2023-11-10

                            MOTTÓ: MI IS AZ A "MAG"? 

Annyit beszélünk róla – de vajon TUDJUK-e VALÓJÁBAN, hogy miről is beszélünk, mikor a MAG-ról beszélünk?
A minap olvastam - természetesen egy "Y", egy u.n. "apa magos" tollából – a MAG fejtegetéseit, és hát mit mondjak... Sírva röhögtem, de nem rajta, hanem a csoportom remek humorán, akik rendesen tovább tekerték a "MAG ÖMLÉS" témáját....
 Na de komolyra fordítva a szót: ilyen az, amikor valaki olyan fejtegeti a MÁGIKUS nyelvet, aki csak "olyan akarna lenni mint", de KÉPTELEN RÁ, mivel NINCS KÉPE RÓLA!
Minden mágia "visszanyaló fagyi" annak, aki hozzá nem értéssel viseltetik iránta és úgy nyúl bele, hogy SOHA NEM VOLT BENNE... (lehet, hogy van magömlése, mert tele a "Magtár" és a "MAK-tár", de hogy mi valójában a MA-G/K, arról SOHA MÉG FOGALMA NEM VOLT és nem is lesz, mert egyébként meg eredendőn MAG-TALAN....)

Mi tehát a MAG?
Természetesen ez IS két síkú – mint minden a FÉNY tartományában.
Van, akiben megVAN az EREDENDŐ LETT LÉNY-e, melyben a MINDENSÉG EMLÉKEZETE, mint a
M-indenség AK-arata (MAK/G hangváltó), ami egy TUDATSZINT, mely "M-BŐR"-be bújt azért, hogy itt IS "TARTSA A TERET", a FÉNY kibillentett, elferdített TARTOMÁNYÁBAN.
Belőlük nincs sok, de mindig ELEGENDŐ...
Aztán van az a MAG, mely mindenkinek-mindenkiben megvan, mint JELEN LÉNYSÉGÜNK EREDENDŐ EMLÉKEZETE. Ebben van tárolva a SORSUTUNK, a küldetésünk, a vállalásunk, a feladataink, és a SZEMÉLYISÉGÜNK (mert SORSÚT és SZEMÉLYISÉG EL NEM VÁLASZTHATÓ EGy-MÁS-tól, ők "Kettő az Egy-ben). DE CSAKIS ERRE az EGY, ADOTT ÉLETRE.
E MAG-ban benne van mindaz a TUDÁS IS, ami az út bejárásához elengedhetetlen.
Ezt a tudást tudja életünk során a felszívott "OKOSSÁG" elfedni, mindaz, amit megtanulunk földi utazásunk során. Az OKOSSÁG mindig az ELMÉT "tömi" – a TUDÁS viszont "MAG"-unkkal hozott.
Ez a MAG az, aminek emlékezete, mint "LÉ", mint "VÍZ" a SZÍV MÁGNESES TERÉBEN ADOTT, amit a –SZÍV egész életünk során VISZ, hordoz, pulzál, mint "belső vizet", a sejtjeinkbe, mindig azzal az aktuális információval, melynek Ideje épp eljött a Térben.
Már mondtam, hogy képzeljük el: azok, akik most vagyunk, valamikor egy mikroszkóppal is alig látható 6-szögletű (M-É-H) sejtben voltunk, mely sejtben az EGÉSZ ÉLETÜNK TELJES PROGRAMJA benne volt! Kiegészülve még az EMBERI TEST saját létprogramjával is.
Tehát, 3 az 1-ben volt jelen ebben a "MAG"-ban: Személyiség/Sorsút/Test.
EGYETLEN EGY MIKROSZKÓPIKUS SEJTBEN!
(ENNEK ALAPJÁN most gondoljunk bele: TÉNYLEG kellett-e bármilyen ANYAG a covid idején az oltásokba?....)
Ennek a "tömény egysejtűnek", azaz MAG-nak, a TELJES INFORMÁCIÓS TÁRHÁZA folyamatosan benne van a SZÍV-TÉR MÁGNESES, azaz MAG-NŐS TERÉBEN. Akik tudnak ebből olvasni, azok látják is az illető egész életét... Ezért lehet jósolni is, hisz csak KI KELL OLVASNI az ADOTT programot...
ILYEN MAG-gal tehát mindenki rendelkezik.
És ennek SEMMI KÖZE NINCS az IVARI MAGOKHOZ!!!

A KOZMIKUS "ŐS"-MAG azonban TELJESEN MÁS KATEGORIA.
Ez a TISZTA TUDAT SÍKJA. Az eleve LETT ÉLŐ EMLÉKEZETÉ.
Nevében a HÍV-atása: az EMLÉKEZÉS és EMLÉKEZTETÉS.
A felsorolt KÉT "MAG"-típus egyikének SINCS azonban LELKE.
A LÉLEK egy teljesen MÁS TUDATMEZŐBŐL ÉRKEZŐ és itt a Fényben emberi testet magára öltő LÉ-TEZŐ. A LELKEK megtapasztalni vannak itt – de ők is BELEALUDTAK a Fény, az Anyag káprázatába, amiből MOST VAN (végső) ÉBRESZTŐ, a kor-kör-váltás okán.
Azt érezni lehet, hogy ÉBRESZTŐ IDŐKET ÉLÜNK.
Mivel lehet ébredni?
A SZER ELEM ETETŐ EREJÉVEL.
Ami NEM egy ÉRZELEM, hanem egy TUDATMINŐSÉG.
Tehát, amikor arról beszélünk, hogy ébredjünk rá EREDENDŐ LÉNYSÉGÜNKRE, a bennünk élő MAG-emlékezetre, akkor KÉT VILÁGBAN JÁRUNK: 
- az "emberi MAG-osok"-éban, akik "CSAK EMBEREK" és akik csak az elmében élve figyelik a külvilág átalakulását,
- az EREDENDŐ MAG/K tudatéban.
A lelkeknek nincs "magjuk" – ők a saját EREDENDŐ LÉLEKMINŐSÉGÜKET felejtették el a Fény káprázatában és vették magukra az emberi programot, hogy "egyéletük-egyhaláluk".
Pedig NEM!!
Őket is a "MAG"-osok tudják ébreszteni, hisz az ő feladatuk az emlékezés, az emlékeztetés...
EZÉRT NEM MINDEGY, hogy ki mit MOND, vagy tanít, mert aki TÉVTANT hirdet, az bizony továbbra is ALTAT... Látszik is minden követőjükön...

Napunk angyala – minő "véletlenül" – CHAMUEL, a szerelem és béke angyala.
"BÉKE VELETEK, az "ÉN" BÉKÉMET ADOM NEKTEK" – mondta Jézus.
Kinek a békéjét adta? Az ÖVÉT?? NEM. Az "ÉN"-ét...
Abból pedig csak EGY VAN....
Az EGY ÉN... aki ÉG-ÉN...


KÉP: NEM az "oroszlán" JELE - ez egy HATALMAS CSÚSZTATÁS.
Ez a jel a MAG és a belőle "KÍGYÓZÓ" FOLYAM.. vagy FONAL.. Mint FŐ-HAJ-Ó....
A Földön egyetlen MAG-ÁRAMLÁS van: a GOLF ÁRAMLAT, mely ha nem lenne, nem lenne élet..
Ő lett felrajzolva a csillagos égre a "Kígyótartó" formájában. Jele csak ez lehet - a TISZTA logika szerint. Hisz ő van KÖZ-ÉP-en....