK "szóhoz jutni" és nem mindig külső eszmékkel tömjük el a fejünket.
Oly szép sms-eket kapok olyanoktól, akiknek "semmi olvasottsága" nincs – de van tiszta ÉRZÉKELÉSE. Teljesen "JELEN" vannak, teljesen JÓL LÁTJÁK A VILÁGOT, a működést, mert él bennük a "Józan paraszti ész".

Az élet nem bonyolultra lett tervezve. Hanem az EGY-SZER-űségre.
NEM MULTIDIMENZIONÁLIS lények vagyunk, hanem EGY-SZER-űek, EGY-ÜGYŰ-ek, akik ha megtalálták TEN-MAG-uk EGY-ségét, akkor képesek EGYSÉGBEN látni a LÉTEZÉST és tudják, hogy ők eredendően "TULI-PÁN"-ok - és nem "ezerszirmű lótuszok"...
Mindig az EGY-SZER-Ű-ségben van az IGAZSÁG és abból indul a SZER ELEM az útjára, az ÖRÖMLÉT megéléséhez... Mert EZ A FELADATUNK - és nem a szenvedés programja..