2024-03-31

                              MOTTÓ: KI-NYÍL-VÁNULÁS

Amikor Jézus feltámadt, mi történt? Azon túl, hogy MAGDALA üresen találta a kősírt?
Mi történt Jézussal? "Életre kelt egy más síkon".... és mondhatjuk, ott folytatta, ahol abbahagyta... Csak teljesen MÁS-KÉP-pen..
Ez a mi dolgunk is...
És ezt mutatják a mai észközök is a KOS és a MARS jele révén, valamint a 8-as számmal.
Megint ugyanaz a hatás, mint az előző két napon: feltenni a kezet és hátradőlni a fantasztikus szinkronicitás láttán..
Mert miről szól a KOS jele? Ami NEM KOS, hanem a petefészek?
Az új élet kezdetéről..
Miről szól a MARS jele (ami a Koshoz tartozik)?
A KI-CSÍRA-zásról, mely a petefészekben indul útjára.
Miről szól a 8-as szám? A Tér és IDő kapuján való átlépésről. INDULÁS és ÉRKEZÉS.
CSupán egy "forduló"...
Tehát?
KINYÍLVÁNULÁS és MEG-NYÍLVÁNULÁS az ÚJ LÉT-SÍKON...

Ráadásul a mai nap száma 15.
2021 augusztusában 15-e volt a "húsvéti menet" végállomása, NAGYBOLDOGASSZONY napja.
Mire akart rávezetni minket Emanuel a húsvét misztériumával augusztus közepén?
Arra, hogy  az EGÉSZ FELTÁMADÁS LÉNYEGI MAGJA nem más, mint VISSZATÉRNI a "NŐ-s-ÉG"-be, ami IGAZ-ából MIND-ÉN EMBERBEN
 MEGLÉVŐ EREDENDŐ MINŐSÉGE!
Maga a 15-ös szám is ezt jelképzezi: ÉLNI az EGY "ÉN"-ből eredő MÁGIKUS MAGERŐT, aminek eszenciája a 6, a MÉHSEJT, a VÉNUSZ száma, ahol minden élet KEZDETE található..
Értjük?
Érezzük?
Mert EBBEN van a MINDENSÉG
 LÉNYEGE!  A LÉNYEG MINDENSÉGE!

Eondoljunk bele mindezek tudatában, hogy vajon miért lett a Tarotban, a "beavatás" (!!!) kártyájában a 15 épp az "ÖRDÖG" száma??? Vajon KIK ALKOTTÁK MEG A TAROT-t??? ÉS MILYEN CÉLLAL??? Egy biztos: NEM TISZTA SZÁNDÉKKAL!  Legalább annyi ALJAS csúsztatás van benne, mint amennyi minden hímségi vallásban és egyházban!

A feltámadásról újat mondani nem tudok. Viszont ismételni igen.
Így hát ismétlem: nem győzöm hangsúlyozni, hogy JÉZUS SENKIT NEM VÁLTOTT MEG, MERT SEMMIFÉLE KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG NINCS A FÖLDÖN. Hacsak a "hymek" tagadását nem tekintjük annak, mikor elkezdték a "NŐT" kirekeszteni és maguk ALÁ rendelni. De ha ez így is van, MÉG AKKOR SINCS MEGVÁLTÁS KÍVÜLRŐL, csakis BELÜLRŐL.
Mondjuk, az egyházra ráférne egy ALAP-os megváltás, mert azok az orbitális hazugságok, amikkel az emberek fejét tömik, már tényleg túllépik a "VÉTEK" minden kategoriáját. Kezdve azzal, hogy "atya" az isten. Aztán folytatva azzal, hogy neki FIA van. ÉS akkor KI a "Szent Lélek", amikor TUDHATÓ, hogy NINCS LÉLEK, csakis SZELLEM és TEST?!! Miért kell duplázni a szójárásban is, hogy "szívvel-lélekkel", mikor a SZÍV-ben már amúgy is MINDEN BENNE VAN?? Hisz a SZÍV az, ami VISZ, ami ÁRAMOLTAT, amiben kódolt az EREDENDŐ MÁGNESES (MAG-NŐS) információnk?
A
 SZÍV MÁGNESES TERÉBEN van az a "BELSŐ VÍZ, vagy inkább LÉ", aminek LÉ-te ÁLL-andó, soha nem változik, míg életben vagyunk és nem áll összefüggésben azzal, hogy mennyi vizet iszunk...
Ez a LÉ a mi ALAPINFORMÁCIÓNK, olyan, mint egy "őssejt", amivel mindent regenerálni lehet a szervezetünkben. Ha hagyjuk...

Tehát olyan FOGALOM, hogy "LÉLEK", NINCS.
ÉS akkor még HOL MARAD A NŐ a nagy "szent" hármasságból??
Egyébként ha az "atya" az a HYM, aki mindenható, akkor miért volt annyira lényeges, hogy Mária SZŰZEN FOGANJON?? Hogy ne érinthesse férfi? Ha a FÉRFI MINŐSÉG az ATyAISTENI és amúgy "mindenek feletti", akkor a földi hym, akit KÉPMÁSÁRA TEREMTETT az "atya", vajon MIÉRT NEM MÉLTÓ arra, hogy egy ISTENFIÚ ANYJÁT ÉRINTHESSE??
Hoppá....
Senkinek nem tűnik fel az egyháznál ez az orbitális ellentmondás??
De hát nem ez az egyetlen ilyen egetverő ellentmondás – erőszakkal, "vasbetonnal", teljes elme-átmosással minden elme MEGKÖTHETŐ, aki pedig KÉRDEZ és LÁT, azt gyorsan el kell távolítani, nehogy megzavarja a "nyájat"...

Amellett, hogy NINCS EGYETEMLEGES MEGVÁLTÁS egy KÜLSŐ EMBER RÉSZÉRŐL mégegyszer elmondanám, talán dupla hangsúllyal: BEAVATÁSOK SINCSENEK!!!
EMBER EMBERT SEMMIBE SOHA NEM AVATHAT BE - MERT NEM IS TUD, mivel a LÉTEZÉS működése szerint egyszerűen LEHETETLEN!
Jézus vajon "beavatta" tanítványait??? NEM!!!
Megmutatta, hogy Ő MIT TUD és azt UTÁNA CSINÁLHATTÁK a tanítványok.
Megmondta Jézus: "ÉN" vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET".
"ÉN".
Ahogy TE is egy ÉN vagy.
TE és ÉN EgyEK vagyunk, mert mindegyikünk egy EGY ÉN.
TE és ÉN = TE-EN-g-Ely. Ez a TENGELY. A kereszt HOSSZÚ SZÁRA. Ez a KI-ÚT. Az ÚT a KÚT-hoz.
Az eredethez, az eredőhöz, az ERDŐHÖZ – a "marosszéki kerek erdő"-höz....
ERDŐ és ERŐD. Mi az ERŐD? A VÁR. "ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK". Ebből ered az "ERŐD"!!
Tehát? Kívül van az isten?? EGyértelműen NEM!

Soha ne feledjük hát: SE MEGVÁLTÁS, se BEAVATÁS.
EGYIK SINCS!!
Lehet MAG-váltás, ten-MAG-unkban és lehet ÚTMUTATÁS MÁS-OK számára, akik MÁS OK-ból vannak jelen az ITT és MOST-ban... Aki MAGOS-abb HANG-oltságban van, meg tudja mutatni, HOGYAN LEHET FELJEBB HANGOLÓDNI. De HANGOLNI azt nem fog! A hangolást mindenki csakis saját MAGÁBAN, saját MAGÁNAK tudja elvégezni..

A minap olvastam egy "mancinál", hogy "nem az ember a lényeg, hanem az üzenet, amit átad" (amikor megkérdezték tőle, hogy miért nem adja az arcát és a nevét az írásaihoz). Gratulálok.
Aki ezt le merte írni, ezzel a mondattal MINDENT elmondott saját magáról. És az üzeneteinek a minőségéről is. Ugyanis ALAP, HOGY CSAK TISZTA EMBER JUTHAT TISZTA INFORMÁCIÓHOZ!!! Sokszor elmondtam: minden információ JELEN van. Csak SAJÁT MINŐSÉGÜNKÖN MÚLIK – azonos az azonossal RENDje szerint -, hogy MILYEN INFORMÁCIÓHOZ JUT HOZZÁ. Tehát, aki azt meri kijelenteni, hogy az emberi minőség nem fontos, az a LEGNAGYOBB CSALÓ, és ÁLNOK SZEMFÉNYVESZTŐ!!!

MÉg egy gondolat: az egyházi liturgiában FELTÁMADÁSI KÖRMENETET TARTANAK!
Gondolkodjunk! Mit jelképez a KÖR?? Pontosan azt, aminek "porát" Jézus a tanítványok lábáról lemosta... A "karma körét"...
Tehát MIHEZ RAGASZTJA híveit AZ EGYHÁZ "szemrebbenés nélkül"? Úgy. hogy a feltámadást ünnepli? A FÉNY KÖRÉHEZ..
Mit üzen a körmenettel? Azt, hogy feltámadás ide vagy oda, akkor is a FÉNYKÖRBEN MARADSZ...

Ennyi...