2023-04-17

                           MOTTÓ: SZOKÁS ÉS SZÖKÉS.. 

A mai napot nagyon nehéz "megfogni". Nincs benne semmi "tapintható" konkrétum..
Olyan "ködös", tapogatós"...
Mire vagyunk kénytelenek hagyatkozni, ha ködben vagyunk? Az ÉRZÉKELÉSRE!
Ezt jelzi a nap száma is, a 17.
Húsvét hete óta kísérnek minket napról napra a számok (ha valaki észrevette), de ez nincs mindig így. Vannak azonban "kiemelt" időszakok, amikor minden egyes nap száma együtt rezeg a "háttér befolyással", nyomatékot adva az odafigyeléshez!
Mostanság is ilyen nyomatékos időszakot élünk...
Mi a 17?
Mikor eljutunk TENMAGUNK HÉT-HATÁRÁRA. A belső átfordulás kapujába. Amikor már tisztában vagyunk azzal, hogy van a "VÁGY-OK", és annak eredménye a "VAGY-OK". Azt is tudjuk, hogy IDE-ÁT csak az tud megjelenni, amit ODA-ÁT megálmodtunk magunk által magunknak...
Ezért tartozik a Tarotban a 17-hez a "CSILLAG" lapja. Ami a TISZTA ÓHAJOK, tiszta VÁGYAK TEREMTÉSÉNEK a lapja...Ez már NEM FÖLDI sík... hanem a "LÉ-ÉN-y-s-ÉG"-ünk síkja...

Nem tudom, hányan élték meg a TEREMTÉS tapasztalását? Nem az "agykontrollos" módban, hanem "MAGOSAN". Abban a minőségben, ami Horváth Krisztina írásaiban tud nagyon szemléletesen megjelenni...
Az ELMÉS és a LÉNYSÉGI teremtés közötti különbséget nagyon nehéz megfogni, mivel az eredményét, sőt, a működését tekintve, az egyik olyan mint a másik. MÉGIS: egészen MÁS SÍKon működik az egyik és a másik...(hmm... 10:10-kor 10 fok mellett keírva: megint itt van a számok általi rábólintás...)
Vegyük példának a klasszikus parkolóhely teremtést. Elindulunk a városba, és 3 ujj technikával vagy "beprogramozva" megteremtjük magunknak a parkolóhelyet. Működik? Működik...
Ugyanakkor a BENTRŐL jövő TUDATOS teremtés ÉRZETE, hogy TUDVA TUDOM mert ÉLEM teremtői LÉNYSÉGEM, aminek TER-M-ÉSZ-etes következménye, hogy van parkolóhely – egy egészen MÁS MINŐSÉGŰ teremtés.
Az első, az "agykontrollos" ELMÉS, amikor EMBERI mivoltom teremt – a második amikor az EMBERI MIVOLTOMAT TEREMTŐ LÉNYEM TEREMT....
Értjük? Érezzük a különbséget?
Ezt az árnyalatot megérezni, de leginkább megfogni – nem könnyű. Ugyanis a másodiknál MEG KELL SZOKNUNK a BIZONYOSSÁG TUDATÁT. Az emberi részünk SZOKÁSOK rabja. Leginkább a FÉLELEM és BÜNTETÉSEK "megszokásának" a rabja. Ad a LELKÜNK egy jelzést, hogy "menj nyugodtan, élvezd a szárnyalást" – de emberi részünk mit csinál? Aggódik, hogy jaj, mi lesz, ha "lebukik"? Benne van annak a SZOKÁSA, hogy "LEBUKHAT"!!
A parkolóhelynél például, hogy "most ugyan sikerült, de legközelebb nem biztos"..

Nagyon nehezen tud minket átjárni a KISZÖKÉS a SZOKÁSBÓL, hogy bárhová is menjek, MINDIG van parkolóhely, mert ez egyszerűen így van! Azért, mert VAN-ság VAN! Pont..
Az ELME a SZOKÁSOK RABJA, amibe beülnek a RÖG-ESZMÉK. Ezek kötnek minket RÖGHÖZ.
Az ELME programozható, irányítható, korlátozható, korlátolttá tehető, mert NINCS HITE.
Nincs benne az EREDENDŐ LÉNYSÉGI SZABAD TUDAT tudatossága.
Ez csakis TEN-MAG-unkban van MAG/MEG és csakis ÉRZÉKELHETŐ.
Ha ez az érzékelés irányítja az ELMÉT, akkor tudunk "egy az egyben" lenni.
Akkor van ÉRZÉS és ÉRTÉS EGY-ségben.
Hogyan tudunk erre az érzékelésre ráállni? Úgy, hogy amikor megérezzük, meghalljuk a belső súgást, akkor a VELE JÁRÓ ÉRZETET "nyakon csípjük" és MEGTARTJUK. Mert gyorsan elszáll és gyorsan visszatér az ELME KÉTSÉGE, épp a megszokások mentén.
Merjük ELHINNI, hogy a BELSŐ SÚGÁS, az "IHLET" IGAZAT SÚG és ÉRTÜNK SÚG! Még akkor is, ha ez a súgás SZEMBE MEGY a külvilág szabályaival és előírásaival, na meg a "jogrendjével".
Ez a súgás "szabályokon felüli" és "megengedi a szabályokon felüli" létezést. Hogyan lehet ez és miért és "milyen jogon"?? A "3T" jogán. Mert aki TISZTÁN éli a TISZTASÁGOT és TISZTELETET, annak nem kellenek földi szabályok.
Ez most nagyon elrugaszkodottnak hangozhat (10.27-kor...) – de pont ez a HIT és az ELME "próbája". El merjük-e hinni, hogy AKI VAGYOK, az NEM EMBER, tehát nem vonatkoznak rá az emberi szabályok? (rátüsszentés!!!) Ha igen – akkor SZABAD vagyok. "Ki-SZÖKTEM" a "SZOKÁS"-ból. Ha nem, akkor még edzeni kell magamat...
Mindez nagyon vékony mesgye. Nagyon könnyen le lehet lépni róla... az elején.
De ahogyan képesek vagyunk erősíteni magunkban a BIZONYOSSÁGOT, épp a tapasztalásaink által, úgy válnak a lépteink egyre határozottabbá. A mesgye ugyanolyan vékony, akár a kötéltáncos lába alatt a kötél – mégis a magabiztosságunk visz végig rajta...
De a MAG-a-BIZTOS-s-ÁG-ot edzeni kell...
Először is felismerni, majd meghallani, majd elfogadni, majd működtetni... Nem megy egyik pillanatról a másikra. De megy...

Napunk angyala RAFAEL, a gyógyítás angyala. A LÉG-zésre irányítja ő ma a figyelmet. JÓL lélegzünk-e vajon? Elég mélyeket? Vagy csak "felszínesen" kapkodjuk a levegőt?
A MÉLY LÉGZÉS odfigyelést igényel. Befelé figyelést...Nem véletlenül vannak légzőgyakorlatok – persze nem mindegy, hogy milyenek és kitől... Jól válogassuk meg, kinek a tanácsait követjük első lépésként, aztán cselekedjük meg azt, amiről úgy érezzük meg kell...
A jutalma nem marad el..