2024-03-30

                                MOTTÓ: FEL-TÁM-ADÁS 


Remélem, a mottó tagolása MÁR megállásra késztet és a FELTÁMADÁS szót itt és most elkezdjük ÁTÉRTÉKELNI, abba az értelmezésbe átemelve, amiről a lényeg IS üzen: a TÁM(asz) ADÁSÁRÓL!. Hisz mi a "feltámadás" lényege? Az ÁTFORDULÁS. A KI-EMEL-kedés a TŰ-KÖR-világból, a KÖRVILÁG-ból, a KÖR-ÖZÉSBŐL, a "TŰ FOKÁN" át, ahol már nincs FOK és FOG-ódzkodó, ahol mindent, ami RAGASZT, már KÉP-esek vagyunk elengedni, mert már van KÉP-ünk róla és hozzá, hogy MEG IS TEGYÜK – azaz végre beszedjük a lesz@rom tablettát :) :) a külvilág behatásaira...

HOL történik a FEL-TÁM-ADÁS?
És MI az a FELTÁMADÁS egyáltalán??
Ahogy a tagolás is adja: TÁM-asz ADÁS-a. Gondoljunk bele – és aki már megélte nagyon is jól tudja, miről beszélek: MIT AD a MAG-unkra ébredés? Egy hatalmas belső FELSZABADÍTÓ ERŐT!
Szét tudnánk durranni tőle! Tökéletesen érezzük ilyenkor, mit értett Jézus az alatt, hogy ha egy homokszemnyi hitetek lenne, hegyeket tudnátok elmozgatni!!
A TÁM-asztás mindig mit ad? Ami a nevében is megvan: megtámasztást.
KIVÉD A KIBILLENÉSEK ELLEN.
Mik adják a kibillenéseket? A KÜLSŐ BEFOLYÁSOK.
Ebből máris adódik a válasz arra kérdésre, hogy hol van a FELTÁMADÁS?
MAG-unkban. BENT. BENSŐ VILÁGUNKBAN. Ahol IGAZÁBÓL ÉLJÜK ÉLETÜNKET...

A mai nap száma a 14.
Mit ád istenke, az észközeim melyik számot dobták? Az 5-öt. Zseniális :)..
Hozzá a NAP és a HALAK jelét.
Ugyanaz a HAT-ás, mint tegnap: feltartott kéz, hátradőlés és nincs kérdésem..
CSAK ÖRÖMLÉT VAN és eufória az összecsengések kihatásaként :)...
Hisz a NAP és a HALAK jele együtt mit jelképez? A KILÉPÉST a FÉNY ILLÚZIÓJÁBÓL...

Mit üzen a 14 és eszenciája, az 5?
Ugyanúgy, mint 2021 augusztusában?
Azt a működést, amit már az ÁTFORDULÁS UTÁN élhetünk. Amikor már MAG-unkból eredően FORMÁLJUK a TERÜNKET. Amikor MÁR TUDATOSAN JELEN vagyunk és éljük azt a MINŐSÉGET, mikor EGY-s-ÉG-be TÉR-tünk tenmagunkkal.
Amikor még csak a 4-et éljük, akkor csupán MEGÉLJÜK A FORMÁT.
A 14-ben már MI FORMÁLJUK az ANYAGOT – tehát éljük a MAG-tudatunkat, a MÁGUSI képességeinket, ami az 5. Már ÉL bennünk az (e)M-LÉ-K-ezet...
Az 5=MAG, MAG-a a TENGELY, az ÁTFORDULÁS (nézzünk csak a kezünkre) egy MÁS SÍK-ra.
5= ötágú csillag=EMBER=VÉNUSZI MINŐSÉG.
Tehát a Mágia mi?
MAGA A VÉNUSZ.
VÉNUSZ=PÁSZTOR=JÉZUS=NŐ=ÖN-MAG-unk...
Tehát a jézusi minőség HOL
 ÉL Ő?
Nem kint, hanem BENT...

Csodálkozunk, hogy a nők voltak mindig a "boszorkányok"? Pláne a "hymek" számára, akik saját maguktól képtelenek voltak mindazt elérni, ami a nőkben ELEVE MŰKÖDŐ?!
Mert MEGTAGADTÁK
 EREDETÜKET?? VÉNUSZI MINŐSÉGÜKET?
Pedig bennük is ott van, csak meg kellene LÁT-niuk és akkor nem lenne se harc, se "szerzés" a mai értelmezésében, se öldöklés, hanem lenne helyette EGYÜTT-MŰKÖDÉS, hisz ekkor MIND-ÉN, KI-EGy-ÉN-lített TEN-MAG-jában...
(Na, ezért kellett NEKIK TANULNIUK, jógázniuk, az erőiket megtalálniuk – és nem a nőknek...Egyébként pedig alapvetően KIK-re vonatkozik a feltámadás?
NEM A NŐKRE, az biztos...)

Ha már "LÁT", akkor nézzük meg ezt a szót közelebbről:
Legalább annyira "beszélő" és zseniális, mint az ÉL-LÉ, és az ÉN-NÉ gyökök.
Miért?
LÁ – HANG-SZÓ, mint HANG-ZÓ... Hiszen lálázva énekelünk..
A T-vel a TÉR jelével megtoldva mi lesz a HANGból? LÁT-ás! Azaz FÉNY.
MI VAN ELŐBB? HANG vagy FÉNY?
 
Se egyik, se másik, még ha a fizikában a terjedési sebességük alapján van is LÁTSZAT-eltérés... HANG és KÉP EGY. Ahogy TŰZ és VÍZ is EGY kozmikusan, CSAK A FÉNY-ben válik KET-TÉ.. Ugyanakkor egy ember, mikor világra jön, mit ad ki magából először? HANG-ot. "BEKIABÁL A TÉR-be", megadja a MAG-ja ALAP-hangját. Megmutatja a "MAG-DAL"-át, annak REZGÉSÉT. Látni csak sokkal később fog... Viszont addig is minden hall... Tehát? Mégiscsak a HANG az "ALAP"?...

A "LÁ" visszafelé "ÁL".. Mi az ami "ÁL"? Az, ami talmi, azaz LÁTSZAT...
Tessék: ugyanaban a szóban benne van MIND-KÉT értelmezés...
LÁT-ni a LÁT-szatot, amely KÉP-esség már a FELTÁMADÁS "tartozéka" :)

De menjünk tovább: "MIND-KÉT": most "MIND" vagy "KÉT"?
Mindkettő, hisz MINDEGY, mert minden EGY ...

Nos, amikor eljutunk nyelvünk eme csodáinak a felfejtéseihez, amikor már ÉREZZÜK a szavakban és mögöttük rejlő tartalmat, akkor elmondhatjuk, hogy FELTÁMADTUNK MAGAR TUDATUNKBAN!
Hisz magyarnak lenni nem nemzetet jelent, hanem egy TUDATOSSÁGOT!
Innentől pedig már mi adhatjuk a TÁM-aszt ADÓ erőt másoknak, hogy ők is FEL-TÁM-AD-hassanak MAG-ukban, MAG-ságukban és KÉP-esek legyenek TEN-MAG-uk mágusi képességét, működésük mi-NŐ-ségét, immár a MAG-uk teljességében élni...
És ehhez nem kell semmiféle "tudati forradalom".
Az átlényegülés CSEND-ben történik és nem "forrongások" közepette...

Elmondható, hogy a MAG-"nép"= MAG-OK népe (és itt az "OK"- nem többesszámot jelez)
Az EREDENDŐ TUDÁS és EMLÉKEZET őrzői. Az EMLÉKEZÉS fenntartói.
Jézus is emlékeztetni érkezett, mint a "MAG-TUDAT" földi megnyílvánulása..

Jézus mellett nem felejthetjük el Lucifert, mert a FÉNY ismerete nélkül NINCS FELTÁMADÁS.
Egyébként is NEM A FÉNY-BE támadunk fel, ahogy tanítják nekünk, hanem a FÉNY-ből...
NEm mindegy...
De ettől még a FÉNY se nem jó és se nem gonosz - NINCS MINŐSÍTÉSE.
A FÉNY, benne az ANYAGGAL, az IDŐVEL és a TÉR-rel egy MŰKÖDÉSI REND-SZER.
Aki BENNE VAN, benne ÉL-Ő, annak MINŐSÉGE fogja meghatározni, hogy MIKÉNT ÉLI MEG - de CSAKIS SAJÁT MAGÁban. Ezért aki sátánozza Lucifert az egyik oldalon és megváltónak titulálja Jézust a másik oldalon, EGY-FORMÁN TÉV-úton jár, és könnyen VÉT-ekbe esik, hisz EL-ESIK a TÁM(aszt)-ADÓ TENGELYT
ŐL, eltávolodva az IGAZSÁGTÓL a SZÉL-sőségek felé..
Hogy milyen a szélsőség - azt tapasztalhatjuk a tomboló szélben...
Ne hagyjuk magunkat "reptetni" általa, mert MESSZIRE VIHET...