2023-03-15

                                      MOTTÓ: NYÍLTSÁG 

Mit jelent a "nyíltság"?
Alapvetően az őszinteséggel párosítjuk. A nyílt ember nyitott. Ez evidens. Nincs takargatnivalója, épp ezért enged magába belátást. Őszinte, mert "ő a szintjén" van. Tudja és TISZTÁBAN van azzal, hogy csakis a nyílt beszéd igazán az eredményes, minden sundámbundán idővel kiderül és nagyon kellemetlen helyzetet tud teremteni... Mert mindig visszanyal a fagyi..
A nyílt ember egyúttal CÉLIRÁNYOS is – magyar nyelv mágiája -, hisz benne van a szóban: a NYÍL-T, az NYILAT tart a céljára, és követi a NYÍL útját... A nyílt ember NYÍL-vánosan is képes kiállni a céljaiért, hisz számára NYÍLVÁNVALÓ a VALÓ. A VALÓ pedig nem más, mint az IGAZ.
Tudva tudja, csak a NYÍLT-ság az egyetlen CÉL-ravezető mód az IGAZ úton. Nem hagyja magát MEGVEZETNI, viszont hagyja magát VEZETNI, mégpedig (IS)-TEN-MAG-a által...
Hallja azt a belső hangot, ami nem engedi, hogy célt tévesszen...

Nos, ilyennek kell-ene lennie a LÉT ALAP-VETŐ működésének, hisz ez az ALAP... (erre most rátüsszentett "azuram")..Egyébként, ha belegondolunk, így is működik a LÉ-T, hisz minden hazugság és ámítás előbb-utóbb kiderül. Különösen azok, melyek önfényezésből fakadnak.
De kik az önfényezők? Akiknek HIÁNYZIK az ÖN-bizalma...Az ilyenek tudják úgy kitekerni a szavakat, hogy az önsajnálatba burkolt öndícséret által kiváltják mások együttérzését, hisz alapszókincsük a "szeretet", az "együttérzés", az "összetartás"....Közben pedig végtelen egoista módon csakis a maguk táplálására használják a másokban kiváltott rajongást. Így működik az összes vallási vezető, leginkább a mostanság divatos "újhullámos" mocsár. A mocsár is VÍZ, teljesen "olyan, MINT", hisz ebben a vízben is van élet – csakhogy a mocsári víz BOMLASZT és a bomlott "termékekből élőket" tartja fent...
A ringató rímelő verselők, az okos filozófusok, vagy végítéletet előrvetítők mind ilyen mocsári gázt kipufogók, akik a tökéletesség látszatával kábítanak – közben meg olyanok, mint a húsevő virágok. Szépségesek, hívogatók, gyönyörűek, illatosak – aztán mikor elkábulva rászáll az áldozat, már "kész is". BEKAPVA...
A természetben, az állatvilágban rengeteg a HAMISSÁG, az ÁTVERÉS, a CSALÁS. Miért?
Az ÉR-vényre JUTÁSÉRT.
Így kompenzálnak az "erősebb kutya hüm-hümmögése" ellenében. Érdemes elolvasni az "Ahol a folyami rákok énekelnek" c. könyvet. Gyönyörűen bemutatja, miként próbálnak a gyengébbnek tituláltak HAT-ni, ÉR-vényre jutni és "FAJ-fennmaradni".... Egyértelmű, hogy minden csalás, átverés, ámítás, erőfitogtatás, harc és küzdelem alapja a FAJ. A "FAJ" hozta magával a "FÁJ"-DAL-át, a FÁJDALMAT. A FAJ pedig egyértelműen az "Y" létrejöttéhez kapcsolható.
Az "emberi FAJ" kinek fontos? Kinek téma a "fajfenntartás"? Kinek fontos a lányok szűzessége, hogy ki legyen az ELSŐ BEHATOLÓ? Csakis a "FAJ-FENNTARTÓ"-nak....
Egy NŐ-nek SOHA NEM FONTOS, mert a NŐ NEM FAJ – hanem KÉP-LET. Ami LETT, amiben az EREDET KÉP-LETE LÉTEZŐEN meg-MUTAT-kozó.. EGy-S-ÉG-es.. mert EGY.
Ez NYÍLT ÉS EGYENES. EG(y)-ÉN-es meg-NYÍL-vánulás. (Természetesen most a "felső" szintről van szó, a szellemi alapról, mely az "alsó szint" működését is meghatározza, hisz az "alsó" a "felső" tükre).
A fondorlat a TAGADÁSsal kezdődött.
Mi a tagadás szava? A "NEM". Hogyan nevezzük az ivari jelleget? NEM-iségnek...
Van a mag nyelvben nemiség? NINCS.
Ennyi....

Tegnap elkezdtem nézni a Netflixen a "Messiás" c. sorozatot. Már többször ajánlották, de a demoja alapján mindig felment az agyvizem és mondtam magamnak, nem hülyítem magamat feleslegesen. Tegnap aztán valahogy mégis nekiveselkedtem.... És már 2-3 rész után összejött két oldalnyi jegyzet.. Ezeket alkalom adtán majd hozom is... Tökéletesen visszaadja a VALLÁSI TORZÍTÁSokat, a TANÍTÁSOK FÉLREÉRTELMEZÉSÉT, mégpedig a "NEM"-esedett TUDATSZINT OKÁN.
Hisz a "TAGADÁS", a NEM-iség az, mely kibillentette az egységet, amely kiforgatta, ÁTPOLARIZÁLta, ÁTÉRTELMEZte a SAJÁT KÉPÉRE az eredendő tiszta forrás mi-NŐ-ségét... Megteremtve ezáltal az EGYOLDALÚ világképet. Ami a klasszikus "olyan mint" forma: hisz EGY(nek látszik), mivel egyoldalú, csakhogy ez az "EGY" csupán egy FÉL és nem az EGÉSZ.
A "FÉL" olyan "EGY", melynek működési alapja a "FÉL ELEM"...
Mit hoz a félelem? ERŐ-szakot. Azaz harcot, küzdelmet, versengést, legyőzést, leuralást, kiirtást, FAJ-T. És csodálkozunk a sok FÁJ-dalmon...
Ugye érjük? Ugye érezzük?
Magyar nyelv mágiája, amiben le-KÉP-eződik a kozmosz működése: a NŐ a LÉTEZÉS KÉP-LETe, ami ÉL-Ő, mert ELEVE LE-TT – az Y azonban NEM lett, hanem TEREMTETT, hisz a TAGADÁS KÉPÉRE formálta az EREDETET...
De!!
Mivel a TEREMTETTBEN is mindig MEGNYÍLVÁNUL a LE-TT – ezért mindig minden ÉL-Ő LÉ-N-ynek, azaz LÉ-ÉN-nek, megvan a lehetősége az eredeti TISZTA KÉP meglátására és a vele való EG(y)-ES-ülésre. Ezt hívják MAG-unkhoz TÉRÉS-nek.
Aki MAGÁHOZ TÉRT, az MEGTÉRT. Aki MAG-MEG-TÉR-t, az új TÉR-be TÉR BE. Ahol EGY-ségben van, mert nem lehet más-KÉP-p-LE-te..
Tehát mi a NYÍLT-ság alapja?
A MAG-tudat, az ÖN-tudat, a NŐ-tudat...az IS-TEN-MAG..
IS = SI-RI-ŐS = VÉN-ŐS (Vénusz) = ANA...= MAG-ÚJ-ulő NŐ-vekedés..= LÉ, ami ÉL... Számmisztikában: 15 = 6....

Ma GABRIEL az angyalunk, aki a VEZETÉS, VEZETTETÉS üzenetével van jelen.
KIRE hallgatunk? Ki IRÁNY-ít minket? Ki adja az IRÁNYT magunknak?
Ma, a "NEM"-zeti ünnepen nagyon is érdemes ezen el-MER-ÉN-geni...