2023-05-26

                                        MOTTÓ: NEKEM "8"

... mivel 26= 8 és az én észközeimben is megjelent a '8', ezért ma "nekem nyóc" ...
Mi is a 8?
A legfontosabba szám a 2 mellett... SATANA száma, aki a KAPU (2) őre. Hány kapu van? 2.
A TÉR és az IDŐ kapuja. Ami mégis EGY, mert mindkettő a FÉNY-hez tartozó.
Nincs FÉNY TÉR nélkül, a TÉR pedig CSAK az IDŐVEL együtt értelmezhető...
Ez a "Szent hármassága" a mi Univerzumunknak. FÉNY = TÉR+IDŐ+ANYAG...
Csak az tud ÁT-jönni IDE az ANYAG világába, amit ODA-ÁT MÁR VAN! Mert olyan meg nincs, hogy "nem van". 

A mi világunk a TÜKÖR világa. A kivetülésé. A LÁTSZATÉ... Amiben az ANYAG a legnagyobb "trükk". Amikor Jézus azt mondta, hogy könnyebb a tevének átjutni a TŰ fokán, mint a gazdag embernek, akkor nem a TŰ LIKÁRA gondolt, mert a TŰNEK nincs "foka", csak "lika". Ellenben a "T(é)"-nek MÁR VAN! Tehát nem a magánhangzó a lényeg, hanem a "T".A "T"-kereszt, ami maga a TÉR szimboluma. A TÉR pedig nem más, mint egy "T-KÖR", azaz egy "TŰ-KÖR". T(é)KÖR = T(ű)KÖR. A "T"-n fordul át minden... azaz jelenik meg BENNE az EREDET (8, SATANA, ÉJ KIRÁLYNŐJE) KI-VET-ülése..A gazdag ember milyen? "DÚS". "SOK" van belőle és benne. Sok az ELME, sok az ÉSZ, sok a RAGASZKODÁS, sok a SZENVEDÉLY, sok a FÉLELEM, sok az AGGÓDÁS, sok a SZORONGÁS, sok a HIÁNYÉRZET, sok a VÁGY és a telhetetlenség.. A habzsolás, a felhalmozás.. Ezek mind RAGASZ(T)-KODÓ minőségek, melyek mint háj, úgy veszik körbe az éteri testünket... És bizony lehúznak. Ezért a LÉLEK az EL-SZÁM-oláskor NEHÉZNEK találtatik és visszaküldetik....Melyik SZÁMOT ÉLTE? Ez a "FOKOS" (a fok száma) a "KERESZT-ÚTON"...
Az a mondás is, hogy "megmérettettél és könnyűnek találtattál", bizony az ELLENOLDALÁRA fordított mondás, mert a CÉL maga a KÖNNYŰVÉ válás az ODA-ÚT-on. (Innen ODA vissza..)
A cél, hogy a LELKÜNKön, a lelkünkBEN ne legyen lehúzó teher! Ne hagyjunk NYOMOT A PORBAN! Azaz a "KAR"-MA, azaz a "KÖR"-özés porában...A húsvéti misztériumnál mondtam el, hogy Jézus miért mosta meg a tanítványa lábait... Nem az "alázat kedvéért", hanem azért, hogy megmutassa: AKI AZ Ő ÚTJÁT JÁRJA, annak LÁBA NEM LESZ POROS. Nem lesz SÚLYA, mert nincs rajta NEHEZÉK, ami miatt nyomot hagyna a PORBAN... Aki KÖNNYŰ, az ÖRÖMLÉTBEN ÉLŐ, mert az ÖRÖM mindig KÖNNYÍTI a LELKET... És aki ÖRÖMben él, az már ÉRTI a LÉT lényegét, tehát "SÚLY"-talan...
Visszatérve a számokra: jelen világunk teljességét a 8-2 viszonya jellemzi. A KÉT kapu... IDE ÁT és ODA ÁT... Az LÁTSZIK ideát, ami ADOTT odaát..Azt hozzuk IDE ÁT a létünkbe, amit ODAÁT megalkottunk magunknak. Itt, a 2-esben, már "csak" át kell hozni a "T"-n a T-ÉR-be, hogy a TÉR-ben tudjon ÉR-vényesülni...(Magyar nyelv mágiája..)
A 8 a Tarotban az IGAZSÁG lapja, az Igazság bolygója pedig a Jupiter. Ma ő IS megjelent... a "KOS" jele mellett...Mit jelent a "kos"? A kicsírázó MAG "OTT-HON"-át. Ami "OTT" van "OTTHON"...Azaz?
A "láthatatlan" tartományban, az "Isten szeme" hazájában az IGAZSÁG "KICSÍRÁZÁSRA" készül... DE ez már "ELDÖNTÖTT". Amihez IDŐ kell, az, hogy a "2"-ben, a "TÜKÖRBEN" is megjelenjen...

 Megint egy "Új hulláma" indul a "lelepleződéseknek". BENT IS (saját magunkkal szemben) és KINT IS.Bent: ráismerve játszmázásainkra. Saját magunk hülyítéseire. Ráismerve, hogy HOL és MIBEN vetítettünk idáig egy "tükröt", saját magunk megtévesztésére, mert ÍGY AKARTUK látni...
Azt hittük valakiről/magunkról, "hogy"... aztán kiderült (kiderül most), hogy "DEHOGY"...
A "Lelepleződés" megmutatkozhat teljesen pozitív irányba is: meglátni TENMAGUNKAT! IGAZ önvalónkat! Na, ezzel az IGAZ-sággal is szembe kell tudni ám nézni!! Csodás élmény, de letaglózó erővel bíró....
Végül a lelepleződés hulláma elindul a KINT-ben is... Az álnokságok, a háttérjátszmák, a vetítések vetítései, a tükrök tükrei egyre-másra VÁLNAK LÁTHATÓVÁ az ÉGI BÍRÓ jóvoltából..Ami nagyon JÓ, de vajon a MI LÁTÁSUNK RENDBEN VAN-E??? Látjuk-e és ÉrTJÜK-e, hogy mi miért történik KINT??No, ezen van mit élesítenünk!

Mai angyalunk JOPHIEL, aki újra a TÜRELEM angyalaként érkezett...Az IDŐT nem lehet sürgenit a TÉR-ben. Minden akkor következik be és válik LÁTHATÓVÁ, mikor minden szál összeért. Viszont az ÚT ADOTT, kész, megírt és nem lehet lekanyarodni róla. Tehát tudható, mi jön, mi lesz a forgatókönyv – nekünk csak ki kell tudni várni az eseményeket. Hátradőlni és figyelni...
Amiben azonban nincs "hátradőlés", CSAK FIGYELÉS: az a JELENLÉT. A JELEN LÉT. A JEL-ÉN-lét... A JELEK vétele...Ugyanis ebben van a LÉT-ezés kulcsa és nyitja...