2024-02-03

                         MOTTÓ: A NAP BETAKAR-ÍTÁSA...

BETAKAR és BETAKARÍT.... Ugyanaz a szó és mégis teljesen más értelem rejlik mögötte.
Ma mindkettő szóba fog kerülni.Ráadásul a NAP-pal kapcsolatosan...

Földi létünkben a NAP az, ami ÉRLEL. Kikelti a magot, szárba szökkenti a növényt, virágot bomlaszt, majd termésbe fordítja (az ÉRLEL szót már ki se bontom....).
Igen ám, de hogy közben azzal a növénnyel MIT KELL CSINÁLNI, metszeni, kapálni, kötözni, oltani, öntözni stb.. – nem a Nap, hanem a HOLD fogja megmutatni. A parasztember valaha SOHA nem a Nap után igazította az életét, hanem a HOLD után. Ezt a RENDET a napimádók, "istenien istentelen" módon a NAPba helyezték át, mondván, hogy "napatyácska" gondoskodik mindenkiről (kinek szakálla nőtt tenger... mint a "szakállas vicc-ben), meg hogy a Nap útjának stációit igazán minden parasztember FEJBŐL TUDTA és ennek SZERE SZERINT élte életét.... Nos, ez úgy nem igaz, ahogy itt ülök és írom e sorokat. Megeszem a kalapom, a cipőmmel együtt, ha a parasztember FEJBŐL TUDTA AZ ÖSSZES CSILLAGKÉPET!!!! Ugyanis csillagtérkép nélkül, ELŐZETES BEMAGOLÁS nélkül lehetetlen beazonosítani és megtanulni bármelyiket, már csak a kiterjedésük miatt is...
Az biztos, hogy ismerték a Göncöl szekeret, a Sarkcsillagot, a "Sánta Katát", a Fiastyúkot, a "Nagy vadászt" – amik szabad szemmel is beazonosíthatók és amelyeknek ÜZENETE VAN.
De hogy mind a 12 csillagKÉPET ismerték volna – azt egyszerűen nem hiszem el.
Viszont a HOLD JÁRÁSÁVAL PONTOSAN TISZTÁBAN VOLTAK!
Vajon MIÉRT nem beszélnek a napatyácska-imádók a HOLDRÓL???
Mit akarnak ELHALLGATNI az ELHALLGATÁSSAL?? Talán magát a LÉNYEGET?
Hogy nincs "LÉ", azaz "ÉL"-et a HOLD NÉLKÜL?? Nincs se áramlás, nincs se ritmus, nincs IDŐ??
Se idő-MINŐSÉG???? Mert az IDŐT NEM A NAPPAL mérjük – hanem a HOLDDAL.
A Nap csak a "KERETET" adja, a nappalok és éjszakák változását, tehát a FORMÁT – viszont a Hold adja a "TÖLTETET", a mi-NŐ-séget, a MŰKÖDÉS RENDJÉT. Ami a NŐ-höz köthető.
Azt hiszem, innentől pedig már érthető is, miért van elhallgatva és elhallgattatva a "napatyácskázók" körében....

Minden CSÚSZTATÁS, SZELLEMI TORZULÁS a NAP-hoz – azaz a FÉNYHEZ köthető.
És nem véletlenül. Ezért eljött a "BETAKARÍTÁS" ideje, hogy végre BETAKARJUK a FÉNYT, hogy LÁSSUK A LÉNYEGET!!! Csak így tudjuk BETAKARÍTANI a "MAG"-ot – mely TEN-MAG-unkban ÉRIK be – a NAP kápráztató hatása nélkül... Hisz BENT CSEND van és M-ÉJ-ség...

A "szakállas" napimádók gyülekezete (legyen az táltos, vagy sámán, vagy keresztény vagy bármelyik vallási ESZME, mely a Naphoz, mint Fényhez köthető), egyik TÉZISE a BÖJT, a MEGTISZTULÁS – aminek idejében épp járunk, legalábbis a "HAGYOMÁNYOK" szerint.
 Ezért ma "nyársra tűzöm", a szellemi tisztulás "jegyében"..
Ami pedig hagyomány, az – ahogy a nevében is benne van – ELHAGYNIVALÓ..
MERT NEM SZOKÁS!!

Sehol nem írja elő "EREDENDŐ SZOKÁS" a "KÖTELEZŐ BÖJTÖT" és MEGTISZTULÁST - csak mióta SZAKÁLLAS "urak" a FAJELMÉLET fenntartása érdekében ezt kitalálták!!! És kiknek? A NŐKNEK!! Nem maguknak – a nőknek. És ŐK TARTATJÁK BE a nőkkel. Bicskanyitogató....
Persze ha tudjuk, hogy az ÖNSANYARGATÁS, az ÖNKÍNZÁS az EGYÉN MEGTÖRÉSÉNEK egy rendkívül jól kitalált és VÉGTELENÜL ALJAS módszere, akkor nem csodálkozunk, hogy a férfi "rendek"szépen "KIVITTÉK" a falakon kívülre, hogy MÁSOKON is gyakorolják, majd átadták a NŐKNEK is, hogy az "ATYA AKARATA" szerint ők is kövessék e módszert saját falaikon belül.. Különben elkárhoznának....
Azt hiszem, mikor ezek a sanyarú sanyargatók feldobták a pacskert és szembesültek életminőségükkel, el is dobták odaát a kalapácsnyelet, saját maguk látványától!!

Mindig mondom, újra és újra: a SZERVEZETNEK NEM KELL BÖJT, sanyargatás meg végképp nem!!! HA!!!
HA EGÉSZ-s-ÉGESEN ÉL. Azaz REND-SZER-ben, a SZER RENDJÉBEN, a HOLD JÁRÁSÁNAK megfelelően! A SZERVEZET, mely egy "SZER", ami "VEZET" úgy van kitalálva, hogy VEZESSEN. Tehát nem kell neki külső megmondóemberke, hogy mit csináljon – HA!!!
HA együttműködünk vele.
HA!!! Vesszük a JELZÉSEIT, mikor TÜNETEKET küld. 

Amikor EGÉSZ-ben vagyunk, hogyan érezzük magunkat? JÓL! Mit teszünk? MOSOLYGUNK!
A mosoly milyen energiákat szabadít fel? TISZTÍTÓKAT!
Tegnap írta egy kedves ismerős:

"a MOS-OLY (OLY/JO mód-on MOS), hogy miközben a száj sarkai felfelé mutatnak, OLYan idegpályákat kapcsolnak be, amik a MÁJAT (!!!!) aktiválják. Ezáltal indul meg a test tisztítása és egyben a LÁTÁSé is. Így szó szerint átmossuk magunkat, mivel a máj a méregtelenítésért felel - többek között. Ha valaki nem tud mosolyogni, használható egy fadarab (valamikor régen a távolkeleten) illetve ceruza, amit be kell harapni a fogak közé. Már ez is megteszi."

Ennyi....
ÉRTJÜK?
ÉREZZÜK?
Mi tehát a feladat? NEM SANYARGATNI - hanem MOSOLYOGNI!!
(Igaz, vannak olyanok, akik mosolyogva tudnak sanyargatni...)

Mai angyalunk ARIEL, aki a "JÓMÓD" üzenetét hozza.
De a JÓMÓD nem jelent feltétlenül csak a bőséget, hisz a bőség fogalmába sokminden belefér – így a HÜLYESÉG is!!
A JÓMÓD annyit jelent, hogy ha JÓ MÓDON élünk, akkor annak eredménye a JÓMÓD LESZ!
Értjük?
Érezzük?
Ha IGEN, akkor ennyire kövessük az ELMÉNKET IRÁNYÍTÓ ÉS MEGRONTÓ PROPAGANDÁKAT!! VALLÁSI módszereket, előírásokat, elhagynivaló HAGYOMÁNYOKAT!
Ideje van, hogy HALLGASSUNK VÉG-re TEN-MAG-unkra, a bennünk ÉLŐ VEZETŐ SZER SEJT ELEM-ének súgására...