2023-09-02

                                      MOTTÓ: "LÁNY"... 

Vagy "LYÁNY"...aki ugye JÁNY...
Ami "lyányos" az egyáltalán nem biztos, hogy "JÁN-OS"! Tehát a JÁNOS egyáltalán nem biztos, hogy valójában "János"... Talán a "Janusz-arc" és ezért lett kettős? Hisz a FÉNYBEN minden kettő! Legalábbis annak látszik...
De MIBŐL ERED-Ő??
Hát a VÉN ŐS-ből... "VÉN" és "ŐS" = Ugyanaz. De - vagy inkább EZÉRT lehet -, a VÉN ŐS-ben van az EREDETI NÉV is!
VÉN=ŐS=NÉV...
Értjük? ÉREZZÜK?...

A női sorsban a "LÁNY" az, aki még érintetlen, tiszta. "SZŰZ".
A szűz jele ugyanakkor egy bezáródó M betű és épp az aratás idejére esik az idő körében. Szándékosan nem emlegetem itt a szeptembert, amit a szűz jeléhez társítanak, mert ebben hatalmas a csúszás, csúsztatás, úgy időben, mint a szimbolikákban.
Tehát, mi a bezáródó M betű? A BETAKARÁS, ami a BETAKARÍTÁS is.
A MAG betakarása vezet a TERMÉS BETAKARÍTÁSÁHOZ... Ok és Okozat kéz a kézben jár.. Ugyanakkor ha belegondolunk a szavak mélyébe, és azt mondjuk, a LÁNY addig TISZTA, míg ÉRINTETLEN - akkor az érintéstől milyenné válik? TISZTÁTALANNÁ..
Hoppá...
Tehát, ha férfi érinti – oda a TISZTASÁGA!!
Érezzük ennek a MÉLYSÉGES ÜZENETÉT??? Hogy mi történt a "teremtésben" valamikor???Asszonnyá tenni = tisztátalanná válni...
Hát ez "mindent visz"...

Az utolsó videom alatt egy "barát" ecsetelte nekem, hogy a nő csak a férfi által VÁLIK asszonnyá! Na, erre elmormoltam magamban egy tengerésznyi szép szófordulatot, hisz oly tipikusan férfi kiszólás.. Ő csak tudja, mint férfi, milyen asszonnyá VÁLNI!!! Tökéletesen összekeverve az ÉRINTÉSBŐL adódó asszonnyá TÉTELT, a belső érésből fakadó asszonnyá VÁLÁST!
Asszonnyá válni = ráébredni az ANYASÁG és NŐ-ség mibenlétére. Mindez belső út és igazából köze nincs egyetlen férfihez sem. Akármekkora is a szerelem. Az ANYASÁG ÁTÉLÉSE nem más, mint egy BELSŐ SZERELEM, egy KOZMIKUS MAG-ÉRÉS folyamata. És ez már megjelenhet akár a babázó kislányban is!!!

Tehát a LYÁNY az alapvető TISZTA EREDETI MINŐSÉG – ezért volt ÉRINTHETETLEN, EREDENDŐEN!
Ez az eredendő tiszta minőség mindenkiben BENNE ÉL, aki "LETT". Aki nem teremtett.
Aki nem "nemes", akiben nem él a "tagadás" "TÖRT ÉN"-je...
A bennünk élő EREDET az ősemlékezet tisztasága. NEM A FÖLDI TÖRTÉNELEMÉ – hanem a teremtő ERŐÉ. Az eredőben egységtudat van. Az egy-ségben nincs KÉTSÉG, nincs kettősség, ezért nem is kell MÁS az EGY-benléthez.
A "MÁS" csak a LÁTSZATVILÁG "terméke". A FÉNY igazából a KÁPRÁZAT világa, eltakarja a MÖGÖTTES valóságot. A "REJT ELEM"-et... Talán épp az a Fény "programja", mint egy színházi előadásban: mennyire tudja a szereplő beleélni magát a szerepébe úgy, hogy elfelejti, ki is ő valójában?? Benne ragad-e a játékban – vagy ki tud lépni BÁMIKOR belőle, amikor kap egy JELET az emlékezésre?...

A "Teremburán" a Vénusz megállt és hátráló mozgásba kezd hamarosan. Mit jelent ez?
"SŰRÍT".. Mint a dugattyú a motorban... A "sűrítéssel" felizzítja a NŐI energiát, felébreszti az érzékelés képességét és meghozza a SZÁM-onkérést is...
Ugyanakkor a Jupiter is megállt: ő azonban az eddigi hátráló mozgásából ELŐRE LENDÜL.
Jön az ÉRTÉK-MÉRÉS...
Akinél még mindig nincs helyén az ÉRTÉK és a MÉRTÉK, úgy magában, mint ahogy a kapcsolataiban is, őt egy újbóli szembesülés fogja utolérni.
Aki a HELYÉN van bent is és kint is – neki beindul a "IO"-vátétel, a bőség áramlása...

Napunk angyala továbbra is HANIEL, a Hold angyala, de ma a belső tűz erejét hivatott lángra lobbantani.. Azt, ami ELŐRE visz, amivel MEG-válthatjuk MAG-unkat...
Az "IBOLYALÁNG", a LÁN(y) tiszta LÁN-gjával..