2023-03-28

                                 MOTTÓ: KATALIZÁTOR...  

(megint hosszú lesz....)

Mit nevezünk katalizátornak? Olyan anyagot, olyan külső tényezőt, mely saját maga nem változik meg egy adott folyamatban, de a folyamat másik résztvevőjét "más állapotba" juttatja, működését felgyorsítja, feljavítja, hatékonyabbá teszi. Vagy épp AKTIVÁL bizonyos folyamatokat. 

Nos, a mi életünkben a KÜLVILÁG ilyen katalizátor. A rajtunk kívül álló TÉNYEZŐK a maguk TÉNYÉBEN és LÉTÉBEN nem változnak meg, mikor BENNÜNK KIVÁLTANAK egy HATÁST, mely hatás eredményeképp BENNÜNK valami gyökeresen átalakul - hisz az ÉLET BENNÜNK VAN.
És MÁSOKBAN IS - MAGUKBAN. De az ő életük nem a mi életünk. Természetesen valahol minden összekapcsolódva EGGYÉ VÁLIK, ahogy a pókháló is EGY PÓKból eredő...

Tegnap két filmet néztem meg. Az egyik a tavaly bemutatott VARÁZSFUVOLA volt, a másik egy "jóslat". Nos, mindkettő kiváltott bennem valamit – miközben önmagában egyik sem lett más, betöltve számomtra a KATALIZÁTOR szerepét.. Igazából BENNEM se lett "MÁS" SEMMI SEM - "csak" még jobban elmélyült, kitágult mindannak a tudata, tudása, BIZONYOSSÁGA, ami már eddig is a MAGOMÉ volt... Akkor vajon miért KELLETT megélnem ezeket? Pontosan a BIZONYOSSÁGÉRT - ami a TANÍTÁS ALAPJA..

A Varázsfuvola LÁTVÁNYA az ÉJ-jel és az ÉJ KIRÁLYNŐJÉVEL kapcsolatos BIZONYOSSÁGOMAT tágította tovább. Nehéz szavakban átadni, milyen ÉRZETEK keltem bennem életre, de egy biztos: amit MÁR eddig elmondtam, az MIND IGAZ!!! Még intenzívebben tudatosodott bennem, hogy az ÉJ, a "SÖTÉTSÉG" egyáltalán NEM AZ, aminek mi "emberi" mivoltunkban érzékeljük, mint a "fény hiányát". A FÉNY az ELME TARTOMÁNYA és mivel az ELME "TEREMTETT", határos, van "kezdete és vége", hisz az EMBERI LÉTHEZ kapcsolódó, ezért FÉL. Fél a VÉG-től, a HATÁR-tól...
FÁTYOL mögé rejti, hogy ne lássa, hogy ne kelljen félnie... A FÉNY KÁPRÁZTAT. Kitakar, HOMÁLYOSÍTJA A LÁTÁST. A fényben csak a FÉL VILÁGOT érzékeljük – na de mi van a másik felével?? Ha a Fény kitakar, homályosít, csak felet láttat, akkkor a másik fele nem maga az a "résznek" láttatot EGÉSZ, amiből ő ERED?? De bizony!

A Varázsfuvola tökéletesen elénk tárja mindezt - de kell hozzá a LÁTÁS!
Mint film, két síkon játszódik – ahogyan MAGA AZ ALAPTÖRTÉNET IS. Mindenki azt vesz ki belőle, amit maga meglát, amely síkon saját maga van: FÉNY-es vagy ÁTLÁT A FÉNYEN??
Aki a FELSZÍN-BEN él, mint "EMBER", az a történetben is csak a "fényes" részt fogja meglátni.
Aki MAG-ában EG(y), ő "KI"-érti és érzi a LÉ-NY-eget...
Az Éj királynője lánya és Papagena személyében megjelenik a"NŐI EMBER" és az "EMBERI NŐ" minősége is. A kettő nem ugyanaz.... Van a "LETT" és van a "TEREMTETT"....
De vajon mennyien LÁTJÁK ezt meg??
A filmben felmerülnek a szabadkőműves szimbolumok, FELSZÍNESEN meg is ismerhetjük őket (illetve egy részüket), hogy mi micsoda.. Azonban, aki NEM ISMERI A SZÁMOK IGAZ MISZTÉRIUMÁT, az nem fogja a belőlük felépülő szimbolumokat sem megérteni, ahogy a HÁRMASSÁG valós mibenlétét sem!! Azt, ami az élet EREDENDŐ ALAPRITMUSA... (és NEM A 7-esség!!!)
A szabadkőművességen keresztül ELRIASZTJÁK az embereket a szimbólumoktól, félelmet keltve, holott a szimbólumok az EREDENDŐ LÉTEZŐ LÉTnek az EMBERI elme általi MEGÉRTÉSÉT "szolgálják", az EMLÉKEZÉS ÉRDEKÉBEN!! A szabdkőművesekkel való riogatás a FELEJTÉST és eltávolodást segíti elő – a tudás azonban a TISZTÁNLÁTÁST.
A jól felépített "FELSZÍN"-nek soha nem érdeke a tisztánlátás, hisz TORZÍTOTT. A Felszín a FÉNY – a FÉNY pedig torzítja az EREDET MINŐSÉGÉT - aki a történetben az "ÉJ KIRÁLYNŐJE" (a "Fekete Madonna").
Csakhogy, aki egyszer is ÁTLÁT a "szitán", a ködön, a fátylon, amit a fejekre húznak (ahogyan a filmben is), onnantól esélye sincs a "felszínnek" a torzításra, a hazugságra....
Mert a LÁTÁS HOL VAN? A BESŐ szemben, a MAG-SZEM-ben... ahol a 3=1....

A Varázsfuvola ZSENIÁLIS mű, zseniális muzsikával. Egy MOZART kellett a történethez, nélküle nem hatna úgy, ahogy hatni képes. Megszólítva az ÉRZŐ LELKET – így ÉBRESZTVE az EMLÉKEZÉST... Egy IGAZI KATALIZTÁTOR – EGY "klasszikus" katalzátor!

A másik felvételen, amit meghallgattam, egy jóslat hangzott el, miszerint 2026 október 24-én lesz a nagy "összeomlás"... Nos, ahogy végighallgattam, kivételesen nem öntötte el az agyamat a "hólé", hanem csak mosolyogtam rajta... mivel alátámasztotta azt, amit magam is mondok.
Pontosabban ANNAK EGYIK OLDALÁT...
Miért? Mert érzékelte ugyan a "jövőt" – de csakis azt, ami NEKI, a SAJÁT TUDATSZINTJÉHEZ igazodó!! Azt látta, ahova Ő FOG JUTNI, amit Ő FOG MEGÉLNI!! Ugyanis az általa látott jóslatban mindenről szó van, csak a BELSŐ ÁTALAKULÁSRÓL nem. Mi van a külvilágban és mi lesz a külvilágban? És abban mi majd hogyan fogunk élni – változatlan tudatminőségben..
Ez az Ő JÖVŐKÉPE...
Amit pedig ÉN látok, az egészen MÁS-SÍK KÉP-et mutat, melyben már MÁS a KÉP-LE-T-T...
Mindig elmondom és már jó ideje mondom: a "jövő JÖVŐ" (amely fogalmat ELMÉVEL nem lehet megérteni), egy olyan HANG-oltságú, olyan REZGÉS-minőségű, azaz olyan INFORMÁCIÓ TARTALMÚ LÉTMEZŐ, amiben az EREDENDŐ MINŐSÉG tér vissza. Az "ALAP-MINTA. A VÉN ŐSI mi-NŐ-ség. A VÉNUSZI élet... Mit jelképez mindig a VÉnusz? A szépséget, harmoniát, rendet, bőséget - magát a NŐ-t, akiből az ÉL-et mint LÉ fakad.... Ennek tudatára eddig a HALÁLUNK UTÁN tudtunk ráébredni.. De most KOR-KÖR váltásban vagyunk, amelyben lezárul a FÉNY PROGRAMJA, az ELME URALMA és visszatér az ÉRZÉKELÉSEN alapuló működés. A LÁTÁS képessége.
A MINŐSÉG MAG(j)A – ami minden LÉNY-ben BENNE VAN!
Ez az "eleve létező LETT" –s-ÉG. Csakhogy ezt a "LÉNYT" MAG-unkban fel kell ébreszteni... EMLÉKEZNI kell arra, hogy "NEM VAGYOK EMBER". Nem vagyok EGYENLŐ vele.
Az vagyok – de mégsem ugyanaz.
Ez a FOLYAMAT egy ÁTHANGOLÓDÁS. Minden embernek, minden LÉTEZŐNEK van egy saját "dala". Az "ÉN" ÉNEKE, (ÉN-ÉN...1-1) mely létrehozta az ÉN-OK-ot, ami a VAGYOK alapja....
Az ÉN ÉNEKE = "MAG-DALA".
Ha DAL, akkor REZGÉS, ha rezgés, akkor HULLÁM, ha hullám, akkor INFORMÁCIÓ...
A rezgésünk FINOMSÁGÁT el tudjuk állítani emberi létezésünkkel. Az életmóddal, a FELEJTÉSSEL, az ELME ELEM-ével..."ELHANGOLÓDUNK".
Ezt "MAG"-unk lénysége úgymond már előre tudja, ezért vannak előre beépített emlékeztető KATALIZÁTOROK az életünkben. Ilyenkor kapjuk a JELEKet..  Ha vesszük az "adást", mint egy jó rádiókészülék, akkor állítani tudunk a hangoltságunkon.. "ÉL"-ESEBBEk leszünk... MEGÉREZZÜK, MEGHALLJUK a velünk ÖSSZECSENGŐ "LÉ"-tezőket és információkat...
Tehát, mire ideér a felénk tartó (azaz jövő) JÖVŐ, és mire mi a lineritásban BELE-ÉRÜNK, addigra mi már egészen MÁSOK leszünk ahhoz képest, amilyenek épp most vagyunk.
A TUDAT-mezőnk akár egy pillanat alatt kitágulhat és MEGLÁTHAJTUK mindazt, amit most még nem....
Az a jóember, aki ebben a videoban lefest egy jövőképet, azt a JELEN TUDATSZINTJE alapján teszi. Az ő jövőképében NINCS TUDATI VÁLTOZÁS!! (Erre most elkezdett ütni az óra, mégpedig 10-et...
A 10 a "Körön futás" újabb szintje, a "második esély", ezért "Szerencsekerék" a Tarotban....viszont még NEM A TELJESSÉGBE ÉRÉS jelölője!! Erre meg én tüsszentettem most rá....)

Ahogy eddig is mondtam: a "jövő JÖVŐ" arról szól, a KOR-KÖR-váltás okán, hogy immár EMBERI LÉTFORMÁBAN is MEGÉLHETJÜK A TELJESSÉGET, aminek alapja, hogy EMLÉKEZZÜNK IGAZ ÖN-VALÓNKRA, lénységünk EREDENDŐ MAGJÁRA. Ez az u.n. "EGY AZ EGYBEN" LÉT, számmisztikailag a 11 fejezi ki. Ez az EGY-ES-Ülés....és NEM a "tűzön át az újjászületésbe" (rég hallottam ekkora marhaságot...) A 11 a Tarotban az ERŐ lapja (és NEM az Igazságé) – és épp ezért. Hisz mikor vagyunk ERŐNK TELJÉBEN? Mikor TELJESEK vagyunk. Mikor vagyunk teljesek? Mikor EGY-ben vagyunk EGYEK. Kivel? IS-TEN-MAG-unkkal.....

Az EMLÉKEZÉS valójában mit ad? MAG-át a "IO" LÉTET! Mit ad a FELEJTÉS? SIVA-rságot...
Tessék: magyar nyelv mágiája... SIVA-SIVAR-SIVATAG-SIVA-L-kodás.."CSAK" ennyire tegyük magunkévá az indiai tanokat... (no, ezekből is volt "szerencsém" hallgatni párat, mint "bölcsességeket" - hát nem tudtam, sírva röhögjek, vagy röhögve sírjak..Kínomban...)

Összefoglalva:
a mai nap olyan ÉLMÉNYEKET, TAPASZTALÁSOKAT, MEGÉLÉSEKET hozhat, melyek azért jönnek, hogy BENNÜNK TÁGÍTSÁK a TUDATOT, a TUDATOSSÁGOT, EMLÉKEZTETVE magunkat TEN-MAG-unkra.. Egy újabb ÉBRESZTÉS-HULLÁM árad a TÉR-be, a TEREM-be, a "TERM BURÁJA" alá... mégpedig azért, hogy a LÉ-tezésünk IO legyen és nem SIVA-R... Ki SIVA-L-kodik? Akinek lelke SIVAR..

Napunk angyala ma GABRIEL, aki mint tudjuk KÖZVETÍT. Hírt és Üzenetet... ÍRJUK le, ami érkezik, ne hagyjuk a feledésbe menni azt, amit kapunk, mert így rögzül bennünk legjobban az emlékezet...