JÓS-LÁS(s)-ok

Ó, gyönyörű magyar nyelv! Mily mélységek és magasságok rejlenek benne!!
Nézzük csak:

Mi az a "JÓ"? 
Nem más, mint "
IO".  A legmagasabb "I" HANG  (nem véletlen, hogy az I-Sten vagy az I-gazság szavaink, mint két alapvető, a létet meghatározó fogalmunk, a legmagasabb I hanggal indul..) megnyilvánul az "O"-ban. A "TÉR"-ben. A "kerek-egy-világbam". Ott, hol az EMBER él. Hogyan? KÜZD-ELEM-ben. Miért él így? Mert ELFELEJTETTE IS-TEN-MAG-át.. NEM LÁT.

ÉS aki nem felejtette el MAG-ját? 
Ő az, aki LÁT! Aki lát, az LÁTJA a JÓT!! Mi tehát egy "JÓS" feladata?
MEGLÁTTATNI a kérdező számára azt a keresett jót, ami a KÜZD- és a FÉL-elemben való létezése miatt fátyol mögé került. Átadni az "I"-nformációt, mely őt tovább viszi élete útján a céljai felé és ha kell, türelemre inti, hogy "nicht ugribugri nur langsam spazieren".... 

A JÓS az "ész-közök" által (legyen az horoszkóp vagy kártya, vagy kávézacc, vagy asztrokocka vagy bármi egyéb, amit ő megért) tudja megLÁTtatni, értelmezni a lehívott üzenetet. A feltett kérdésre megadni a MINDENSÉGből érkezett választ. 

Az értelmezés, a láttatás mindig a jós tudatszintjétől függ, látásmódjától, életmódjától.

Egy jósló SOHA NEM KELTHET FÉLELMET, SOHA NEM BESZÉLHET BAJOKRÓL, SZERENCSÉTLENSÉGEKRŐL, viszont rá kell mutatnia,  hogy a KÉRDEZŐ HOL nem működik JÓL, és ennek a működésnek MI A KIVETÜLÉSE! Mely döntéseknek mi a várható következménye! 
BAJOK pedig ELEVE NINCSENEK! Hogyhogy? Úgy, hogy ha IO-l működünk, ha a SZER-en járunk, azaz SZER-ÉN-ek vagyunk (és NEM ALÁZATOSAK!!!), tehát  
MINDIG ÉS MINDENKOR a

- LEHETŐ LEGJOBB SZÁNDÉKUNK

- LEHETŐ LEGMAGASABB TUDÁSUNK

- LEHETŐ LEGJOBB MINŐSÉGÉBEN

cselekszünk, akkor nincsenek akadályok, se problémák, se betegségek.
CSupán bizonyos  feladatok bizonyos cél eléréséhez. A JÓS feladata megmutatni a HOGYANT vagy egy "betekeredett" helyzetből a legjobb KI-utat...

Thát, aki a JÓSLÁST leszólja, lenézi, kigúnyolja, nevetség tárgyává teszi, az egyrészt saját tájékozatlanságáról, ostobaságáról tesz tanúbizonyságot, másrészt semmiféle ÉRZÉKELÉSSEL nem rendelkezik.. 
Az már természetesen más kérdés, hogy vannak olyan jósok, akik alsó hangon és azon is ugyancsak elhangolva muzsikálnak - de ez mindig egyénre illeszthető probléma.
És nem érintheti ÁLTALÁNOSAN a LÁTÁS mibenlétét...
Lehetnek bárkinek negatív tapasztalatai - ahogy az orvoslásban, vagy tanításban is.
De ettől maga az orvoslás, vagy maga a tanítás még nem kárhozatra méltó!!