2024-01-15

                            MOTTÓ: HOMÁLYOSSÁG... 

Nem véletlen ma ez a "homály", mivel a NAP a NEPTUNNAL kapcsolódik, a "LÉ"-vel, ami ha mozgásban van, a FÉNY elcsúszik rajta, megtörik, tehát nem látható TISZTA KÉP...
Ha nincs tiszta kép, akkor azonban a Neptun egy másik oldala jelenik meg: az ÉRZÉKELÉS.
A megérzés. És ebben van a lényeg....
És erről üzennek a mai "észközök" is, hisz együtt érkezett a SZERELEM és a HALÁL lapja.
Tehát, higgyük el és LÁSSUK be, hogy ami történik, mint a KAPCSOLATOK ELTŰNÉSE, leválása, befejeződése, mindig úgy van RENDJÉN, ahogy történik. Ha valakinek itt az ideje és mennie kell, akkor menni fog, még akkor is, ha mi mindent elkövetünk (vagy elkövetnénk) ennek megakadályozására. Ennek is egy "homlokracsapós" felismerésnek kell lennie azoknál, akik még hadakoznak a HALÁL ELLEN. A halál sokszor SZERELMETES megmentés annak, aki már elfáradt, és annak is, aki már befejezte a dógát...

Tegnap a budapesti tanfolyamon lehengerlő bizonyosságot élhettünk meg arról, hogy TÉNYLEG MINDENKI LÉT-FELADATA aki ITT és MOST JELEN VAN, hogy MAGÁRA ÉBREDJEN! Kivétel nélkül! Legyen akármilyen sorsfeladata is, a VÉG-CÉL az ELENGEDÉS és a MAGÁVAL való EGYSÉG "helyreállítása", ami "KÉSZ-szé" teszi, azaz EGYSÉGBE, TELJESSÉGBE hozza.
Többen vannak, akik "társaságban" érkeztek erre az életükre. Vannak, akik karmikus KÖTELÉK okán, de vannak akik tiszta SZERETET-KÖTELÉKből. Egy a lényeg: MINDEGYIK LEZÁRÁSRA KERÜL. Minden kapcsolat FELOLDÓDIK. "Lejár" MINDEN "SZER-ződés", minden "KÖTÉS".
Miért is? Mert ezek abban a KOR-KÖRBEN keletkeztek, ami MOST FUT KI. És ha már LEJÁR a KOR-KÖR – akkor vele együtt MINDEN, ami hozzá tartozott.
És miért kell a MAG-unkra találás? Azért, mert TUDNUNK KELL, EMLÉKEZNÜNK KELL arra, hogy CSAK BENNÜNK ÉL AZ ÉLET, ami nem más, mint az EREDENDŐ LÉNYSÉGÜNK. A TEN-MAG-unk.
Az IS-TEN-MAG-unk... És ha majd "eljő a pillanat", amiről Wass Albert is írt, vagy Horváth Krisztina, amikor SZEMBESÜLÜNK MAG-unkkal, akkor már nem lesz más ÚT, csak az, amit MAG-unk MUTAT....Csakhogy addig NEKÜNK KELL EHHEZ ÁT-LÉNYEGÜLNÜNK, fel-HANG-olódnunk...
MÁR MOST...És akiben megtörtént az átfordulás, ha megtörtént benne az ÁT-ÉG-és (az ÉG minőségébe), onnan már NINCS visszaút, még akkor sem, ha a mindennapokban nem tudja érzés szintén felidézni az átégés pillanatával együttjáró felszabaduló szerelmetes örömlétet.
Ettől függetlenül MÁR AZ ÁTLÉNYEGÜL MINŐSÉGBEN ÉL-Ő.
Ez pontosan olyan, mint a járni tanuló kisgyereknél: ha már egyszer elindult, NEM FOG TÖBBÉ NÉGYKÉZLÁB JÁRNI!! Tehát NINCS VISSZA!
Ennyi...

Egyik tanítványom fogalmazta meg saját megélései és a tegnap látottak kapcsán: a JELENBEN mindenki a MÚLT KAPCSOLATAIT éli. Legyen az bármilyen szintű is: szerelmi, testvéri, baráti vagy valamilyen felszínes.. VAGY AKÁR NEMZETI....Mindenkivel találkozunk valamilyen formában, akivel "dógunk" volt elmúlt életekben és van most is.."EGYETEMLEGESEN" ZÁRUNK. Elengedünk. Letisztítunk. Szó szerint MEG-SZABADULUNK és FELSZABADULUNK..
Nekem pedig újra eszembe jutott egy gondolat, amiről már beszéltem korábbi video(k)ban: annyi csillag van az égen, ahány lélek itt a Földön, hisz egy ZÁRT RENDSZERBEN vagyunk. Nehogy azt higgyük, hogy a csillagos ég a végtelenbe vezet: ugyanúgy a Fényvilág része, ahogy a Föld.
A csillagos égBOLT, egy BOLTOZAT, a "TEREM BÚRÁJA"....
Mi a "TEREM"? Az a TÉR, amit a Fény és az IDŐ határoz meg. Ami az ANYAG, az EMBERI lét világa..
Bogár László szerint már 8,5 milliárdnyian élünk a Földön... Ha a Föld "felett" látható milliárdnyi csillag mind itt van – akkor bizony lehetünk ennyien. De MIÉRT MOST??
Pontosan azért, mert ITT és MOST mindenki ITT VAN (és még megszületik), akinek VÁLASZTANIA KELL. Aki JELEN akar lenni a "nagy Döntéskor". Hisz mindenki a "Nagy Pillanatra" készül...
Ezt jelzi az is, amilyen mértéktelen a hazugság, az aljasság, a pofátlanság. A gátlástalanság elszabadulása mindig "A" VÉG MUTATÓJA....

"Mikor eljő a Hang s szétterjed E LÉT-be,
egyszerre mindent betakar ÉJ-nek sötétjébe..
S ekkor alászáll az IGE, mely megmutatja,
hogy kinek-kinek mekkora s miben van a hite...
Egyszerre érkezik egy szemvillanás alatt,
hirtelen megáll, s egybe ér minden pillanat..
S ekkor lábad alatt már nem érzed a talajt..
Lényed előled ekkor már semmit el nem takar..
A csupasz valód mi szembe néz majd veled,
s azt is látni fogod, mi rajtad a "lepel"..
Szembesülsz Magodban MAG-odnak EGy Akaratával (MA),
S ekkor mindenki felismeri s megláthatja,
hogy mit kezdjen "magával"..
S e HANG-gal együtt megremeg a Tér,
s meginog a hite annak, aki "fél"..
De ki Mag-jában él, ő látja a Reményt,
hisz ő már tudja jól, hogy ÉRTE van az egész...
Hisz vártuk már e változást,
mikor eldől, hogy ki az ki NEM,
s ki az, ki FOLYTATJA az ÁLMODÁST..
Minden Lélek egyszerre, de EGY-ként éli át..
Mely nem lesz több kint e látható Térben, mint egy szemvillanás.." (Horváth Krisztina)

Napunk kísérője URIEL, akihez a "VILLANÁS" tartozik. Aki a MAGOS szellemiséghez kapcsolódó felismerések "homlokracsapós" angyala... Ha azt mondám az elején, hogy "némi homály" van a napban, akkor URIEL lesz az, aki KÉP-es átcikázni e homályon és URIÁSI erővel tudomásunkra hozni mindazt, amit tudnunk "köll".... ÉRZŐ ÉRTÉSben...