2023-10-28

                        MOTTÓ: TELIHOLD & JUPITER 

Tiszta égbolton gyönyörű látványnak ígérkezik az egymás mellett álló Hold és a fénylőn világító Jupiter! De mit is képviselnek ők ketten?
A HOLD mindenképp a NŐ-höz köthető, hisz mindent befolyásol, ami LÉ, azaz ÉL.
Ami MOZOG és VÁLTOZIK. És ami MEGÚJUL rendszeresen. Ez pedig a NŐ.

A Jupiter "magyarul" JÓ PI TÉR. Mi a PI TÉR? A NŐ-höz köthető TEREMT-NŐ-I TÉR.
Amiben mi NYÍL-vánul meg? Maga a "megnyílvánulás", ami nem más, mint a GYERMEK. A "FI".
A TEREMTETT LÉ-Ny.
Akkor hogyan jön a Jupiterhez az IGAZSÁG? Meg a SZERENCSE? Ami nem "szerencse", hanem SZER ÉN CS/K-I"!
Nagyonis MAG-ától értetődően: hisz a "FI" a MEGTESTESÜLT IGAZSÁG, mert minden, ami a TEREMT-NŐ-től származik az nem lehet más, csak IGAZ. Ő a "CSI", a "KI" a SZER-BŐL fakad...
Az "IGAZ"-ban nincs "NEM", nincs "TAGADÁS", csak TENGELY, azaz TE-EN-G-EL. A TE és az ÉN köz-ŐS tengelyben van, EGYSÉGBEN és nem egymás ellenében a "G"-ben, az ANYA-G-ban.
És ez csakis ÍGY LEHET ÉLŐ.
Ami "ELLEN"-ben hat, az nem ÉL, nem etet, nem táplál, hanem ELVESZ. "FELEZ" , a félelem által... Ezt minden nap meg is tapasztalhatjuk: a vitától elgyengülünk. De amikor EGYÜTT vagyunk, egy hullámhosszon, mikor értjük egymást, akár "fél" szavakból is, az ERŐT AD. És érezzük a SZER ETETŐ EREJÉT! Ami NEM AZ ÉRZELEM – hanem egy egészen MAG-os dimenzió!

Amikor népünk MAG-ára találva EGY-s-ÉG-be került a történelem folyamán, bármilyen okból kifolyólag is, LEGYŐZHETETLENNÉ VÁLT. Miért? Mert mindig EGY-s-ÉG-ben az ERŐ.
Ha ehhez meg még a MAG MÁGIÁJA is hozzájárul, akkor aztán különösen!
Hogyan lehetett az EGYSÉG erejét mégis újra és újra megtörni? KÉTSÉGEKKEL. SZÉT-szedéssel. SZÉT- húzással, a FESZ-TÁV növelésével. Minél nagyobb a FESZ-TÁV a "KÉT TŐ" között, annál nagyobb a feszültség. Pedig "Feszültségben nincs létezés" – üzente a Szíriusz...
Így van? Így van.
Éljük? Nem kérdés...
Mi a kiút ebből? Csakis a MAG-unkra ébredés...
De mi a MAG?
NEM A MÚLT – hanem az EREDET. Amiből EREDÜNK. Az ELEVE LETT LÉTEZŐ MI-NŐ-s-ÉG..

Itt jut eszembe: már többen kérték tőlem, beszéljek az angyalokról. Nos jó, elmondom a "magamét"..
A Lucifer c. sorozatban hangzik el az a mondat, hogy "MI ANGYALOK NEM FELNÖVÜNK, CSAK ÚGY LESZÜNK". Bingo! Igen! Így van! Ők valóban "CSAK ÚGY" LESZNEK. Tehát LETTEK.
Azaz ELEVE LETT LÉTEZŐK.
Csakhogy: ANGYALOK RAJTUNK KÍVÜL NEM LÉTEZNEK! Ahogy az ISTEN SEM!
Tehát az az angyali energia, amit mi különböző szín-"mintákban" megjelenve láthatunk – igazából BELŐLÜNK KIVETÜLŐ energiák, melyek BENNÜNK VANNAK. Hogyan is lehetne másképp, mikor TEN-MAG-unk AZ ELEVE LETT LÉTEZŐ (már akinek van... )??
No, ennyi tömören: aki érti, érti és érzi is – aki MÉG nem, merengjen el rajta...

Visszatérve a Teliholdhoz és Jupiterhez...
A mai nap az EREDETRŐL, a GYERMEKRŐL, a NŐ-i, Anyai MINŐSÉGRŐL szól. Mivel egyik nincs a másik nélkül... A "Gyermek" mindig MAG-a a MEG-újulás.. A NŐ MAG-újulása...
A SZER ELEM ETETŐ EREJÉBEN. Hisz a "SZER ELEM" tart a Fény, az ANYA-G dimenziójában mindent ÁR-amlásban, mozgásban. Ezért NEM EGY ÉRZELEM.
Az ÁRAMLÁS pedig mindig a BŐSÉGET hozza. ÁR=Á-ldott R-ész..
Mi a gyermekáldás? BŐSÉG. Mert egy gyermek mindig magával hozza a saját VAGY-ON-át...
Minek nevezzük, amikor a növény MAG-ot termel? BŐSÉGNEK, hisz megsokszorozza önMAGját...
Tehát MI VAN a Teremtésben? A BŐSÉG ÁRAMLÁSA...

A TEREMTÉSBEN, így a TÉR-ben, az ANYA-G világában sincs más-kép-p, mint a KOZMIKUS ANYA-LÉT-ben: BŐSÉG.
Csakis az "ember" (kisbetűs) az, aki mindezt EL TUDJA RONTANI – ha elméje és "GAZ"-dagsági vágya mentén eltorzul. Ahogy a tökéletes SZERVEZETÉT is CSAK elrontani tudja a nem megfelelő használatával...
Az "EMBER" nem "ember".
Az "EMBER" EMLÉKSZIK IGAZ ÖNVALÓJÁRA. Mely önvalóban nincs helye az erőszaknak, csakis az ERŐNEK. Nincs helye birtoklásnak, csakis a VAGY-ON-nak, mely a VAGY-OK velejárója.
Nincs helye ELLEN-ségekedésenk, csakis EGYÜTT-működésnek...
Nincs helye háborúnak, ölésnek, hatalomvágynak..
Ezek az "emberré" torzulás útjelzői, a TAGADÁS, mégpedig a NŐ, az ANYA megtagadásának a következményei.
Feszültség, leuralás, hatalom, kihasználás, élhetetlenné tétel az eredménye.
Az "emberben" nincs MAG, azaz nincs "SZÍV", mely "VISZ"...
Nincs bennük "MAG-NŐS" emlékezet... Nincs bennük MÁG-NE/ŐS-TÉR..

A mai napunk erre a MAG-NŐS emlékezetre irányítja a figyelmet.
Annak, aki KÉP-es venni az ADÁST...
Mit üzent az ÚJHOLD? "LÉGY ÉBER". Azaz "LÉGY JELEN". Mert csak akkor tud "sokminden VILÁGOSSÁGBA TÉR-ni, ami eddig még kérdőjel volt a számunkra".... (lsd a 15-i Rituálét).
A Telihold az Újhold KI-TELJES-edése.. Tehát, most kapjuk "TELIBE" mindazt az értés terén, ami mostanság történt velünk. Most ÉR VILÁGOSSÁGBA, azaz ÉRZŐ ÉRTÉSBE, hogy mi miért következett úgy, ahogy...BENT és Kint egyaránt...

Napunkhoz ma két angyal is csatlakozott: Mihály, azzal az üzenettel, hogy EMLÉKEZZ IGAZ ÖNVALÓDRA – azaz az EREDENDŐ MINŐSÉGEDre; valamin Chamuel, aki a BÉKESSÉGET hozza.
A CSENDET. Mert emlékezni csakis csendben lehet...
A TEN-MAG-csendjében...