2023-04-20

                    MOTTÓ: ÜRESHOLD ÉS SZÉLLÖKÉSEK... 

Tegnap említettem vala, hogy olyan hangulat van, mint mikor "készül valami"...
Mondjuk sül a kalácsunk (így húsvét után..).. terjeng az illata, betölti a házat, viszont tisztában vagyunk vele, hogy még nem vehető ki a sütőből, mert akkor cuppogós marad a tésztája, vagy épp összeesik – tehát semmiképp sem lesz ÉL-vez(et)hető... KI KELL VÁRNI A MAG-a IDEJÉT..
A kalácsnak a sütőben már sok baja nem lehet, legfeljebb ha minket leköt valami és kiesünk az időből és ELFELEJTKEZÜNK RÓLA!! (Ami földi létezésünk legfőbb problémája...)
Viszont egy gyártási folyamatban könnyen előfordulhatnak váratlan történések, "kanyarokat" építve az útvonalba.. Kitörik egy fogaskerék, elakad a szerszám, anyaghiba van a köszörűben – és már minden borul... Jöhet a "felmentő" sereg.. amihez azonban kimondottan JÓ KAPCSOLATOK kellenek, hogy bármikor ugorjanak kérésünkre.. A jó kapcsolatok alapja mi? Mindig a MEGBÍZHATÓSÁG, a SZAVAHIHETŐSÉG és a HITELESSÉG...
Tegnap hallgattam egy riportot az aktuális világhelyzettel kapcsolatban, ahol elhangzott, hogy az amerikaik elve: féljenek tőlük az ellenségeik, de mégjobban a barátaik... Hmm...
Ez egy "demokratikus" kormány gondolata... Nem ugyanezt mondták a komcsik? Meg a fasiszták? Meg előtte a királyok? Mindenki félt mindenkitől – mert az egész világot a "FÉL ELEM" félelme járta át. A félelem pedig mindig mit szül? ERŐSZAKOT...Tehát mi az egész világ alapvető problémája?
A "FÉL ELEM"... A "MAN"... az "EMBER", aki NEM NŐ....
Tegnap nevettem egy jót, mert már berezeg a térbe a férfitársadalom félelme a női retorziótól. Hogy ha újra "női hatalomátvétel" lesz, akkor minden visszaszáll a fejükre... Ezek szerint tudatában vannak mindannak, amit elkövettek a nők ellen??? Különben mitől kellene félniük???
De hát megint tipikus: mindenki magából indul ki.... Ők hirdetik vallásaikon keresztül a megbocsátást – aztán ők azok, akik nem hiszik, hogy van ilyen... Nekik kell a KEGY-ELEM, az "Y"-nak (mint TUDATNAK), nem a le-és eltaposott nőknek...
Azért milyen ravasz a szellemiségük: már előre manifesztálják a könyörületet, a kegyelmet és ENNEK tudatában követik az aljasságaikat, hogy majd lehessen ezekre, mint megbocsátásokra apellálni!!! Mondhatni zseniális! Csak egy a "bibi": a KOZMIKUS RENDBEN nincs se kegyelem, se szánalom, se könyörület. Ezek az EMBER által létrehozott TEREMTETT fogalmak saját működésének felmentésére!!!!

Miért jött most mindez fel?
Azért, mert ma ÜRES HOLD van, tehát együtt áll a Nap és a Hold, ami eleve a BEFELÉ figyelést, az elmúlt időszak ÖSSZEGZÉSÉT jelképezi.
Tegnap már említettem, hogy mindketten KVADRÁTBA, azaz "terem-tői" fényszögben állnak majd ma a PLÚTÓVAL! A Plútó még az "észközeimben" is megjelent, tehát MARKÁNS hatásával számolhatunk a TÉR-ben! Elsősorban mindenki a SAJÁT TERÉBEN...
Mit csinál a Plútó?
KERESZTEZI a PÁLYÁNKAT. Megálljt parancsol és tükörbe nézést. Felkavarja a szelet, felkorbácsolja a hullámot, kibillentve és megbillentve a HAJÓ-nkat. Mi a "HAJÓ"? A HAJ, az ANTENNA, a SZELLEM, mely "hajóztat" a LÉ-ben. A SZÉL-LÉ-mi-(NŐ)-ségünk irányítja a LÉ-T-ezésünk útját...
A Plútó az, aki időnként "leteszteli" az Egy-ÉN-SÚLY-érzékünket! Mennyire vagyunk ÁLL-hatatosak? Mennyire vagyunk MEGBÍZHATÓAK? Mekkora a MAG-HITÜNK? FÉL ELEM-ben élünk vagy EGÉSZ-ként, "ÉG-ÉSZ-szel"?
Felrázza az IGAZSÁGRA borított porréteget - hisz attól, hogy tömegek lábalnak a hazugságok, a dogmák, a megtévesztések PORÁBAN, attól még nem válnak IGAZZÁ!! A MENNYISÉG SOHA NEM HATÁROZZA MEG A MINŐSÉGET!!! A minőség az mindig minőség marad. Csak az a kérdés: melyiket mennyien élik?? 

Reggeli készítés közben, mikor kétszer kifordult a tojás a kezemből, már sejtettem, hogy ma valami "borulás" lesz. Valami KIBILLENTŐ – de szokás szerint nem ellenünk, hanem ÉRTÜNK.
Mindenkinek a "MAG-A FRONTJÁN".
A Plútóval előszeretettel riogatnak az FÉL ELEM ELMÉJE által kreált asztrológiában. MIért?
 Mert FÉLNEK A MAG MEGÚJÍTÓ HATÁSÁTÓL!!
Aki elkezdte tanulni, olvashatta, hogy NŐ sehol nem fordul elő a TÖRT ÉN ELEM történelmében, akinek a nevét "érdemesnek" találták volna felemlegetni a könyvekben...
Aztán, minő véletlenségből, egy kedves tanítványom rábukkant Hypatiára, az ókori világ "csillagvizsgálójára", akiben az ÉG-ÉSZ, a női szépség, valamint ÉRZÉKELÉS EGY-s-ÉG-be fonódott. TÚL –látott az ELMÉN – aminek meg is lett az eredménye, mert csúnya véget ért az élete. Köszönhetően CyRILL püspöknek (hmm.. véletlenül épp az "Y" vallás fanatikus képviselőjének, egy "MAN"-nak), aki "természetesen" boszorkánynak kiáltotta ki...
A mellékelt képen tökéletesen megmutatja magát a lényeg: Hypatia FEL-NÉZ és a TÉNYEKET vizsgálja (Talán ő is épp a NEM LÉTEZŐ csillagképeket keresi.. ). LENT a LÁBÁNÁL, a SAROKBAN és MÖGÖTTE (!!) pedig az ELME által KONSTRUÁLT FELTÉTELEZETT rendszer, ami természetesen ma is minden asztrológiai és asztrozófiai számítás alapja...Mondhatni: ennyi...
Ennyi a különbség a TUDAT és az ELME működése között...

Összegezve:
a mai nap egy "radikális" MAG-ÚJULÁST, ébredést, "FELTÁMADÁST" hozhat... Ráébredhetünk akár évezredes HAZUGSÁGOKRA, MEGVEZETÉSEKRE, ELMEPROGRAMOKRA, amelyek a mi saját, egyéni életünket is meghatároz-T-ák... Eddig... Hisz a "rendszer" részei voltunk. VOLTUNK... (remélhetőleg)

A "Teremburán" a kvadrát mellett egy másik fényszög is támogat minket a "KIROBBANÁSBAN", vagy inkább a "FEL-támadásban": a Nap és a Hold együttesének kvintil, azaz MÁG-Usi kapcsolódása (72 fok – ami ugye a 27 inverze...) a MARSSAL. Mi a Mars? SEMMI ESETRE SEM a hadászat vagy a küzdelem jelképe!!! NEM!!!! Annál inkább a KI-CSÍ-RA-zó MAG-é!!
Mi a kicsírázó mag? Az ÉLETRE KELÉS!!!
Hol van a MAG?
BENT.
Hol fog valami ÉLETRE KELNI? BENNÜNK.....

Napunk angyala ma Sandalphon, aki a SZELÍD ERŐ erejére figyelmeztet minket.
Mi ez a "szelíd erő"? A JÉZUSI. A "MAGERŐ". Ami NEM FÉL, hanem EGÉSZ. NEM HARCOL – mert NEM EMBERI. Mind-ÉN-KI-ben ott van – csak meg kell(Én-e) hallani...
Ez a TISZTA, azaz EG-y-S-ÉGES, TELJES, KÉSZ LÉ-Ény-Ünk - bennünk..
A "LETT" létező, eredendő "MESTER" - és NEM A TEREMTETT "FAJ" fáj-DALA...

Mindnyájan érezzük, hogy "valami van a levegőben". Épp a "szelíd erő" az, ami ennek "ellent" tud tartani, az egyensúlyból nem enged elbillenni...