2022-02-22

                                MOTTÓ: A KOCKA (megint) ÚTJÁRA INDUL.... 

Sokszor mondom és most újra: teljesen mindegy, mit mutatnak a "Teremburán" látható kapcsolódások, a szemnek nem látható tartomány akarata (azaz a M-indenség A-karata, a "MA") bármikor fenntartja magának a "műsorváltoztatás jogát" és pont a "Kor-kör-váltás" miatt olyan információkat rezegtet be a Térbe, ami újra és újra a KILÉPÉS lehetőségét erősíti, a "jövő JÖVŐ" irányába, a MÁS SÍK-ra...
Kilépés miből?
A jelen KOR-KÖR-ből. A TAGADÁS TEREMTETT, "NEM-ZETT" VILÁGÁBÓL....

Ez a tendencia, ez az IRÁNY a NIBIRU érkezésével vált tapinthatóvá, addig igazából a "SEJT-ELEM" dolgozott csak, a bennünk kódolt sejtemlékezet, hogy MIÉRT vagyunk ITT a MOST-ban? A NIBIRU hozta el a TÉNY-LÉG-es SZÉT-választását a IO-nak és az OCSUNAK. A "LETT"-nek és a "TEREMTETT"-nek. Mi a "IO"? "IO" az, aki az "I"-t éli az "O"-ban, azaz az IS-teni minőséget, magát a "MI-NŐ-s-ÉG"-et a TÉR-ben, azaz a TEREMTETT világban. Aki ÉLI ezt a "IO"-t, annak élete TÉNYLEGESEN JÓ-ra fordul. Aki nem éli, aki csak a "száraz elme" útját járja, az elsivatagosodása miatt az "ocsu" halmát erősíti (akár teszik eme kijelentés, akár nem, de a TÉNYEK önmagukért beszélnek).
Egyre másra látjuk a youtube előadásokban, látjuk a hangjukat hallató spirituális figurákon: szürkülnek, betegednek, ahogy a KÜLVILÁGGAL foglalkozva erősítik a FÉLELMET. De ezt azért tudják tenni, mert maguk is FÉL ELEMEK!! Mindegyikről kiderül hamis mivoltuk, akármennyire is "hirdetik az igéiket"... Retusálhatják a pómenjüket olyanra, amilyenre akarják: mindenki, aki RINGAT, ALTAT, FÉLELMET KELT, MEGTÉVESZT, FÉNYEZ - azt pont a FÉNY fogja felemészteni.... De, "ődóguk". Ők NEM AKARJÁK meghallani az intést, hisz az intés a "IO" szándékából fakadó. 

Akiben ELEVE BENNE VAN, mert "LETT", azt a Nibiru egy hatalmas "Lökettel" megdobta, megerősítette, hogy feladatát véghez tudja vinni. A TAGADÓK azonban továbbra is a tagadást élik és mivel ez az ALAP-HANG-juk, ezért menthetetlenek... Viszont az EGY-ÉN FELELŐSSÉGE mindennek a KULCSA: MELYIK HANGRA HANGOLT TENMAGA?? Ezért van bennünk ZÁR és KULCS EGY-SZER-re....

Mindig visszautalok a MANIFEST c. sorozatra: bár még hiányzik a "csattanó" a legvégéről, de már az eddigiekben is tökéletesen visszaadja azt, ami az Aranyasszony trilogia végén is megjelenik: van, akiben BELÜL VAN A ZAFÍR - és van, aki KÍVÜLRŐL akarja megszerezni. Minden ami külső, ESZKÖZ. "ÉSZ-KÖZ", azaz TÁV-olságot áthidaló külső módszer, eszköz, tárgy. Minden eszköz csak akkor működik "IO"-l, ha ÖSSZHANGBAN VAN A BELSŐVEL. Amennyiben a BELSŐ nagy mértékben eltér az eszköz (itt a zafír) erejétől, rezgésétől, tehát hangoltságától, abból CSAK BAJ, KISÜLÉS, KIÉGÉS, ÁRTÁS, FÁJDALOM születhet, még akkor is, hat történetesen "angyali" neve van (Angelina, aki "isten hírnöke"...).

Tökéletesen tetten érhető az ELME és az ÉRZÉKELÉS közötti eltérés...Mire hajtanak az "elmések"?
A "Teremtettek"? CSAK a KÜLSŐ ÁTHANGOLÁSRA!!...Imhotep, Tesla kísérletei ezért mondtak CSŐDÖT - mert ők is (lsd Hórusz szeme sorozatot) - kívülről akartak rezgést emelni. Kívülről akarták megoldani a LÁTÁS, HALLÁS képességét, az "Istentudattal" való összerezgést. Ezek a szándékok ugyanazok, mint Herkules 12 stációja: a "TEREMTETT" lény "LETT" minőséggé válásának AKARATA!!! Csakhogy a "TEREMTETT" soha nem lesz "LETT" - csak akkor, ha MAG-jában, azaz bent ÁTÍRÓDIK!! Ez pedig BELSŐ AKARAT, TISZTASÁG, TISZTA SZÁNDÉK, TISZTELET nélkül SOHA NEM FOG MEGVALÓSULNI!! Ehhez a TAGADÁST kell MEGTAGADNI, a "Mindent változtass meg, amit lehet" változtatásával a változást megváltoztatni... 

A tegnapi ÚJHOLD olyan energiákat indított útjára, mely a SZÉTVÁLASZTÁSNAK egy újabb löketet adott. Visszanézve az elmúlt 2 évre, a NIBIRU érkezés óta, lépésről lépésre alakul ez a folyamat... A Nibiru betolt a "kész tortába" egy "vastag szeletet", a "SZER ETETŐ SZELETÉT", jelezve, hogy aki KÉSZ VAN, aki HALLJA és LÁTJA, hogy minek az Ideje jött el a Térben, hogy a "jövő JÖVŐ" mit kínál, az, ha ÁT-és FELHANGOLJA MAG-át, mehet, hisz "MOSTANTÓL minden IO-ravaló ember élete JÓRA fordul"... A Nibiru után EMANUEL érkezett a Szíriusszal egy napon, üzenve, hogy "FESZÜLTSÉGBEN NINCS LÉTEZÉS" és megmutatta a húsvéti misztérium megismétlésével, hogy MI az ÁTHANGOLÁS KIÚTJA: visszatalálni a NŐ-s-ÉG-be, az EREDENDŐ minőségbe, mely nem más, mint NAGYBOLDOGASSZONY köténye.
A rákövetkező évben az üzenete az volt, hogy NE AKARJ - DE FOGADD AMI JÖN, hisz a TE ÉRDEKEDBEN JÖN....Még előtte, tavaly ilyenkor, egy újabb hatalmas SZERETET-hullám érkezett, teljesen meglepő váratlansággal, a JEL-en lévőknek, a JEL-ÉN-eknek a JELENBEN, jelezve, hogy TELJESEN MINDEGY, mit hoz a KIFUTÓ KOR-KÖR, hogy abban milyen játszmázás megy a "teremtettek" világában, a "LETTEK"-nek egészen MÁS SÍK JUT. Aki MÁR ezen a síkon él, "rezeg", "hangolt", az FEL-ül-EMEL-kedik minden LÁTSZATPROBLÉMA fölé és élete ténylegesen JÓ, hisz csak a BŐSÉG, csak az ÁR-amlás az osztályrésze.... (ki is vágtak minket emiatt a facéról....)

Ahhoz, hogy senki ne essen vissza a "teremtett fényvilág látszat játékába", a JUPITER újra és újra gondoskodik arról, hogy minden LÁTSZATRÓL, minden HAMISRÓL lehulljon a lepel, ráadásul úgy, hogy nem is tud róla... De aki LÁT és HALL, az ÉSZ-re is veszi.. Mert VESZI az ADÁST...A JUPITER még azt is megüzente: "MOSTANTÓL A KAPCSOLATOK ÚJ ALAPOKRA HELYEZŐDNEK" (egy Hold-együttálláskor)... És igen.. Éljük? De még mennyire... Immár CSAK az AZONOS TÁRSUL az AZONOSSAL - ahol "szintkülönbség" van, ott elválnak az utak... (9.44-kor leírva.... mondhatni: "bingo"..)

E rövid összefoglaló és áttekintés után, most egy újabb EMELET-re érkeztünk, még inkább ELTÁVOLODVA a KÜLVILÁG "univerzumától" - mert az is az, ahogy minden egyes ember is egy külön univerzum, melyekBE nincs átjárás... Kapcsolódás lehet, de BE-járás nincs.Ennek az EMEL-et váltásnak a MINŐSÉGÉT indította útjára a tegnapi ÚJHOLD.
A "Terembura" viszonylatában ez kb úgy értelmezhető, mint ahogy a szavak mögött rejlő SZÁNDÉK. Ugyanaz a SZÓ-TÁR, ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a történet, mégis teljesen MÁST üzen egy ÉREZVE ÉRTŐNEK és egy "ÉRZÉKETLENNEK". Ahogy Jézus is mondta: érteni csak az ért, akinek van füle a hallásra és szeme a látásra....
Az "EMELET"-re lépésben megint egy dologra kell figyelni: a TARTÁSRA. Ha RÁÉREZTÜNK, ha MEGÉREZTÜK mit üzen, mi érkezett, akkor TARTSUK a TISZTA ViZET A POHÁRBAN és ne engedjük senkinek, hogy beleköpjön. Legyünk tudatosak arra, hogy a KÜLVILÁG RAJTUNK KÍVÜLI és nincs vele dógunk - amennyi van, az meg a bőségről és az áramlásról szól. A sok apró csodáról, melyek a kozmosz számára nem csodák, hanem működési rendek. Csak mi éljük meg a sikereket, az összecsengéseket, a JÓ ÉLMÉNYEKET csodának.

Legyen hát meg ebben a HITÜNK, hisz az a HIT A TARTÁS ALAPPILLÉRE. De NEM A VALLÁSOK, az ELME HITE!!! Ezek tanult-tanított-TEREMTETT, tehát MESTERSÉGES, "istentelen" hitek. Amik ISTENTŐL VETTÉK az ELVEIKET - csak egy hiányzik belőlük: a "MI-NŐ-s-ÉG".A VÉN-ség, melyben a NÉV "kötelez", azaz "kötélen" tartja az EREDENDŐ LÉNYSÉGET bennünk az EMLÉKEZET ÁLTAL....

Napunk angyala METATRON, aki megjárta a földi létet és úgy lépett át, amiről a jelen Kor-Kör-váltás is szól: a TEST LETÉTELE nélkül a MEGBOLDOGULÁSBA.. Hát, ha valaki tudja, hogyan kell tartani a MAG-ot, akkor ő igen... De MAGÁTÓL ő sem jön, csak ha HÍVJUK...