2023-12-27

                              MOTTÓ: "ÁLMOKON SÉTÁLÓ"... 

Minő "véletlen" egybeesés ismét: már előre elterveztem, hogy legyen bármi is a Rituálé üzenete, mindenképp beszélni fogok néhány MERENGÉSRE érdemes gondolatról, pontosabban tapasztalásról. aztán mit "dobott" a mai Rituálé? Hát nem az ÁLMOKAT? Az ÉBREDÉS témáját??
És még Ariel jóvoltából a "MERSZ"-et is hozzá??
Mondhatni, csak Ariel nem illik a képbe - de gondoljunk bele: nem kell "MERSZ" az ÁLMOKHOZ? És nem kell "MERSZ" az ÉBREDÉSHEZ?
Nem is kicsit...

23-án "ÁLOM"-szép élményben lehetett részünk, szó szerint egy MEGVALÓSULT ÁLOMBAN, ahogy fehér karácsony varázsolódott szinte országszerte, minden előrejelzés ELLENÉRE, megadva a CSODÁKBA vetett HITET, hogy mondjon bármit a külvilág, keringjenek benne bármilyen hírek is, mindig LEHET MÁS-KÉP(P)!! Mindig FELÜLÍRHATJA egy "FELÜL"-AKARAT azt, ami van "lent" a TÉR-ben...Szinte ELŐ-JELET kaptunk mindahhoz, amit a 12.21-én este kitett írás tartalmazott, Horváth Krisztina "tollából", "MIKOR ELJŐ A HANG.." címmel (ráadásul a 12 és a 21 viszonya tökéletes "ráadást", nyomatékot adott hozzá):
"Mikor eljő a Hang s szétterjed E LÉT-be,
egyszerre mindent betakar ÉJ-nek sötétjébe..
S ekkor alászáll az IGE, mely megmutatja,
hogy kinek-kinek mekkora s miben van a hite...
Egyszerre érkezik egy szemvillanás alatt,
hirtelen megáll, s egybe ér minden pillanat.."

Nem ezt éltük meg 23-án BENT MAGUNKBAN a KINT HATÁSÁRA??
Miként ÉR ÖSSZE A PILLANAT?? BENT? MAG-unkban?
Mindazonáltal az ÍRÁS már NEM CSAK A BENTről szólt – hanem a KINT-ről is....
Amire mindenki VÁR már jó ideje...
Kulcsszó: ÉRZET (NEM ÉRZELEM!!)
Vele van összefüggésben a MERENGENIVALÓ téma is...

Ahogyan elnéztem a tanítványaim kártyavetéseit 24-én, 25-én, mindenkinél megmutatta magát UGYANAZ a hullám, ami nálam is, a "Koporsó" alakjában és a KIÜRESEDÉS ÉRZETében.
Épp Szenteste napjára... Nem is értettem, hogy ez most MIÉRT?? HONNAN JÖN ez az ÉRZET?
Az előző nap csodája után? Mi a CÉLJA ennek az ÜRESSÉG-nek? Felkészít valamire? ÜZEN valamit? Igen, üzent valamit.... Mégpedig az ELENGEDÉST...

Emlékszünk december 13-ára, mikor ÜRES HOLD és ÚJHOLD egy napra esett?
Ma TELIHOLD van, tehát az aznapi üzenet MOST TELJESEDIK KI!! Mi volt aznap? VÉG és KEZDET... LEZÁRÁS és NYITÁS... ELENGEDÉS és SZÁRNYALÁS..
A kiüresedés után a tegnap hajnal hozott egy fordulót, úgy, hogy közben minden bajom volt a maró gyomorsavtól. Tehát a FIZIKAI sík teljesen ELLENTÉTBEN állt a váratlanul minden porcikámat átjáró ÖRÖMLÉT ÉRZETÉVEL!! El is csodálkoztam rajta rendesen, hogy ez meg HONNAN JÖTT??
23-án a FIZIKAI SÍK ÖRÖME "szembesült" az azt követő belső kiüresedéssel.
26-án pedig a FIZIKAI SÍK KÍNLÓDÁSA szembesült a BELSŐ feltöltő ÖRÖMLÉTTEL...
VÉG-LÉT-ek...
ELLENTÉTPÁROK..
"Fény és Árnyék" – "látható és láthatatlan"...
Mindez ÉRZET síkján...BENT, MAG-unkban...

"Ki MAG-jában él, ő látja a REMÉNYT,
hisz ő már tudja jól, hogy ÉRTE van az EGÉSZ...
Hisz vártuk már e VÁLTOZÁST,
mikor eldől, hogy ki az ki NEM,
és ki az, ki FOLYTATJA az ÁLMODÁST.."

Nos, PONT erről üzen a mai nap... Az "ELDŐLÉSRŐL"....
Ki az, aki a következőkben "ELDŐL" és ki az, aki "TENGELYBEN MARAD"....
Ki az, aki VÉG-ÁLOM-MÁS-hoz érkezett és ÉBER LÉT-be TÉR, és ki az, aki álmodja tovább, amit MÁS - OK álmodtak neki....

"Minden Lélek egyszerre de EGY-ként éli át,
mely nem lesz több KINT e LÁTHATÓ TÉR-ben, mint egy szemvillanás..
De BENT, MAG-jában ez az "IDŐ" mindenkinél MÁS..
Lesznek, kik azt kérik, hogy legyen vége már,
de lesznek, kik CSEND-ben, a legnagyobb REND-ben
egy pillanat alatt EMEL-ődnek át..
S mikor jő E HANG, éjsötétbe burkolózik minden,
mintha összeérne Föld és ÉG..
A KINT és az ITT BENT..
S EKKOR e HANG a Végtelen Egy CSEND-be tér..
S meghallod LELKED HANGJÁT,
bárki vagy s bárhol is legyél.
S e HANG csakis az IGAZSÁGRÓL mesél...
Ekkor még mindenki dönthet, hogy MERRE halad tovább..
Folytatja e létezésben e TÉR-IDŐ-ÉSZLEL-ésben,
vagy megy tovább innen, s KISZÁLL...
De SEMMI SEM LESZ UGYANAZ EZUTÁN.."

Tehát, minden HALAD arra, amerre "KÖLL", amerre az ÚT MEGÍRVA VAGYON...
Mégha az IDŐBEN 'ki is tolódott"...
MER-jünk HINNI az ÉRZETEKnek és BÍZNI a "MAG DAL"-ában, az "ÉN ÉN-ek"-ében...
KELL a KIÜRESEDÉS megtapasztalása, mert ez az ÉRZET adja meg annak ÉL-M-ÉN(y)-ét, hogy MILYEN magunkat EGYSZERRE ÉRZÉKELNI BENT IS és KINT IS!
Mert ez a FELTÉTELE egy "ÚJHULLÁM"-nak, ami ÚJ MAG-os frekvenciára HANG-olja a CSEND-ünket...