2023-01-06

                                           MOTTÓ: HAJNALCSILLAG 

(megint hosszú lesz...)

Már tudjuk, hogy ki a Hajnalcsillag: nem más, mint a SZÍRIUSZ. Az EST-HAJNAL "csillag" a VÉNUSZ (aki egy bolygó), és nem egyenlő a Szíriusszal.
 Miért "HAJNAL"-csillag a Szíriusz? Mert évente egyszer, megelőzve a Napot, előbb jön fel a horizonton és mivel a mi naprendszerünk a Szíriuszihoz tartozik, ezért ez olyan, mint amikor a "főnök benéz a műhelybe", hogy kiadja az újabb instrukciókat....

2021-ben az instrukció az volt, hogy őt NEM LÁTNI KELL, HANEM ÉREZNI, valamint az, hogy FESZÜLTSÉGBEN NINCS LÉTEZÉS.
Igazából mindkét üzenet ugyanarról szól, hisz mindkettőnek az ÉRZÉKELÉS a magja. Nem szemmel kell követni a Szíriuszt az égbolton és lesni, hogy na, mikor emelkedik fel a horizonton, hanem ÉRZÉKELNI kell tudni! De érzékelni mikor lehet? NYUGALOMBAN. Mikor van nyugalom? Ha nincs feszkó!! Milyen térben van nyugalom? MÁGNESES. Milyen a mágneses tér? MAG-NŐS. MAGOS. (mag(y)ar nyelv mag-iája...)
Tehát? Hol van a nyugalom helye? A bennünk élő MAG-ban, mely NŐ-s.
Milyen a Szíriusz "alapHANGja"? SÍ-RI. Mi van a "SÍRI" világban? A MEGBOLDOGULÁS. Tehát milyen a Síri világ alaphangja? A BOLDOGSÁG. Mit ad a boldogság? BŐSÉGET. Kihez társítjuk a boldogságot és a bőséget is? A NŐ-hoz. A VÉN-ŐS-höz, a VÉNUSZhoz, aki a MAG HORDOZÓJA.
A VÉN ŐS-is-ÉG maga az EREDET, nekünk az eredet pedig a SÍ-RI világ. Így kapcsolódik össze a HAJNAL az EST-HAJNAL-lal.
Értjük? Érezzük a MAG lényegiségét??
SÍ-RI / ÍR-IS.
Hol van a LÁTÁS MAGJA? Az ÍRISZ-ben. Hol látjuk meg MAGUNKAT? A másik ember szemének az íriszében. Miért mondják ezt "bab-szemnek"? (BABA-szemből rövidítve?) Mert olyan picinek látszódunk benne, mint egy kisbaba... Milyen a kisbaba? Még TISZTA. Hogyan látjuk tehát magunkat a másik szemében? TISZTÁN.
Nem feltétlenül tisztának, de bizony TISZTÁN. (9.09-kor leírva.. megint itt a "kíséret" ...)
Milyen a szemünk írisze? Mint a kozmosz....
Nézünk ÉS látunk? Ha a kettő egy, akkor IO!

Mit hozott a felütés után a 2021?
Bizony nagy-nagy letisztulásokat MAG-unkban IS - és a másik "szemében" is. A kapcsolatokban...
Minden feszültséggel teli viszonylat megmutatta magát és sok fel is oldódott az éterben, azaz megszűnt... Ami még várat magára, majd az is eltűnik...

2022-ben mit üzent a Szíriusz?
Azt, hogy NE AKARJ! UGYANAKKOR ÜLJ RÁ A HULLÁMRA, fogadd el, ami ÉRKEZIK!
Nos, ez volt az az üzenet, ami az egész spirimaszlagot (végre) felborította, ami tele volt a "tervezz", "lásd előre, hogy mit akarsz", hogy "lásd, hol tartasz 5, majd 10 év múlva" elmeprogramjával.
Csakhogy ez NEM ÍGY MŰKÖDIK az IGAZ és a VALÓS ÁGban!!!
Az akarás teljességgel az EGO-hoz tartozik, az ELFOGADÁS pedig a MAG-hoz, mivel feltétele a RÁÉRZÉS. Tehát, megint mi kerül fókuszba? Az ÉRZÉKELÉS, a RÁÉRZÉS. Továbbra is...
Egészen 2023. Augusztus 13-ig... 
Aztán, hogy akkor mit kapunk? Majd megtudjuk... Pontosabban megtudja az, aki JELEN LESZ a JELEK-nek a JELEN-ében...

Ma van a "3 királyok" ünnepe, akik a Hajnalcsillagot követve találtak el Jézushoz.
Tényleg valós ez a történet? Vagy nem?
Lehet ez IS, meg az IS, akárcsak Noé és az özönvíz története. Ugyanis a legtöbb fenn maradt "mese" SZIMBOLIKUS - és nem feltétlenül igazi a fizikai síkon is!
Csakhogy a szimbolikát - amit ÉREZNI KELL!!! - már nem tudjuk ÉRTENI és ÉRT-ELEM-ezni!! Mert eltömtük az érzékelést az ELMÉSKEDÉSSEL és a sok ELMÉLKEDÉSSEL. Már csak a "tudósok" szava a mérvadó, na meg a vallási okosoké - és nem a BELSŐ HANGÉ!!!
JÉZUS a "HAJNALCSILLAG ALATT" született. Maga is mondá: "én vagyok ama hajnalcsillag...".
Tehát, mindenképp SZÍRIUSZI ÜZENETET hozott. Mondhatjuk, "szíriuszi küldött" volt.
MEGTESTESÍTETTE A SZÍRIUSZI MINŐSÉGET.
Emlékeztetett MAG-án keresztül, a MAG-A DALÁT HANG-oztatva (ugye értjük?? ugye érezzük a szavak mágikus tartalmát??), hogy mi is a VILÁG, a SÍRI VILÁG LÉNYEGE!
Hogy mi MAG-ának az ÉL-etnek a lényege!!
Hogy minden ERŐ, minden ami LÉ-tező az BENT ban, MAG-unkban és nem rajtunk kívüli. 

Tehát, a 3 király a HAJNALCSILLAG-ot követve mit is jelképez igazán?
Azt, hogy a SÍRI MINŐSÉG a CÉL és az IRÁNY a földi hatalmak, a "megtestesült földi minőségek" számára, amit KÖVETNI KELL!!
Minden földi jelkép, hatalom csak akkor lehet "minőségi
", ha a TEREMTŐI MINŐSÉG szerint működik.
A 3-asság jelképezi az EGÉSZ FÖLDI RENDSZERT, ami a HARMONIA "alapja".
Szellem-lélek-anyag EGYSÉGE. ÖSSZ-HANGJA.
Amint az egyik TÚL-TENG, azonnal borul a REND.
A hármasság "meghajol" a SÍRI MINŐSÉG előtt, pontosabban mindhárom szegmensének a SÍRI minőséggel "kell átítatódnia" ahhoz, hogy EGYENSÚLY legyen. De az EGYENSÚLY maga mit jelent mint szó?
Az EGY ÉN SÚLYÁT.
Tehát, IGAZÁBÓL hol működik a HARMONIA? A REND? Az EGY-ÉN-ben. Az EMBERBEN. És ha az EGY EMBER egy-én-súlyban van, akkor a MIND ÉN is abban lesz.
Ez annyira tiszta és logikus, amennyire tiszta és logikus tanításokat Jézus is hozott...
CSAK EMLÉKEZNÜNK kell rá, RÁÉREZVE a LÉNY-ÉG-re, aki MAG-unk vagyunk. (Nyelvünkben az egész kozmikus tudás...)

A Szíriusz ilyenkor TÉLEN tartózkodik leghosszabb ideig a horizont felett a Föld északi féltekéjén.
Január elején éri el látszólagos pályájának a tetőpontját, aztán fokozatosan rövidül a láthatósági ideje, ahogy egyre alacsonyabban jelenik meg a horizont felett. Majd márciustól eltűnik, hogy augusztusban újra feljöjjön...A csillagászok, tudósok (magyarul az ELME) NÉZHETI távcsövekkel nyugodtan a fizika síkján a Szíriusz "anyagi megjelenését" - SOHA NEM FOGJÁK megérteni a lényegét, mert az IGAZSÁG "ODAÁT" van, ami pedig a SZIMBOLUMOKON keresztül mutatja meg magát IDEÁT.
Aki ÉRZI ÉRTI, aki nem érzi, SOSEM fogja megérteni. Ahogy a tudósok esetében látható és tapasztalható is.

A Szíriusz láthatósága alapján Jézus a világra jöhetett akár a téli időszakban, akár a helikális felkeléskor.
NEM ÜSTÖKÖS és NEM egy "novarobbanás" volt az "ÚTMUTATÓ", mert nem a LÁTVÁNYBAN van a lényeg, hanem az ÉRZÉKELÉSBEN és a hozzá kapcsolódó ÉRTÉSBEN. (Amit 2021-ben is újra megüzent.. és 9.27-kor leírva....). Egyébként mindig CSAK AZ ELMÉNEK kell a "tapintható", "bizonyítsd be!" igazság, mivel számára ami azon túl van, megfoghatatlan, tehát "para". És "paráznak" is tőle. (Hmm.. vajon a "paráz-na" szó hogyan kapcsolódik ehhez??.... ez most jutott eszembe...)

A mai nap üzenete, az égi konstellációkon TÚL-MUTATva megint egy ODAÁT-IDEÁT ÁT-REND-eződésről szól. Szellemi nyitásról. Kísérheti ezt az átrendeződést - amit ÉRZÜNK!! - újra egyfajta "szétesés", ami logikus, hisz minden átrendeződés első lépése a szétesés. Jézus is "bomlasztotta" a mesterséges kereteket, hogy ráébresszen az EREDŐRE.
A "jövő JÖVŐ", mely nem más, mint az EREDŐ hullámai, folyamatosan és szakaszosan bomlasztanak és tisztítanak, széttörve bennünk a felépített VALÓTLAN-ságokat, azaz az ELME HITRENDSZEREIT, a farizeusi, vallási "tudást", a "zent", a "katekizmust", a "bibliát", a "tórát", a buddhizmust - mindent, amit az ELME PAPÍRRA VETETT.Egyre-másra dobáljuk el és le a neveléssel, tanulással, a külvilág elméskedéseivel, az anyagelvűségnek a hatására bennünk kialakult GONDOLKODÁSI SÉMÁKAT.
A láncledobások hol sokkolók, hol csak erősek, hol lágyabbak. Nem lehet a behatás mindig egyforma, mert tényleg kiégnénk az átalakulásban. Ami igazából nem más, mint a TEN-MAG-unkra ébredés...
Hosszú LÉ-T-hullámokon keresztül jutottunk el a FELEJTÉS legmélyebb bugyraiba, nem lehet egy rántással ébredni, ahogy az alvásból sem lehet és nem is jó bárkit egy "sokkal" kirántani...

Napunk angyala ma megint HANIEL, a "HOLD angyala" - hisz mi az elsődleges fontosságú??
Az, amit a HOLD mozgat: a LÉ. A LÉTEZÉS ÉL-ésének TUDATOSSÁGA, ami pedig csakis hogyan tud működni? Az ÉRZÉKELÉSEN keresztül. És nem az ELMÉLKEDÉS által.
Ha érzed - tudod.
Ha nem érzed - csak agyalsz.
Pont.