2023-04-09

          MOTTÓ: MEGÉRKEZÉS... VÉG-ÁL(L)-OM-MÁS...

Ma Húsvét Vasárnap van, a Húsvéti misztérium útjának végállomása, a MEGÉRKEZÉS napja – ami tökéletesen összecseng a nap dátumával, a 9-cel, hisz a 9 nem más, mint MAGA a VÉGÁLLOMÁS, a MEGÉRKEZÉS, a FELOLDÓDÁS...
Az "ÉN A TELJESSÉGBEN"...
Az 1 = ÉN-bennem a TELJESSÉG – amit majd kibontok az utamon-, a végén pedig majd visszatérek, újra, MEGTÉRVE a TELJESSÉGBE, ami = 9.
Ez a "NAP-utunk", a 19.
Jézus új minőséget hozott: 91-et...
Látszólag mindkettő 10. A 10 a FORDULAT, az ÚJ LEHETŐSÉG száma, egy ÚJ SÍKON – de a 9-ből, az "ÁLL"-omásból NEM KÖTELEZŐ egy új "ÉN" indítása. Benne lehet maradni a KÉK minőségben, ami oda-vissza EGY és UGYANAZ, azaz a TELJESSÉG nyugalma, harmoniája, rendje a SZER ELEM SZELLEMISÉGÉBEN...
Az 1-től indulva ide SZER-ET-nénk újra eljutni, hisz ennek az ÁLL-apotnak az EMLÉKE tart az utunkon.. a visszatérés, a MEG-térés vágya.. EZ AZ IGAZ MEGTÉRÉS – és nem az, amivel a vallások, mint az EMBERI ELME tanai tömítik a fejeket...
Jézus nem véletlenül vitatkozott a farizeus papokkal, hisz azoknak gőze nem volt az IGAZSÁGRÓL, az IGAZ HITRŐL, hisz NEM ÉLTÉK. Ők a "politikai vallást" élték, az ÉRDEKBŐL létrehozott ELMEPROGRAMOT. Aminek aljas mivoltát aztán Jézus pere során be is bizonyították, hisz valójában ők küldték Jézust vérpadra...

Tegnap (illetve már 6-ától) többször olvasós, elmélyülést kívánó elemzés(eke)t adtam a HÚSVÉT-ban megjelenő számmisztikáról. Nem véletlenül. Egyrészt, mert "jött", másrészt a "megtérés" érdekében.Ha valaki felületesen, felszínesen olvassa, semmit nem fog megérteni belőle. Annak "csak duma" lesz. Aki viszont bele tud merengeni – annak megnyílnak a "MÁS" VILÁG kapui, szó szerint VILÁGOSSÁGBA kerül(het).Nem véletlenül "nyomom" a számok ismeretének fontosságát, hisz a számok univerzális, néptől, fajtól, bőrszíntől, nemtől független és minenki számára ugyanazt jelentő NYELV, úgy mennyiségi, mint minőségi szempontból. Tökéletesen leképezi a KOZMOSZ LÉNYEGÉT, ami SZER-INT MIND-ÉN EGY..
A számok mágikus tartalmát már sokan felismerték, a Tarot Nagy Arkánuma is, mint "titkos beavató út" nem szól másról, mint a "számokról". Pontosabban a számokban rejlő misztériumról. A festett képek már TORZÍTANAK és FÉL-revisznek – természetesen nem véletlenül, hisz pontosan ez volt az érdeke azoknak, kik megtették: belevetíteni a számokba a TEREMTETT isten teremtett EMBERÉT, aki aztán "uralma alá hajtja a Földet"...
Aki MEGÉRZI és MEGÉRTI a számok rejteki üzenetét - ami egyébként mindenkinek az orra előtt van, csak LÁTNI kell tudni -, többé nem átverhető. Többé nem FÉLRE-vezethető és mindig képes lesz JELEN lenni a JELEK-nek a JELENben, mert ÉREZVE ÉRTI a MINDENSÉGET...
"Csak ENNYI"....

Mit tanított Jézus? Többek között azt, hogy MAGADBAN van ÁTFORDULÁS. Az, hogy ő BÁRKIÉRT, mint ÁLDOZAT, az életét adta volna, egy ALJAS CSÚSZTATÁS, belevetítés és torzítása az EREDETI meg-JELEN-ésnek. A zsidóktól eredő teoria, hisz ők adták el a lelküket a "Teremtett teremtőnek", hogy uralhassák a Földet, hogy övék legyen az "anyag birodalma". Amikor tettükre ráébredtek, már nem volt visszaút, így hát csak a "messiásukat" várhatják, örök időkig, aki majd feloldozza őket a tettük következménye alól – de erre hiába várnak, mivel ilyen feloldozás NINCS. Várhatják örök időkig... Ők mindenesetre addig is rendszeresen mészárolnak le csirkéket, vagy bárány(ok)at, vagy épp Jézust, hogy hadd folyjon a vér, mert az istenüknek ez kell... Áldozat...
Csakhogy KOZMIKUSAN NINCS ÁLDOZAT!!
Sem nekik, sem másnak. Ez a fogalom NEM LÉTEZŐ – legfeljebb önként vállalt TETT.
De hogy annak meg mi az indítéka, az indító OKA, az EGY ÉN döntése, mivel egyes egyedül csakis EGYÉNI FELELŐSSÉG létezik. Azon EGY-SZER-ű OK-nál fogva, hogy az ÉL-et az EGY-ÉN-ben ÉL, tehát mindenkiben BENNE – és NEM RAJTA KÍVÜLI. Aki ezt megérti és átérzi – hasonlóan a számok értéséhez -, többé nem manipulálható semmiféle "hit-vallással". Annak már HITE van és nem vallása....

Jézus FELTÁMADÁSÁVAL LÁTHATÓVÁ tette minden HITETLEN VALLÁSOS számára, hogy bár a TEST, az ANYAG, a "keret"elmúlik – de az, ami "KITÖLTI" a formát, ami ÉLTETI AZ ANYAGOT, az ÖRÖKKÉ ÉLŐ és arra semmiféle földi uralom és HAT-alom HAT-ással nincs! Az egyetlen örökké élő létező minőség az ITT a MOST-ban IS csakis a "IO"-ság - és semmi más. Második eljövetelére Jézus pontosan EZT ÍGÉRTE MEG, hogy elhozza az EMLÉKEZETET erre a "IO"-ságra, a SZER ETETŐ ELEMÉNEK EREJE ÁLTAL... – ami meg is jelent 2021.08.12-én...
A számok misztériumában benne van a teljes JELENÉS üzenete...
FELHŐBEN érkezett, nem "apokaliptikus" módon (a "végítéleti" jelenések előrevetítéseinek megfelelően), mégis "apokalipszist" hozott a szó EREDETI értelmében: KINYILATKOZTATTA, hogy "meg-JEL-ÉN-tem"... FELÍRTA nevének kezdőbetűjét, az E-betűt a felhőkbe. Pontosabban a DERÜLT ÉGRE FELHŐBEN...Én rovásban láttam, más konkrét E betűt látott, amit szerencsére le is fotózott, én pedig kitettem fedőlapként az akkor készített videomra, hogy az is lássa, aki nem látta...

Augusztus 12-15 között "lejátszotta" a teljes húsvéti misztériumot, ÚJRA megmutatva a MAG-térés LÉNY-EGÉ-t!Összefoglalva tehát, miről szól a HÚSVÉT misztériuma VALÓJÁBAN és a számokon keresztül?
6 – a 6-"alom", a "6D", a 6 kiterjedés, az anyag, a "KARMA" 6-ára. Az AnyAGOT is csak a SZER ELEM élteti, de nem az anyagból fakadó. A SZER ELEM a "megváltó ERŐ", az ÉLTET-ő – ezt jelképezi a ZÖLD SZÍN is. Mit tett Jézus 6-án? Szeretetből "lemosta az ÚT PORÁT" a tanítványok lábáról. Mert akik az "Ő" útját járják, MEGSZABADULNAK a "karma porától"... Ezért a 6-os szám még nemcsak a 6-ár, hanem a "karmikus rendrakás" száma is...
7 – a FÉNYesség határa, az ÁTFORDULÁS KAPUJA, a kilépés a KÁPRÁZAT látszatából. DÖNTÉS. Vissza vagy tovább a "Holt-pont" felé?
8 – SATANA kapuja. MAG-térés a SZER ELEM ÉLTETŐ erejébe a MÁS SÍKRA. Kilépés az IDŐ és a TÉR kapuján... Hova?
9 – a TELJESSÉGBE. A "semleges" NEM-telen IGAZ EGYSÉGBE. Ahol nincs se tagadás, se "nemes lét". Ez a MAG-unkra találás, mikor MEGÉLJÜK IGAZ ÖNVALÓNKAT, mint "LETT" LÉ-ÉN(y).... ami eredendő VÉN ŐSI minőségünk...

Ugyanezt az utat viszik végig a számok 12-től 15-ig, csak egy "MÁSODIK" síkon, hisz egy második eljövetelhez egy "második sík" tartozik.Holnaptól, 10-től ÚTJÁRA indul mindaz az ÁTFORDULÁS, amit a HÚSVÉT misztériumában MAGUNKBAN megélhettünk.

A tavaszi Nap-Éj-egyenlőséget követő Újhold miről üzent? A DÖNTÉSRŐL a "IO" élet éléséről. "Arról, hogy ITT és MOST LEZÁRUL egy "Minőségi élet-MÓD". Egy "tipikus" hozzáállás. Egy "tipikus" gondolkodás- és látásmód. Egy "tipikus" reakciómód. Ha nem akarjuk megváltoztatni, FÁJNI FOG – mert erős lesz a DISZ-harmonia a KINT megjelenő "akarat" és a belső "akarat" között."

A Húsvét TELIHOLDDAL indult. Ami a "csúcspont". Szó szerint egy 6-ár, mivel innentől már "lefelé" megy a Hold... "Visszavonul". Mit jelent ez a visszavonulás? A BE-FELÉ élést...Szerelem vagy kétségek?Belvilág vagy külvilág?Érezve értem – vagy csak a felszínt látom?
A DÖNTÉS bennünk..
Napunk angyala , MIHÁLY ugyanezt üzeni: EMLÉKEZZ IGAZ ÖNVALÓDRA!!Hisz ERRE HÍV-ott el Jézus minden tanítványt: tudjonm, KÉP-es legyen kilépni a TEREMTETT "Álom-Más"-ból...
(befejezve 10.09-kor...)