2023-04-06

                MOTTÓ: ZÖLD CSÜTÖRTÖK ÉS TELIHOLD 

Folytassuk a Húsvét rituáléját....

Ma 6-a van és "ZÖLD" csütörtök, ráadásul Telihold is, amely nemcsak a Nappal áll szemben, hanem még a JUPITERREL IS!
Nézzük hát először a Jupitert...(hmm.. ráadásul épp 9.07-kor..Már mutatják a számok, hogy HAT-ÁRRA értünk a FELISMERÉSEKET illetően!!)..
Tehát: a Jupiter az IGAZSÁG, a TUDÁS, a tanulás, a HIT, a belső MAGerő, a LÁTÁS KÉP-ességének jelölője. "JÓ PI TÉR"... azaz, az a TÉR, az a "PI"-tér, amiben a "JÓ" élhetővé és láthatóvá válik.
Mikor tudunk JÓL élni? Ha működtetjük a MAG-unk TERÉBEN a "IO"-t, azaz isteni minőségünket. Tudva, hogy "nem vagyunk emberek!!" Ergo, nem vagyunk hazugságban, nem vagyunk hitetlenségben, kétségekben. Megvan bennünk az ÖN-BIZALOM és a MAGunk HITE. Mindehhez megvan még a TUDÁSUNK is, de nemcsak a tanult tudás, ami CSAKIS itt a földi pályafutásunkhoz szükségeltetik, hanem az az ELEVEN (1-1-ező), EG(y)-ben tartó ÉGI tudás is, melyet egyszerűen EMLÉKEZETNEK hívunk...és melyet hoztunk MAG-unkkal és magunkban, csak "emberré válva" a felejtés homálya borult rá...
Ez az emlékezet, a TUDATMINŐSÉG, egyébként már eleve megmutatkozó, minden gyermekben felismerhető, mivel hozza magával és egész életén át meg nem változtatható.. 

Nos, ha ma a HOLD szemben áll a JUPITERREL, akkor egészen biztosan az IGAZSÁG ÉRZETünk, a TUDÁSUNK, a HITÜNK kerül ma "reflektorfénybe". Hol? Természetesen MAG-unkban.
A mai nap FELISMERÉSEI, meglátásai egészen biztosan meghatározók lesznek (újra) az elkövetkezendőkre nézve (9.11-kor....és így is van!)

Azt mondám, hogy "emberré válva" a FELEJTÉS FÁTYLA" hullik az EMLÉKEZETRE.
Jézus azért érkezett, hogy MAG-án keresztül megmutassa: VAN ÉBREDÉS TESTben is!!
A felejtés fátyla ugyanis a FÉNY FÁTYLA, ami a TESTI LÉT, az Anyag, a Forma LÁTTATÓJA.
A FÉNY BEZÁR egy ZÁRT TARTOMÁNYBA. Azért ereszkedik az emberré vált lénységünkre a felejtés, hogy TUDJUK az ITT és MOST-ban, az IDŐ-ben és a TÉR-ben, a FÉNY "HAZÁJÁBAN" a "FORMÁT" MEGÉLNI.
A test is egy ZÁRT RENDSZER. "TER-emtett". TÉR-szerű. De a TEREMTETT-ben is a BŐ-s-ÉG a TEREMTŐ ERŐ! Bennünk-velünk van ITT IS a "MAG", melyből KI-CSÍ-RÁ-ztunk, "RA", a Nap világába érkezvén. Tehát az Anyagban, a Fényben is az ÉLŐ ELEVEN LÉTEZŐ MAG-erő az, ami MIND-ÉN-t mozgat!
Mikor működünk jól? Ha ÖSSZESZEDETTEK vagyunk. Mit mondunk ha valaki szétesett?
SZEDD ÖSSZE MAGADAT!! Igen. Légy EGY-ben MAGADDAL!
Jézus ERRE a MAG-emlékezetre érkezett rá-ébreszteni minket. Arra, hogy a FÉNY HAT-6-ÁR-os!! Benne van az ÁR-amlás, a BŐ-s-ÉG - de mégis VÉGES. VÉG = 6. VÉN = 6. NÉV = 6.
Tehát a NEVÜNK, amit EMBERKÉNT kapunk, csak IDE szóló. EG(y)-SZER-i.
Van kezdete és van VÉG-e. A forma kiterjedése 6 irányú, ez a 6-alom. Ezt lehet "URAL"-ni, míg itt vagyunk - csak nem mindegy, milyen Mi-NŐ-ségben!! Ami VÉN-US-i...
(A "teremtett isten" a maga teremtményeinek erre adta ki a "mag" parancsát: "sokasodjatok és szaporodjatok és hajtsátok uralmatok alá a Földet". Ez pedig nem épp "minőségi" parancs..)

A számok misztériumában, a 3-asság rendjében, a FORMA, az ANYAG HATÁRA tehát a 6.
Ez a "6-ár". Ezt követi a "határtalanság", a 7 – de CSAK MINT ELSŐ LÉPÉS!! A 7 nem egyenlő a TELJES határtalansággal, ahogy magyarázzák mint "unio mysicát" - csak a NYITÁNYA!!
A KAPU. A DÖNTÉS száma... Merre tovább? Vissza vagy TOVÁBB - átfordulva a "holt ponton"?..

A ZÖLD szín mit jelképez? Az ÉLET "HARSANÁSÁT". A TAVASZ színe, az újjáéledésé. A BŐSÉGÉ.
A LÉ-DÚS ÉL-eté...
A "ZÖLD"-csütörtök NEM azért zöld, mert ilyenkor a böjt szerint "ződet" kell enni, hanem azért mert ITT VAN A LÉ-T "6"-ára!! (Jut eszembe:
 csütörtök pedig a JUPITER napja!!) 
Itt éljük meg az UTOLSÓ ÁLLOMÁSÁT a FÉNY BŐSÉGÉNEK. Itt van a "BETAKAR-ítás" ideje. Betakarítom, learatom, amit éltem idáig. Ugyanakkor betakarom, lezárom, mert itt a VÉG-e....
EZÉRT van ekkor az UTOLSÓ VACSORA napja, ami az utolsó földi bőség emlékezete....
ÉRTJÜK? ÉREZZÜK a LÉNYEGET??? Elengedve ez egyházi ostobaságokat??

Jézus ekkor mossa meg tanítványai LÁBÁT. Vajon miért?? Egy biztos: NEM AZ ALÁZAT MIATT!!!!
Ez is egy hatalmas és ALJAS egyházi csúsztatás!!!!
A lábmosás jelképezi, hogy eljutva a "6-ár"-ra nincs többé "POROS" LÁB! Azaz NINCS többé "LÁBALÁS" az ANYAG, a "KARMA PORÁBAN". Többé nincs láb-NYOM! Nincs NYOMA, nincs
LE-NYOMATA, nincs SÚLYA az ÉL-etnek, mert többé nincs LEHÚZÓ KARMA!!!
FELSZABADULÁS és MEGSZABADULÁS van!!! KÖNNY-edség és KÖTETLENSÉG!!
Nincs semmi, ami KÖT-EL-ező lenne!!
Jézus tettével szimbolikusan megmutatta a tanítványoknak, hogy ÁLTALA, azaz az ő útja SZER-INT élve eljuthatak az ÁTLÉNYEGÜLÉSbe, átléphetik a földi anyag, a 6-alom 6-árát!
Hogyan teszi mindezt Jézus? Emanuel? SZER-ETET-tel.
Miről szól az "utolsó vacsora"? Az ETETŐ erejű SZER-ről!! Amivel mindenki feltöltekezve MÁS MI-NŐ-ségbe léphet!!
Értjük? Érezzük megint a lényeget??

2021 augusztus 12-én, mikor EMANUEL megjelent és megmutatta magát az ÉG-en, meg az ÉG-ÉN-ben, azaz BENT, bennünk, ÉN-ünk ÉG-i részében, hisz CSAK az tudott összerezegni a JEL-lel, mert az ÉGI RÉSZÜNK tud JEL-ÉN lenni – ugyancsak az ETETŐ EREJŰ SZER ELEM energiáját hozta el! "ISTENI" nap volt!! Egy "ZÖLD" csütörtök... Hozta a MAG-újulás, a KI-CSÍ-rázás, ÉLETRE KELÉS erejét.. Csak nem az anyagban immár, hanem egy más síkon.....mint egy MÁSODIK ESÉLYT...

A 12 a 6 duplája... A 12 ugyanúgy HATÁR-ÁLL-omás mint a 6, csak MÁS-KÉP(p): egy ÁLOM-MÁS határa. Az "akasztott", az "alvó", a "fejjel LEFELÉ" élő LÉTEZÉSből való ÉBREDÉS határa, mely után már NINCS visszaút. A 7-ből, mint a FÉNY-HATÁR-ban való FELOLDÓDÁS, a 6-ártalanság állapotából még LEHET visszaút, egy "második körre"... De a 13 után már nincs.
Hanyadik volt Jézus a 12 tanítvány mellett?
A 13-ik....

Szerintem, van min ma elmerengeni és REND-be tenni....

Mai napunk angyala GABRIEL, a "HÍRHOZÓ". A "Súgó"... Tehát, ma FELISMERÉSEK, IGAZSÁGOK, villanásszerű homlokracsapások érkezhetnek, amiket érdemes lesz leírni. Mert ha később újra kezünkbe kerül, akkor az írással együtt visszatér az ÉRZET is – és ebben van/lesz a LÉNYEG...
(9.37-kor...  pont így van ...)