2023-11-03

                                        MOTTÓ: SATANA

(megint hosszú lesz... ha már kedvenc témám került tálcára)

Ma szó szerint MINDEN SATANÁRÓL szól: az "észközeimben" 4 helyen is megjelent, a "Teremburán" pedig a látszólagos pályáján MEGÁLLT és pár nap múlva "előre lendül"....
Van is huhogás már az asztrológia katyvaszában!

Amikor egy napi hatásról írok a Rituáléban, az nem jelenti azt, hogy CSAK aznapra értendő, hanem inkább azt, hogy ONNANTÓL. Kinek miben, mennyire és hogyan mutatkozik meg, teljesen egyéni, mert az egyén hangoltságától függ, mivel van dóga... Van, akit egyes napok egyáltalán nem érintenek, van, akit meg telibe kapnak.
A mai hatás egészen biztos HOSSZABB TÁVRA szóló lesz, ma "csak" "A" FELÜTÉS érkezett...

Akkor nézzük meg (újra) ki is SATANA..

Ő a FÉNYVILÁG KAPUJA. Általa, rajta keresztül érkezett a TÉR-be a NAP. Ő volt a Nap ELŐTT a rendszerünk központja. Ő az egyiptomi "MA-AT", amit magyarul értünk: MA=IDŐ, AT=TÉR.
Tehát ő az IDŐ és TÉR kapuja.
Ő a "BELÉPÉS" és a "KILÉPÉS" pontja.
Ő "SZÉPASSZONY", akinek arcát csak a halál, vagy inkább a "HOLT PONTON VALÓ ÁTFORDULÁS" után láthatjuk meg, miután MEGBOLDOGULTUNK.. Azaz BOLDOGLÉTBE kerültünk...
Benne, nála van a "MÉH-SEJT", az a 6-szög, amiből az ÉLET INFORMÁCIÓJA fakad.
Tehát RAJTA KERESZTÜL érkezik "ÚJ ÉLET" a TÉR-be az IDŐN ÁT...
Ebből kifolyólag ő a "SORS-FELELŐS".
Nem Satana az, aki "SZÁM"-onkér és nem ő az, aki "EL-SZÁM-oltat".
Ez a MÉRLEGELÉS fázisa, a HETEDHÉT HATÁRON... Ott lehet VISSZAFORDULNI vagy továbblépni az ÁTFORDULÁS irányába..
Satana MAGA a HOLT-HOLD-PONT. Maga az ÁTFORDULÁS pontja. Maga "A PONT"..
Hogyan jön ide a Hold? Úgy, hogy a Föld nincs közvetlen kapcsolatban Satanával, hanem a Holdon keresztül kapcsolódik vele. Satanáról "KÉK" hullámok érkeznek időszakonként a Holdra, amit ő aztán átpulzál a Földre. Kik tudják ezekek a KÉK JELEKET befogni? Csakis azok, akik BENNE REZEGNEK A KÉK TARTOMÁNYBAN. Az idiotizmus magas foka, amikor okostojások azzal rettegtetnek, hogy ezeken a hullámokon történik a "gonosz manipuláció", az elmeprogramozás és a zombivá tétel, hisz szerintük Satana, azaz "Szaturnusz" a "SÁTÁN bolygója"....
Szerintem az embereket nem kell zombivá tenni, maguktól is azzá tették-teszik magukat folyamatosan.. De mint tudjuk, a hülyeség és a szenvedés jogát senkitől nem lehet elvenni.
Ezt Satana is nagyon jól tudja...
Az érkező KÉK HULLÁMOK sokkal inkább az ÉBRESZTÉS hullámai. EMLÉKEZTETÉSEK az EREDENDŐ TUDÁSRA. Így tartozik Satanához a "BÖLCSEK KÖVE" kifejezés is, hisz száma a 8 (a végtelen és a pont..), szimbolikája pedig a KOCKA... ami ugyebár el van vetve...
(A mekkai fekete kő, a Wall Street "kába-köve", a fekete-fehér kockakő, már mind-mind sátánista szimbólumnak van kikiáltva, vagy inkább szabadkőművesnek.. De ezek ugye egy-ek...
A rosszindulatú megvezetés, a félelemgerjesztés magas foka már égbekiáltó!!!)
A BÖLCSEK KÖVE ÁLLANDÓ. HIsz a kő marad... És a CSONT IS.. A KRISTÁLYOK IS..
Bennük van minden információ az emlékezéshez...Nem ezzel dolgoznak a régészek??
A Teremtés könyvében írva vagyon, hogy az isten azt mondá a 7-ik napon: most pedig pihi van. Miért ekkor? Mert aszonta az uraság, hogy EMLÉKEZNI köll! Hoppá. Nocsak-nocsak...
 Azon a 7-ik napon, ami igazából a 8-ik. (Ebbe most nem megyek bele helyhiány okán, de nyugodtan el lehet fogadni). A lényeg, hogy a "fény" istene, aki elhozta a TÖRT ÉN ELEMÉNEK idejét, kiiktatott két számot a TELJES teremtésből: a 8-at és a 9-et. Ugyanakkor mégsem tudta megvalósítani, mert – ahogy mondám -, a 7-ik nap mégiscsak a 8-ik, ami pedig nem más, mint maga az átfordulás, a HOLT-PONT!!! Aki pedig átfordult, az automatice landol a 9-ben...
No kecmec....
'Aszongya' még a teremtéstörténet, hogy az EMLÉKEZÉS napján megállás van, nincs TETT, nincs CSELEKVÉS, nincs MUNKA, hanem MERENGÉS!! ELMERÜLÉS... "MEDITÁCIÓRÓL" szó sem esik!!...
Aztán: hogyan is hívják az emlékezés napját? Nem véletlenül SABBAT-nak?? Nahát! Megint kilóg a lóláb! Hisz KIRE IS kell EMLÉKEZNI ekkor??? Bizony arra a "SZÉPASSZONYRA", az EREDENDŐ NŐ-re, az ANYÁRA, akiből a 7-síkú FÉNY VÉTETETT...
Akiből a "teremtett teremtő" érkezett...
Aki nem más, mint a FÉNY FORRÁSKAPUJA...
Forráskapu, mivel RAJTA a 6-szög...
A 6-szög, mint MÉHSEJT alakzat, ami MAGA A FORRÁS.
A méhsejt és a 6-os szám kihez is tartozik a rendszerünkben? A VÉNUSZHOZ, a szerelem bolygójához... A "PÁSZTOR"-csillaghoz, aki ŐRZI a NYÁJAT... Miért TUD "őrizni" a pásztor?
Mert ISMERI a nyájat.. Tehát, aki ŐRIZ, az TUD.
Mit tesznek az IGAZ TUDÓK? Őrzik az EMLÉKEZETET! Mégpedig a VÉN ŐSI minőségünkben.
De mi is IGAZÁN a "VÉN" Ősiség?? MAG-a az EREDET.
De MAG és EREDET EGY és UGYANAZOK! És mindegyik HOL? BENNÜNK!

A mi életünk (is) egy 6-szögletű méhsejt formából indult útjára. Ebben a sejtben benne volt/van a TELJES LÉNYSÉGÜNK és a hozzá tartozó TELJES SORSUTUNK PROGRAMJA.
Miben? A "LÉ"-ben, hisz e hatszögletű EGY-SEJT 99%-a LÉ. Ebben az EGY SEJT-ben benne volt/van a TELJES EMLÉKEZET!!
Hogyan "VAN", mikor ez a sejt "szét"-osztódott? A MAG-NESES ERŐTÉR RÉVÉN!!
AMi ÁLLANDÓ....Magyar nyelv mágiája: MAG NŐS erőtér a MAG-ban...
Mit mondok mindig? Minden ember minőségét a benne ÉLŐ NŐ-ség határozza meg.
Ami nem más, mint a belső MÁGNESES TERÉNEK HANG-oltsága, azaz REZGÉSmintája...
Értjük már, hogy miért beszélünk "MAG"-emlékezetről"?? "ŐS"-iségről?? "EREDENDŐ" tudásról? Mert eredendően EGY SEJT ELEMBEN voltunk benne....
Kibontódva csak RÉSZEKET működtetünk, RÉSZLEGES emlékezettel.
Egyedül a "SELTELEM" ŐRZI A TELJES EMLÉKEZETET, a "SEJT ELEME", a SEJT-ÉLEM tudja megadni a TELJES EMLÉKEZÉST..
Érthető már, miért mondjuk mindig, hogy hallgassunk a SEJTELEMRE? A belső HANGRA?
A SÚGÁSRA?? Hisz abban volt-van a VÉN ŐSI EREDENDŐ LÉNYSÉGÜNK MIND-ÉN-sége!!

Ha SATANA most ennyire mutatja magát, akkor az valójában mit jelent az ITT és MOST-ban számunkra?
Az EMLÉKEZÉS TUDÁSÁT.
A bennünk élő EREDENDŐ BÖLCS-ELET/ÉLET felhozatalát..

Ahogy Satana felszínén ott van az az "egysejt", a MÉH-sEJT-forma, mutatva, hogy az ÉLET BELŐLE-ÁLTALA-RAJTA KERESZTÜL ÉRKEZIK, a HOLDON ÁT a FÖLDRE - úgy kell nekünk MAG-unknak is emlékeznünk az EREDENDŐ KIINduLÁSUNKRA, az ÉLŐ SEJT-ELEMÜNKRE, amit SAJÁT MAG-unk hoztunk LÉ-T-re - mint tudjuk egy VÁGY-OK-ból, hogy VAGY-OK-ok legyünk belőle....
És mi a szerepe mindebben a VÉNUSZNAK? Mint VÉN ŐS-nek? Mint PÁSZTORCSILLAGNAK?
Hisz hozzátartozik a 6-os szám és a méhsejt forma?
Annyi, hogy Ő ŐRZI AZ EMLÉKEZÉST.Ő EMLÉKEZTET, mégpedig a SZER ELEM MINŐSÉGE ÁLTAL.. Ő adja a "HOGYANT" a TÉR-ben és az IDŐ-ben... A "LELKES-edést"....
Miért KELL emlékeznünk EREDENDŐ TELJES EMLÉKEZETÜNKRE?
Mert előttünk KÉT ÚT van. Az egyik a FELEJTÉS útja – a másik az EMLÉKEZÉSÉ.
Aki emlékezni akar, annak el kell felejtenie MINDEN MÚLTJÁT. Minden múltat, minden kapcsolatot, mindent, ami MÁS-hoz KÖT..
Ez pedig BELSŐ munka..

Ha Satana most ennyire ELŐREJELZI megjelenését, akkor az azt is mutatja, hogy IDŐ van a TÉR-ben a BETELJESÜLÉS BETELJESÜLÉSÉHEZ....
Már mondtam: a 3-ik felvonás 3-ik színét látjuk a színpadon...
Elindul(t) a VÉG-JÁTÉK...
Nem véletlenül érezték sokan az elmúlt napokban a "rugdosást". Az "utolsó" próbákat.
Mert NINCS TOVÁBB lacafaca. Ha tudod ki vagy, akkor VALLJ SZÍNT!
És lépj arra, ahova VALÓ-jában tartozol...
Nem véletlenül jelent meg tegnap előtt annyi 1-es...

Az 1-ről jut eszembe: zöldhányást kapok attól a spirilózungtól, különösen, amikor jellemtelen, gerinctelen emberek jelentik ki: "kár minden kritikáért, hisz végülis MIND EGYEK VAGYUNK!"
HÁT NEM!!!
NEM ÚGY, ahogy ők gondolják!!!
Újra elmondom: NEM MÁS-OK-kal vagyunk EGY-ek, hanem MI MAGUNK vagyunk EGY-EK!!!
Magyar nyelv mágiája: én MÁSSAL SOHA NEM LESZEK EGY, mert ez KÉP-telenség!!!
A MÁS-OK, egy MÁS OK. Ő NEM ÉN vagyok. Ő egy MÁS-SÍK "ÉN". Én egy "ÉN" vagyok.
A másik pedig EGY MÁS-ik... Az "ÉN"-EK együttese pedig az "ÉNEK".
Ha DAL-ra fakadnak és "ÉNEK"-lik a MAG-DALÁT, akkor az lesz a ÉNEK ÉNEKE...
Tehát CSAK EGY ÉN létezik és annak a SAJÁT VILÁGA.
Ha az "ÉNEK" ÖSSZECSENGENEK EGY-MÁS-sal, (az egyik ÉN a másik ÉN-nel), mert EGY HULLÁMON REZEGNEK, akkor ők lesznek a "KÖR-betartozók".... Az "ÉN-EK KAR(A)" ...
Tehát NE ÜLJÜNK fel a "minden egy" maszlagának – nem leszünk egyek az "üresekkel", még akkor sem, ha "ugyanazon a színpadon játszik mindenki"...
A SZERELEM mágiája, mikor KET-TŐ felismeri EGy-s-MÁS-t, egy MÁS-SÍK történet.
Az a "TÖRT" ÉN-ek története.... De ebbe nem megyek most bele...

Összefoglalva:
SORS-SZER-ű fordulatok előtt állunk. Illetve vagyunk már benne...
MAG-unkban megélve..
Amit a MAG-ukon KÍVÜL lévők várnak, de nagyon, az a KÜLVILÁG fordulata.
Meglesz az is....

Napunk angyala ASRAEL, "klasszikus" satanai angyalminőség, hisz ő a "HALÁL ANGYALA".
De mint tudjuk – épp az elmúlt ünnepnapok révén -, NINCS HALÁL. Csak ÁTFORDULÁS a HOLT-HOLD-ponton... Amikor egy KÖR körbeér és "ÁTHÚZ" egy MÁS SÍK-ra...
Épp ezért Asrael VIGASZT hoz, a VIGADALMAT, a VIGADÁST...
Mondtam ugye, már tegnap, hogy hozzuk azt a vörösbort....