2021-08-29

                                                       MOTTÓ: ÉLEDÉS 

A tegnapi nyugalom után mára "frissítés" érkezett a TÉR-be, a "TEREM"-be, emlékeztetve, hogy a
"TEREM-T-ÉS" NEM "TEREMTÉS", hanem a TÉR-be érkező ERŐK MEGÉLÉSE és kibontása, meg-VALÓ-sítása. Hisz az ERŐK érzeteket, az érzetek gondolatokat generálnak, a gondolatok pedig megnyilvánulásra törekednek. Gondolatban vagy/és tettekben. EZ A TEREMTÉS!!!

Ma "újhullám" - de NEM a "new age" hulláma - indul útra. Valaki oly szépen megfogalmazta nemrég, hogy az új világ megszületése valóban olyan mint egy szülés. A vajúdás szakasza az ÖSSZEHÚZÓDÁS és TÁGULÁS ritmusára épül. Az összehúzódás nem épp fájdalommentes, hisz a sejtek egyfajta PRÉS alá kerülnek, és hiába mondják FÉRFI szülészek, hogy a "simaizom nem fájhat", mert nincs benne érző ideg - valahogy az ÉLET mindig megcáfolta ezekez az ELVI kijelentéseket....Bár, aztán lehet, hogy mégis igazuk van, csak a NŐK SZELLEMISÉGÉBEN FUT EGY BEÉPÍTETT PROGRAM a fájdalmas szülésről... Lásd a jehovai ÁTOK!! Ha itt megállunk egy pillanatra és CSAK ebbe az EGY KIJELENTÉSBE belegondolunk, már itt fel kellene tűnnie annak, hogy az ószövetség istene NEM ISTEN!!! Mivel az ISTEN, ha a világot SZER-ELEM-ből építette, akkor NEM ÁTKOZHATJA MEG AZT, aki A SZER ELEM GYÜMÖLCSÉT VISELI!!! 

De, mint láthatjuk, évezredek alatt is CSAK keveseknek tűnik fel ez az ellentmondás, a zöm, a massza, a tömeg, a mindig irányítható "bázis", bólogató kutyaként, kérdés nélkül eszi-veszi, amivel az elméjét tömik....
De térjünk vissza a születéshez...
A vajúdás, összehúzó-kitáguló HULLÁM-mozgását a KAPU kellő kinyitása után, a kitolás szakasza követi.
Ami UGYANCSAK HULLÁMSZERŰEN érkezik. Vannak KIMARADÓ hullámok, amikor a nyugalmi, a pihenő fázis meghosszabbodik, mert szükség van az ERŐGYŰJTÉSRE. Aztán, mikor jön a következő hullám, az anya EBBE BELEKAPASZKODVA hozzáadja SAJÁT EREJÉT és így világra TOLJA a GYERMEKET.
A nőknek nem lesz nehéz elmélyülni ebben a gondolatiságban, hisz ŐK mint NŐ-k az ÉLET HORDOZÓI.
Ők a "múlhatatlan nőstény őssejt rost" képviselői a Földön. Akiben MEGBÚJIK a MÚLANDÓ HÍMSÉG.

A "HYM"-ség ideje lejárt. Világkorszakon, vagy talán korszakokon keresztül kapott esélyt arra, hogy kipróbálja, és megélje tenmagát. Látjuk, hova jutott... Mára már oda, hogy elbizakodottságában, felsőbbrendűségének teljes illúziójában saját csapdájába esve, szembefordul az ŐT TEREMTŐ ANYAI minőséggel és felkészült immár a neki ÉLETET ADÓ NŐ és ANYA kiirtására. Na, ez az a pont, az a HATÁR, amikor kozmikus szinten is megjelenik az ELÉG VOLT! És amiből ELÉG VOLT, az EL FOG ÉGNI!

Az ÚJ ÉLET születőben van. Egész kozmikus rendszerünkben FORRONGÁS zajlik. Sokszor elmondtam már, a videokban is, hogy hatalmas ostobaság azt hinni, hogy klímaváltozás van és ezt szabályozni kellene.
Aki mégis ezt teszi, az még a HYM-ség kiszolgálója, mert se nem érez, se nem gondolkodik, hanem az ÜZLETI, a HASZONELVŰSÉG érdekeit hajtja.
A Földön tapasztalható éghajlati változás egy KÖVETKEZMÉNY, de nem az emberi életmódnak, hanem egy KOZMIKUS FORDULATNAK. Csak a korlátolt, anyagba merevedett emberi elme az, amely NEM LÁTJA AZ OKOT. De miért nem látja? Mert nem ismeri LÉTÉNEK ALAPVETŐ MIBEN-LÉT-ét, azaz működését!
A változás LÁTVÁNYOS megnyilvánulásai pedig pontosan azért LÁTHATÓK, hogy legalább a SZEMMEL érzékelve nézzünk már magunkba, hogy MI MIÉRT IS TÖRTÉNIK??
Mindig érkeznek újabb és újabb esélyek, lehetőségek az ébredésre - de az eredmény elkeserítő.
Az EMBER nem ÉRZÉKELI tenmaga ISTENI LÉTÉT.
Pedig mindennek az eredője a SZELLEM. Az IS-T-ÉN. Aki bennünk is jelen van. Mi a jelen? A JEL-ÉN.

Tehát minden ÉN-nek van egy JELE. És minden ÉN JELET kap a jelenében, hogy EMLÉKEZZEN. Mire?
A JELÉRE!! Arra aki SAJÁT MAG-a!
Magyar nyelv mágiája - minden benne van. Mert a VAN-S-ÁG TUDATOSSÁGÁNAK a közvetítője!

Tehát az ÚJ VILÁG SZÜLI MAG-ÁT. Ami - mint tudjuk - egy teljesen MÁS VILÁG lesz. Ami JÖN, ahogy érkezik a "gyermek" is... Ahogy minden szülésnél van BÁBA, BABA, azaz BABA-MÁRIA, most is itt van, tapinthatóan az Ő ENERGETIKÁJA. Ahogy a szülésnél HULLÁMOKBAN ÉRKEZIK AZ ERŐ - úgy most is, kozmikusan is, itt is, ide a Földre is, hullámokban érkeznek a "töltetetek". Azért, hogy mi MAG-unk hozzá tudjuk adni a SAJÁT ERŐNKET az érkező kozmikus ERŐHöz.
Ezzel az erővel EGGYÉ VÁLVA tudunk KÉSSZÉ VÁLNI, hogy mikor majd eljön a "TEREM-T-É-S" órája, mikor a TÉRBE ÉR az IDŐ, azaz IDŐ és TÉR EGY-be ÉR, akkor nekünk nem kell ELÉGNI, mert már ÉG-iek leszünk!
Értjük?
Érezzük?

Tehát, a tegnapi nyugalmi fázis után újabb hullámra számíthatunk... Ki hogyan, miben fogja ezt megélni?
Az a JEL-ÉN-jétől függ...
Napunk kísérő angyala URIEL, aki a "határon túliság" UR-a, azaz ŐRZŐJE, aki mindig VÁRATLANUL érkezik messianisztikus, felszabadító üzeneteivel.
Ma arra emlékeztet, hogy "TUDOD A DOLGOD".
Tudod?