2024-06-05

                MOTTÓ: HOMÁLYBAN ÉS HOMÁLYBÓL...

Tegnap többen írták, hogy voltak bennük turbulenciák, "vérnyomásnövelő élmények", kiakadások a külvilág 'dógait' illetően.
Nálunk, itthon, a lányaim is arról panaszkodtak, hogy "rezegnek"... 
Az egyik azért, mert fel volt spannolva, mint felhúzott rugó, a másik meg úgy érezte magát, mint  vizsgák előtt. A harmadik pedig  a "teher alatt nő a pálma" élményekben bővelkedett, melynek eredményeképp ki is volt akadva rendesen... Csak én voltam a "doktor nyugodt" és nem volt olyan, amin felhúztam volna magamat.. Bár délután nálam is betrafált egy kis "házi villám", de az meg belefért a megszokottak közé...

Reggel még volt egy kis aggályom, hogy a két nagyobbik leányom tán egymáson vezetné le a belső feszültségeiket, de aztán egycsapásra feloldódott minden, ahogy elkezdtük a helyzetet kielemezni, kiegészítve a "házi" történésekkel..
A spannoltság vigyorba ment át, a gyomortáji szorongás pedig feloldásba.
Mi volt a tanulság (anélkül, hogy most a témába mélyebben belemennék): SEMMIN nem kell ELŐRE aggódni, szorongani, sőt, BEBIZTOSÍTANI sem fogjuk tudni magunkat előre, mert menet közben úgyis minden ÚGY alakul, ahogy "KÖLL". És nem úgy, ahogy AKARJUK. Ha BÍZUNK a "IO"-ban, ha tudunk KIVÁRNI, akkor megtapasztalhatjuk, hogy mindig a LEGJOBB MEGOLDÁS ESIK AZ ÖLÜNKBE, mondhatni "csettintésre", a legváratlanabb helyzetekben, amikor a legkevésbé számítunk rá.
Nem egy és nem kettő tapasztalat igazolja ezt most már, nem csak az "én berkeimben", hanem több tanítványomnál, olvasómnál IS!
De a kétségek még mindig sokkal erősebbek, mint a "friss" és ráadásul többszöri tapasztalások!
Miért?
Mert ez a "TANULT
 SÉMA". 

Biztosan sokan elmerengtek már azon, hogy a múltban mennyi jószándékú ember élt a Földön, aztán a "rosszakarat" hogyan kiforgatta őket és kényszerültek emiatt menekülésre, földjeik, javaik teljes hátrahagyásával. Elvesztették hazájukat, gyökerüket, családjukat, kapcsolataikat és a SEMMIBŐL KELLETT ÚJ ÉLETET KEZDENIÜK.
"Kicsit meghaltak", hogy újra "feltámadjanak".
De gondoljunk bele: nem így indulunk az életbe magába is? Mit hagyunk hátra? Egy "IO" világot. Jövünk abba az anyagba, ahol SEMMI NEM A MIÉNK, mert ez ITT egy ÖNMAGÁBAN KÖRBEFORGÓ ZÁRT RENDSZER. Ide SEMMIT nem lehet HOZNI és innen SEMMIT nem lehet ELVINNI. Ide "puszta fenékkel" jövünk és ugyanígy távozunk is.
DE!!!
A SZELLEM MINŐSÉGE és a SZÁNDÉK TISZTASÁGA ugyanakkor az anyagot bármikor át tudja ALAKÍTANI, új FORMÁBA
 önteni. A "magunk képére" tesszük ezt, AMÍG ITT VAGYUNK!
De bármit is teszünk, bármit is alakítunk, MINDEN ITT MARAD!
Lehet belőle emlék, de lehet belőle egy ÚJRA ÁTALAKÍTANDÓ "KÉP-LET", miközben az a SZELLEMI MINŐSÉG, mely átalakította, már NEM IS LÉTEZIK! Pontosabban igen – csak már egészen MÁS MINŐSÉGÉBEN, visszatérve EREDENDŐ LÉNYSÉGÉNEK MAGJÁBA..

Tehát: ezek szerint számít is bármit, hogy mi történt a MÚLT-ban?
NEM!
Erre a kijelentésemre mindig sokan felhorkannak, pedig gondoljunk bele: a kisgyerek, aki megérkezik az ANYAG VILÁGÁBA, "tudja" a múltat? Ismeri? KÉP-ben van?
NEM!!! Majd MEGTANÍTJÁK NEKI és EL FOGJA HINNI, hogy minden úgy igaz, ahogyan megtanították neki. Képes lesz átszellemülni és beleélni magát, ÉRZELMILEG FÜGGŐVÉ VÁLNI bizonyos traumáktól, sorscsapásoktól, amit aztán tovább is ad a saját gyerekeinek. Aki, ahogy ő maga valaha volt, újfent semminek sem a tudója.
Tehát?
BÁRMIKOR MEG LEHETNE SZAKÍTANI A MÚLT TRAUMÁIT, úgy családi, mint nemzeti, mint világi szinten!! Hisz minden csak MEGTANULT. Úgy válik létezővé, hogy elhisszük.
Horváth Krisztina verseiben is többször visszaköszön, hogy a MÚLT EGY ILLÚZIÓ. Viszont az EREDET, a VÉN ŐSI MINŐSÉG, mi BENNÜNK – az pedig LÉTEZŐ, ELEVEN ÉLŐ ERŐ.

Mindig MI MAG-unk döntünk, hogy MIT ENGEDÜNK MAGUNKBA! A múlt árnyait, tovább cipelve a családi mintákat, vagy MAGUNKRA ÉBREDVE meghozzuk a SAJÁT DÖNTÉSEINKET a SAJÁT ÉRZÉKELÉSEINK, SEJT-ELEMÜNK SÚGÁSA szerint, megszakítva így az "OK"-os láncolatokat. Fel tudnánk végre szabadítani magunkat a belénk súlykolt elvárásoktól, hagyományoktól, szokásoktól. No, meg a babonáktól. Meg hiedelmektől, meg vallási elmeprogramoktól.
Mindig gondoljunk arra: EZEK TANULT, MEGTANULT, MEGTANÍTOTT IDEOLÓGIÁK!!!!!
Ember adja tovább embernek!! Tehát "ISTENI"??
NEM!!!
Na, akkor így álljunk hozzá!!!

Mivel a "TEREM" a "MESTER"-ből ered (MES-TER/TER-EM), a teremtett olyan, mint a mestere.
Mivel a FÉNY világában NINCS MÁS MINŐSÉG, csak a SZER ELEM, mint LÉT-ELEM, ezért ami másnak látszik, az csakis a kivetült ember "mesterkedése". "Olyan Mint, csak NEM AZ".
Minden "MAGÁNÁL LÉVŐ EMBER"-ben FELÉLED és FELÉLESZTHETŐ az EMLÉKEZET – ezen "dolgozott" Jézus is. Az Emlékezetnek van egy ALAP-HANG-ja, ami maga az EREDENDŐ LÉT-MINTA. HOL?
 BENNÜNK!
Aki ezzel az ALAP-HANG-gal MAGA-MAG-ában össze tud hangolódni, az képes kilépni a "mesterkedésekből" és IMMÁR NINCS RÁ HATÁSA mindannak, amit a "mesterkedők mesterkednek". Innentől egy TELJESEN MÁS SÍKRÓL TAPASZTALJA, ÉLI MÁR AZ ÉLETÉT.
Ez az az élet, amit a Nibiru 2021-ben megígért, miszerint "MOSTANTÓL MINDEN "IO"-RAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL". Aki erre az útra rálépett az elmúlt időben, és "MAGÁHOZ" tért, mára már élheti a BIZTONSÁGOT - legyen bármilyen bili-vihar is odakint!

A mai nap erről üzen (újra): ahogy bennünk van a HOMÁLY. úgy van bennünk a HOMÁLY ELOSZLATÁSÁNAK A KÉPESSÉGE IS! 
MI DÖNTÜNK, melyiket választjuk. A külvilág FÜGGŐSÉGEIT, továbbcipelve a múlt láncait, vagy felébredünk és elkezdjük élni a JELENT. A JEL-ÉN-ünket. 
Világunk – ahogy mondani szoktam - , hülyebiztosra van tervezve, minden az orrunk előtt van, csak ÉRTENI kellene azt az EGY IGAZSÁGOT, ami alapján működik... Viszont az meg JELENLÉT nélkül nem lehetséges...