2023-03-21

                     MOTTÓ: NAPFORDULÓ ÉS ÜRES HOLD 

(hosszú lesz...)

Mondhatni, "nem semmi" egybeesés, hogy épp ma van "üres Hold", mikor napéjegyenlőség is van: valahogy olyan érzetet kelt, mint amikor Szenteste látjuk a becsomagolt ajándékokat a fa alatt, de nem tudjuk még, mi van bennük.. Tudjuk, hogy AJÁNDÉK, tudjuk, hogy ÖRÖMÖT is fog szerezni – mégis, a meglepetés titokzatossága tartja izgalomban szívünket-lelkünket...

Mit jelent a napéjegyenlőség? Mely kétszer van egy évben, tavasszal és ősszel...?
lyenkor pont egyforma hosszú a nappal és az éjszaka – igazából pont 10-10 órának kellene lennie, ahogy 10 ujj van a kezünkön és 10 a lábunkon. A 12-es rendszer TORZ, úgy ahogy van.
A tavaszi napéjegyenlőség idején a Föld északi féltekéjére "jön" a Nap, itt fog hosszabb órákat eltölteni, a déli féltekén pedig most jön az őszi-téli időszak.. Akár a lemniszkáta, vagy a homokóra: most mindenképp fordulat van a két ÖV-ezet között...

A téli napforduló idején az északi féltekének van az ÉVKEZDETE – hisz akkortól kezdenek a nappalok hosszabbodni. Mondhatni kilép a Nap az "ÉJ SZAKA" (szándékosan írtam külön) IDŐ SZAK-ából.. A SZAKÁK, a KARÁK É-szakról jöttek, azaz az ÉJ szakából (hisz északon van éjszaka...) és hozták magukkal a "Fekete Madonnát", aki megtestesíti az ÉJ KIRÁLYNŐJÉT, akiből, MINDEN ÉLŐ és LÁTHATÓ, azaz a FÉNY IS ERED. A SZAK-ák hozták a "SZAK-TUDÁST", akik KAR-jukkal ölelve tartják az EREDET MINŐSÉGÉT.... (Magyar nyelv mágiája: mindig mondom, minden benne van....)
Igen ám, de amikor nálunk téli napfoduló van, akkor a déli féltekén meg épp a nyári. Náluk akkor áll legmagasabban, "fénye teljében" a Nap. Akkor náluk nem lenne érvényes a mi időszámításunk... Nem is. Valóban.
Az idő ugyanis SOHA NEM LEHET GLOBÁLIS. Az IDŐ mindig LOKÁLIS, sőt, teljesen EGY-ÉN-re szabott!! Mindig az "ÉN" érzi, hogy milyen lassú vagy gyors és mindig az "ÉN" érzi, hogy MINEK VAN IDEJE! Amit pedig a Hold jelez – aki ugyanúgy LOKÁLIS és nem globális időjelző.
(Hmm... 8.44 van épp és 8 fok... zseniális a rábólintás...)
Amit a mai ember, pontosabban az ELME EMBERE, az ember, mint FAJ produkál, az minden, csak nem kozmikus és nem természetes. Mert ahogyan TEREMTETT az EMBER mint FAJ – ugyanúgy TEREMTETT minden, ami a "kezéből" kikerül. A "TEREMTETT TEREMTETTJE"...
Tehát "mesterséges". Ezért kellenek csak az "embernek" "MESTEREK".
Mindazok azonban, akik EMLÉKEZNEK ARRA, hogy EREDENDŐEN NEM EMBERek – nekik semmi szükségük "mesterekre", "irányítókra". Mert tudva TUDJÁK, hogy MINDEN BENNÜK – és hogy MAG-uk a TEREMTŐK, mert ELEVE LÉTEZŐK, azaz "LETT-ek"....
Honnan ered a GLOBALITÁS? A TEREMTETT ISTEN ELMÉJÉBŐL (lsd a Sixtusi kápolna képét), amikor kijelenti Ádámnak, mint a TEREMTETT TEREMTETTJÉNEK, hogy "sokasodjatok és szaporodjatok és hajtások uralmatok alá a Földet". Nos, ez az ORIONI "NEM"-esedett program, amiben MÉG élünk.. Remélhetőleg, már nem soká...

Az "ember" FELEJT. Ez a "TEREMTETT LÉT" hozadéka.
Ahogy születése után fokozatosan alászáll az ANYAGBA, úgy felejti el EREDENDŐ LÉNYSÉGÉT és AZONOSUL EMBERI ALAKJÁVAL és válik "ELMÉSSÉ". Mivel az "ember" - különös tekintettel a NEM-esedett emberre -, egy FÉL ELEM – így működésének alapja is a félelem lesz. Mitől fél leginkább?
A HALÁLTÓL. A SÖTÉTTŐL. És a VESZTESÉGTŐL. És mindentől, ami "para", ami a SZEMnek nem látható. Ami nem tapintható.... teljesen belesüppedve a "homokóra" alsó részébe... Egészen addig, míg nem jön valami "SOKK", ami FELRÁZZA és EMLÉKEZTETI, hogy nem CSAK az vagyok, aki vagyok – pontosabban, akinek LÁT-szom.

Az "Ember" mindent megkapott, hogy emlékezzen TEN-MAG-ára.
Teste úgy van felépítve, hogy EGY feje van, EGY törzse és annak KÉT OLDALA. Tehát? A DUALITÁS LÁTSZÓLAGOS – az EGY-nek van KÉT OLDALA - a TÉR ("TEREM") miatt! Mert TEREMTETT...
Aztán: a 10-10 ujj a SZÁMOLÁSHOZ. Tehát, a 10-es, úgynevezett "metrikus" rendszer, ELEVE ADOTT. Adott a 10 DARAB szám, ami igazából 1-től 9-ig tartó. Ez is EGY-séges, mindenki, azaz MINDEN ÉN számára érthető. Nem kell hozzá nyelvtudás és a nemiséghez sem kapcsolható.
Aki ÉRZI is őket, az "beszéli a LÉT nyelvét".
Aztán: felettünk a csillagos ég, amelyen bizonyos CSILLAGOK és bizonyos EGYÉRTELMŰ csillagképek (NEM az ASZTROLOGIA TEREMTETT képei!!) pontosan JELZIK, hogy "ki vagy TE"! Például: a GÖNCÖL-szekér, a Kis-Göncöllel kapcsolódva mutatja, hogy ÁTUTAZÓ VAGY!! Jössz és mész, ahogy FORDUL A TENGELY...ahogy HALAD AZ IDŐ "KEREKE".
Az Orion pedig, mint "pöcsös" csillagkép mutatja, hogy a NEM-iség korát éljük. De mivel az ÖV-e a SZÍRIUSZ tengelyében van, azt is jelzi, hogy "ÖVEZETES", azaz HATÁROS, NEM VÉG-telen, hanem VÉGES és ráadásul "SZEMMEL is VAN TARTVA". Engedélyezett bár a "mindent változtass meg, amit LEHET" TEREMTŐ programja – de a "lehet" szóban egyúttal rögzítve van, hogy VAN, AMIT NEM. Mégpedig a "LETT"-et. Magát a LÉ-nyeget: az öröktől fogva EL-even LÉ-tező MA-MA-t.. a
M-indenség A-karatát... ami MAG-A a teremtő LÉ...

Ennek "ereje" a SZER ELEM, LÉT-formája pedig az EG(y)-s-ÉG-tudat, életMÓDja pedig az ÖRÖM...
Mindennek teljesen NYÍL-vánvalónak kellene lennie – mégis ez ma a REJTEKI TUDÁS.

Ma, amikor ÜRES HOLD van, a Holdat elrejti a NAP.
A FÉNY káprázata kitakarja a LÉ TARTÓJÁT, ami pedig MINDENT MOZGÁSBAN TART...
A TEREMTETT, LÁT-SZÓ-lagos (ahol csak a "nézés" és a "szó" fontos), eltakarja a BELSŐ LÁT-ás, az "EGY-SZEMES" látás és a SZÓ NÉLKÜLI minőség "hallgatag" képviselőjét... Azét, akinek a működése "titokzatos", mégis MINDENT MEGHATÁROZÓ – hisz minden LÉ-t Ő MOZGAT! És nem a Nap....

No, kérem, erre kellene ma TUDATOSODNUNK! Hogy mi is az, ami LÁTSZÓLAGOS és mi is az, ami LÉNY-ÉGI...
A TEREMTETT világhoz tartozik a mágiázás is, hisz KITESSZÜK a "lencsébe" a SAJÁT MAG-unk KÉP-ességét - megintcsak a LÁT-SZÓ-lagosságot működtetve ("klasszikus TEREMTETT módjára, hisz a TEREMTETT-nek kell egy kivetített TEREMTETT ISTENKÉP is), ahelyett, hogy TUDATÁBAN lennénk TENMAG-unk EREDENDŐ mi-NŐ-ségének és AZT MŰKÖDTETNÉNK TELJES TUDATUNKKAL!

Még a téli napforduló idején jött a sugallat egy esti séta során, hogy ebben az évben a NAPFORDULÓKra kell odafigyelni, mert ők hozzák a T-ÉNY-LÉG-es fordulatokat.
A téli napforduló egybeesett az ÚJHOLDDAL, tehát "DUPLA" nyitás, felütés hatotta át az "évkezdést".
A következő mondatot írtam le a Rituáléban:
"Ez a NAPÉV hozza meg, illetve indítja el mindazt, aminek az ÉRLELÉSE az elmúlt időszakban BENNÜNK megtörtént. Semmi nem lesz ezután olyan, mint eddig volt! Semmi. És ez így jó! KI-TAKAR-odik minden, ami "ALJA-S", ami hazug, azaz "alias"- hisz ami "alias" az nem az eredeti! Kitakarodik mindaz, ami fogja az ELMÉT, mindaz, ami ROMBOLÓ hatású az ÉRZÉKELÉSEKKEL szemben."

A téli napfordulótól a tavaszi napéjegyenlőségig az ERŐGYŰJTÉS időszaka van. AZ "energetikai" felkészülés. A feltöltődés után pedig elindul a TETTEK, a megvalósítás ideje, egészen a BETAKARÍTÁSIG, az őszi napéjegyenlőségig....
Mit REJT a mai nap MAG-(j)ában? OPTIMIZMUST, HITET, ÖRÖMÖT, TÁMOGATÓ ERŐT, annak TUDATÁT, hogy CSAK "IO" van – mindazoknak, akik ÉLIK ELEVE LÉTEZŐ LÉNYSÉGÜKET és már felébredtek "emberi" mivoltukból... A CSODÁK ideje vár ránk, pontosabban mindazokra, akik élik a IO-ravalóságukat... Akik EMLÉKEZNEK "LETT" és TEREMTŐ mivoltukra...
(9.27-kor....nincs is kérdésem..)

Napunk angyala ma ZADKIEL, a TANULÁS ÉS TUDÁS angyala. Ő NEM a földi világ ismeretének fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem arra a TUDÁSRA, ami az EMLÉKEZET TUDÁSA...
Ami a KOZMIKUS összefüggések TUDÁSA.. Az "ÉREZVE ÉRTÉS" tudása...
Amit egyébként MAG-unkkal hoztunk...
Meg fogjuk látni: lépésről lépésre ZÁRUL LE minden, ami "TEREMTETT" tudás (mint az asztrológia) és NYÍLIK KI egyidejűleg MINDEN, ami MAG-unkkal hozott, ÉLŐ tudás (mint a számok világa)
Ez ma az "üres Hold" titka...