2023-01-26

                                      MOTTÓ: MINDEN MOZOG... 

Ma olyan napnak nézünk elébe, amikor MINDEN BEMOZDUL...
"Kapu a kapuban"... talán olyan, mint a forgószél az Óz a nagy varázsló-ban. Felkap és repít, minden megfordul, megváltozik, kifordul világunk a négy sarkából, "megpördül a kacsaláb".....
De ettől NEM SZABAD MEGIJEDNI, mert ez JÓ!! A JAVUNKAT szolgálja!

Épp az imént olvastam egy kedves ismerős sorait, aki azt mesélte el, miként bukkant rá egy levelezésre, melyet nem is keresett és ami olyan lepleket rántott le, amitől "dobott egy hátast". Egyébként pedig megálmodta az egészet előre!! Csak nem tudta elképzelni, hogy a szimbolikus figurák és jelenetek kit és mit fognak takarni. Most már minden teljesen egyértelművé vált. Egyelőre még sokkhatás alatt van - de ő is tudja a lelke mélyén, hogy ennek meg kellett történnie, hisz aki "AZ" úton jár, arról lemállik minden és mindenki, aki méltatlan...Ahogy arról oly sokszor beszélek is..
Ilyen helyzetekben TUDATOSNAK kell lenni arra, hogy most járjuk a "RÓZSAKERESZTSÉG" útját. Minden állomása a "keresztútnak" egy újabb szirmot bont ki bennünk, belőlünk - és főleg értünk....Ezt is alaposan átpolarizálták a jézusi keresztúttal.....(8.37... itt a rábólintás a számok részéről is...)
A FEL-IS-MER-ések mindig megrángatják a "határainkat". Tükröt kapunk arra nézve, hogy kit milyen mélyen enged-T-ünk be a TER-ünkbe? És miért is??

Eljött az ideje a határiank "kiigazításának".
Ma, ha például valaki szerződést kötne egy új munkahelyen, vagy bármilyen megállapodás áll előtte, legyen ÖN-TUDAT-os és nyugodtan álljon ki az érdekeiért. Sugározzon róla a HATÁR-ozottság, legyen látható, hogy "TUDOM KI VAGYOK, VAGYOK AKI VAGYOK". ÉRT-ékelem magam, mert ÉRT-em magam és tudom, minden ÉRT-em...Meg is lesz az eredménye - persze akkor, ha valaki nem válik gőgössé, hanem a SZER-ÉN minőséget tartja.
A magabiztos, tenmagával tisztában lévő ember mindig tekintélyt "parancsoló". És akinek tekintélye van, az el is ÉR mindent, amit akar. Mert "meg-ÉRDEM-li". (Nem véletlen, hogy az ÉR-T-EM és az ÉR-D-EM szavakban a T és a D egymás hangváltói. Hisz aki ÉRT, az tudja, hogy minden ÉRTEM, és biztos az ÉRDEMei-ben, és egyben azt is tudja, hogy ÉRDEMBEN tud hatni....)

A mai nap arra is rávilágíthat, hogy kivel vagyunk FÜGGŐSÉGBEN? Kinek nem tudunk NEM-et mondani? Ki az, aki netán URAL minket? Fel kell ismernünk, hogy egy ilyen kapcsolatnak, helyzetnek mi MAGUNK vagyunk a mozgatói, mert HAGYJUK. Az "uralásba" beletartozik az is, hogy mennyire irányítanak minket az ÉRZELMEINK? Hallunk, olvasunk valamit, és teljesen ÁTÉREZZÜK a történést?  Például, hogy most mit tesznek a kárpátaljai magyarokkal? Vagy egy balesetben teljesen együttérzünk az áldozatokkal? Vagy kicsiben a munkahelyen, ha kirúgnak, vagy megaláznak valakit... ? - és még lehetne sorolni.
Ha magunkba szívjuk, mint SZIVACS MÁSOK ÉRZELMEIT, megélve a sajátunként és ráadásul még azt is érezzük, hogy rohannunk kell segíteni, megoldani - akkor bizony itt az ideje az ÉBREDÉSNEK, hogy ez a működési mechanizmus önmagunk BECSAPÁSA! Az ilyen mentalitású ember ugyanúgy JÁTÉKOS, a JÁTSZMA része, ráadásul tele van BELSŐ HÁRÍTÁSOKKAL. JÓNAK HISZI MAGÁT - pedig nem az. Bármennyire is keményen hangozzék most ez a kijelentés. Miért? Mert a "világmegváltás" egy nagy (ÖN)BECSAPÁS. Egy "vezérelt program", ami csakis arra szolgál, hogy TENMAGUNKRÓL elterelje a figyelmet. Legyünk állandóank "kint", folgalkozzunk állandóan másokkal, és míg ezt tesszük, úgy terelnek minket, mint pulikutya a nyájat....
Segíteni mindig akkor és annak kell, amikor azt KÉRIK. Nem biztos, hogy a másiknak az a jó és úgy a jó, ahogy MI gondoljuk!! 

Minden lény, de legfőképp a TUDATOS EMBER, egyedül és kizárólag TEN-MAGÁÉRT felelős. MAGA-MAGÁVAL kell jónak lennie, "I-O"-l működnie. Mert akkor működik jól, ha "IO". 

Napunk angyala még mindig JOPHIEL, aki még mindig a "TÉR" tisztításának üzenetével van JELEN, csak ma egy más szinten, egy más aspektusban.. Ugye, hogy egy fogalomnak mennyi árnyalata lehet?? Hányféle irányultsága, értelmezése? De hát csak így lehet eljutni a TELJESSÉghez, ha minden szinten "takarítunk" ... (És igen: 9.00 óra van épp, megint "bólogatnak" a számok...)