2024-04-14

        MOTTÓ: A DOLGOK A M-ÉJ-BEN ÉRLELŐDNEK...

Imádom, amikor jönnek egyre-másra az ÜZENETEK arról, hogy mi van a FELSZÍN alatt és mindezt a MAGYAR NYELV mágiájával lehet formába önteni...
Itt van mindjárt például ez a "FEL-SZÍN" szó: "felszín" alatt értjük ugye azt szin-T-et, ami LEZÁRJA az ALATTA lévő mélységet. Igen ám, de benne van a szóban az is, hogy MÁS VAN A SZÍNEN és más van ALATTA! Akkor miért "FEL" a "SZÍN"?Azért, mert a SZÍN-vallás bizony egy "SZINT"-vallás (de nem egy "vallás"), ami egy "SÍK"-hoz tartozik, és minden SÍK-nak van egy SZÍNE. Ami nem SZINTE-len, csak SZINT(j)E LENN.... És amíg "lenn" van, addig SZÍNES, hisz "lenn" van a szivárvány is, ami ugyan EGY, mégis 7 színre tagozódó...
Na, abbahagyom ...
Mindig mondom: ha egyszer valakinek megnyílik e mágus nyelv, onnantól olyan, mintha csúszdán ülne az ember ..

Szóval, a "DOLGOK A M-ÉJ-BEN ÉRLELŐDNEK"....ÉREZZÜK?Mert CSAK ÉREZNI lehet...
Látni nem. De TUDNI IS LEHET.. Hisz aki ÉRZI, az TUDJA..
És ha már tudás: tegnap este belemerültem két beszélgetésbe is, amelyek közös alapja 1-1 "tudományos" cikk volt a magyar eredettel és a nyelvvel kapcsolatosan. Mondanom se kell talán, hogy tele volt anyagelvű gondolkodással és ebből fakadó elcsúszásokkal. A harctéri ideg nem kapott el (na jó, egy kicsit.. ), mert ÉRZET szinten már bennem van, hogy kár az ilyen jellegű "tudományos" fejtegetésekre felülni, hisz már annyira "beszopódtak" az anyagba, hogy mikor már nem megy tovább, mert eljutottak a "holtponra", ahol át kellene fordulni egy más síkra az ÉRTÉS mezején, inkább lecsapják a fejüket és köldöknéző üzemmódban folytatják tovább a meddő körözést..Nem véletlen, hogy egyre-másra megalakultak az "önjelölt" kutatások, de ezek SEM célravezetőbbek, ha ugyanolyan ELME-alapúak, mint a tudomány! Náluk is garantált a ZSÁKUTCA...

Horváth Krisztina írásaiban sokszor előjön, hogy a TUDÁS = EMLÉKEZÉS.
Kaphat az emlékezet kintről 1-1 impulzust – mondjuk ezért lehet vagy érdemes néha "tudományos" fejtegetéseket elolvasni – de a MEGOLDÁSNAK, az ÉRTÉSNEK belülről kell "kitörnie" és "kiszabadulnia". Az elmés kutakodók mindig vakfoltra futnak, mikor EGYSÉGBE KELLENE ÁLLÍTANI a RÉSZEKET. KÉP-telenek rá, mivel mi hiányzik? A BELŐS KÉPI ÉRZÉKELŐ LÁTÁS..
A belülről fakadó LÉNY-ÉG-LÁTÁS KÉPESSÉGE... Az ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉRZÉKELÉSE...
Márpedig ez mind a M-ÉJ-ben van...

Már sokszor írtam, hogy az EGYSÉGBE kerülés nem jelent mást, mint TENGELYBE állást..
De mi a tengely? TE EN G EL... Tehát TE és ÉN a G-ben, aki ÉL(ő)..
A G mindig az anyag, a Föld "hangja"..
 És KI az a TE és ÉN? Hát, "MI KETTEN". BENT. TEN-MAG-om és annak kivetülése.
Az "ÉN" és az "én" (mely utóbbit "ego"-nak szokás nevezni).
Tehát, ha ÉN belül, BENNEM TENGELYBEN vagyok, EGY-ÉN-SÚLYBAN, akkor RENDÍTHETETLEN vagyok, "ÁLLÓ"-KÉP-es, nincs senki és semmi "KINT", ami ki tudna billenteni... Mi az az "ÁLLÓ KÉP"? No nem egy DIA-kép, hanem az ÁLL-andóság, az ÁLL-hatatosság BENNEM ÉLŐ KÉPE.
Ez a "TUDOM, MERT TUDOM, HOGY TUDOM". Ez a tudás semmi esetre sem NEM ELMEALAPÚ – ezt SZÍV-BÉL-i...
Természetesen a Mátrixban is megjelenik ez a "tudás" és "érzet" – de mindig kiderül, hogy csak "olyan mint-ha" – mert tudjuk: elég csak egy "paraszthajszál", az eltérés a VALÓSÁG és a LÁTSZAT között azonnal láthatóvá válik. És MINDIG LÁTHATÓVÁ VÁLIK!

Most is készülődik valami, ami egy meglepetés erejével fog hatni. Tegnap már szó volt arról, hogy valami "robbani fog a mélyben"... Nos, mára annyit lágyult a helyzet, hogy ez "finom" dolog lesz... Annak, aki JELEN VAN...