2024-06-01

Reggeli Rituálé 2024-06-01-én

MOTTÓ: FOGADD A JÓT!

Csak az "észközök" lehívása után tudatosult bennem, hogy ma elseje van, tegnap napközben teljesen összefolytak bennem a dátumok és a napok, hiába írtam a váltásról...

Tehát "észközök" és elseje. Mégpedig 6-ik hó elseje... Ha végigveszem a számokat:
8-6-1.. Elmondhatom: "isteni" sor!!
Miért is?
A "8" az ÁTJÁRÓ. MA-AT kapuja. TÉR-IDŐ serpenyője, a "Fény bejárata". És kimenete is..
A "8"- az a láthatatlan tartomány, amiből a láthatóba (2) a "dolgok" ÁTJÖNNEK.
Csak az tud a "2"-ben, a Fény "osztásában", a "hasadásban" IDEÁT megjelenni, ami ODAÁT is megvan. De 8+2=10=1 – tehát a két "világ" EGY.
A 8-at a "halál" számának is tartják, legalábbis úgy, ahogy ma a spirivilág értelmezi.
Épp a fentiek okán EGY-s-ÉG-ess-ÉG van, teháta csakis VAN-ság van, csakis LÉ-T-ezés és "semmi más", ergo NINCS HALÁL! Csak a kivetülés, azaza a meg-JEL-ÉN-és változik, de az ÉN mindig JELEN van és mindig JEL-ÉN-tudatban – mert ez az ÉN nem egyenlő az "emberi én"-nel.
Ez az "ÉN" az a "NÉ", NŐ, amit pedig a 6-os jelképez, ami minden LÉTEZŐben, MIND-ÉN-ben, mindenkiben JELEN van, mivel nélküle NINCS LÉT.
Ő egy a LÉ-vel...
Emoto "vizes videoiban" esik szó arról, hogy MINDEN egy 6-szögletű MÉH-sejt formából indul ki, mley 99,9% LÉ, ami ÉL.. A lé pedig hullám, a hullám rezgés, a rezgés HANG, a hang pedig INFORMÁCIÓ.
Tehtá? MINDEN, MIND-ÉN(ki) információja, lényének teljes "programja" (szervezet, küldetés, sorsút) egy 6-szögletű SEJT-ELEM-ben van kódolva, mely kódot élete végéig a SZÍV-MÁGNESES TERÉBEN TÁROLJA! Ez a "MAG-NŐS" , VÉN-ŐSI EMLÉKEZET(E)!

Ez a forma látható a Szaturnusz, azaz SATANA tetején – tökéletesen szimbolizálva az ANYAGBA testesülés útját. Méhsejtből induló "1-ÉN(NÉ") a TÉR-IDŐ kapuján áthaladva, átfordul a HOLD/T-ponton és megérkezik az ANYÁN keresztül az ANYA-G-ba...
Hol van itt a NAP, mint "központ"?
Bizony sehol (erre most két rátüsszentés is érkezett :)...)
Mert az "ÉN" nélkül nincs se NAP, se FÉNY, se "kozmosz", se "univerzum".
Csak az "ÉN" látja a Napot és minden más kivetülést. Mert "ÉN" VAGY-OK a "VILÁG(om) KÖZEPE!
Ha ezt valaki EGYSZER IS ÁTÉRZI és MEGÉRTI – akkor EGYSZER-re fogja ÁTÉLNI "1"-ként, EGY-ÉN-ként, hogy tényleg minden illúzió, amit MAG-unk körül látunk és minden, MIND-ÉN forrása az EGY ÉN.

Ha pedig az EGY ÉN a "JÓ"-ra van HANG-olva, akkor nem lehet benne-körülötte MÁS, csak a "IO".
Gyógyulás is csak akkor van, ha valaki ezt ZSIGERILEG ÉRZI. ÉRTI. És ÉLI is.
Ugyanis akkor fordul a feje tetejéről a talpára benne a "fordított fényvilág" és érti meg TEN-MAG-a létezésének a lényegét. Ha meg "beszéli mátyárt" is – akkor rakétányi előnnyel rendelkezik minden más nyelvvel szemben..

Van tovább is!
A 8-6-1 eszeniája a 15, ami a létező "legütősebb" szám (és SEMMI KÖZE NINCS!!! a tarot-beli "ördöghöz", ami a legsötétebb, legaljasabb csúsztatása az u.n. "beavatás útjának"!!!), ami maga a bennünk élő CSILLAG-tudat, MAG-erő TEREMTŐ KÉP-essége!
Hisz mibe "torkollik"? A 6-ba. A MÉH-sejtbe, a VÉN ŐSI EREDENDŐ-s-ÉG-be!

Nos, az "észközök" PONTOSAN UGYANEZT az üzenetet közvetítik mára, mint ami a számokban megnyílvánul.

Most lehetne kérdezni, hogy ezek a számok csak a keresztény világ időszámítására vonatkoznak, hisz a zsidók épp 5484-et írnak.
Igen: mindenkire AZOK A SZÁMOK HATNAK, AMIBEN ÉL.
Mindenkinek AZ ÜZEN, amit "magára vesz" és vele együtt rezeg.
A keresztény naptár is TORZ és el van csúsztatva – mégis minden nap ebben vagyunk.
Tehát? HAT (6) RÁNK!
De ami a "vicc" az egészben, hogy a KÁRTYÁK, az "észközök", melyek "rendszerfüggetlenek", MÉGIS ugyanazt közvetítik, mint a dátum 😊...
Azaz azt, hogy LEGYÜNK A JÓ-ban!
Rezegjük VELE össze és nem azzal, amit a külvilág mindenféle "messiások" alakjában "legyárt" az ELMÉNEK. Ezek mind MEGTÉVESZTÉSEK, HAZUGSÁGOK és egy célt szolgálnak: a MAG-ra ébredés elkerülését. Ezek a figurák, ezek a játszmák egy KIHALÓ RENDSZER KIHALÓ JÁTÉKSZEREI!
NINCS DÓGUNK VELÜK!

Tegye fel mindenki MAG-ának a kérdést: mondja meg TEN-MAG-ja, ki VAGYOK ÉN?
Nem fogunk azonnal választ kapni, ha még nem vagyunk teljesen JEL-ÉN-ünkben..
De csak idő kérdése és meg fog érkezni a válasz. A legváratlanabb pillanatban. Miért akkor? 
Mert akkor "üt" nagyot... És el sem téveszthető... mert onnantól "nem lesz több kérdés"...

Tehát: a mai "felütéssel", kezdéssel újra egy HATALMAS HITET, ERŐSÍTÉST kapunk,
MINDEN A JÓRÓL SZÓL, arról, hogy minden a JÓ IRÁNYBA MEGY, hisz SEMMI nincs kint, ami ne lenne bent.
Egy a kérdés: mi MILYEN HULLÁMHOSSZRA vagyunk ráállva??
"Ez a kérdés, válasszatok"...