2023-12-08

                    MOTTÓ: SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS... 

Ki is indíthatná szebben a "szeplőtetlen fogantatás" napját, mint Pavarotti Ave MAriája....?
Hallgassák szeretettel... Vagy inkább, ÁTLÉNYEGÜLÉSSEL...

A "szeplőtelen fogantatás" napja NEM Mária fogantatásának az ünnepe van, hanem ANNÁNAK, az ANYJÁNAK a fogantatása... NEm "véletlenül" - mert SEMMI SEM A FÖLDI SÍKRÓL, hanem a KOZMIKUS MIBENLÉTRŐL SZÓL!!!
Hisz "AN-NA" KI?? (Oda-vissza olvasva EGY. Mint a "KÉK"... Vajon véletlen a KÉK köpenye a MADONNÁNAK? Ami megint oda-visszaolvasva EGY és ugyanaz??)
A MADONNA szobrok NEM MÁRIÁT ábrázolják, hanem az "ISTEN-ANYA-T", aki KAR-jában tartja, mégpedig ÖL-EL-ve (ÉLŐ ÖL) "FI"-át (aki nem férfi, hanem tenmaga FI-atal énje).
Magyarul hogyan mondjuk a FI-t? MAG-ZAT! A MAGZAT-nak NINCS NEME! Nem is lehet "NEM-es", csupán "MENES, azaz NŐ-vekedő". (MEN-NEM, oda-visszaolvasva a HALADÁSRÓL, a FOLY-amatról, a NŐ-vekedésről szól, hiszen minden, mi élő NŐ(vekvő), mivel nem is lehet más!!
A TAGADÁS a "NŐ"-t tagadta meg, a "NŐ"-vekedés EREDENDŐ, teremt-NŐ-i miNŐ-ségét - holott ("HOL OTT"....) MIND-ÉN-KI-ben benne van... Legyen akármilyen "NEM"-ű is....
Magyar nyelv mágiája...
Értjük? Érezzük?

A KOZMIKUS "NŐ", mint "ANA", aki folyamatosan NŐ, BURJÁNZIK, BŐVÜL, ÉLETET AD CSAKIS  "SZEPLŐTELENÜL" FOGANhat, mivel MAGÁBAN EG(y)-s-ÉG-es!!!
Hogyan is jöhetne melléje egy "Y" "MAG"ja, mely ugyancsak BELŐLE VÉTETETT??
Még az alapvető földi genetika is mutatja, az orrunk elé téve, hogy EREDENDŐEN MINDEN ÉLŐ = NŐ, mely minden ÉLŐBEN ÉL-Ő...Ez MI-ND-NYÁJ-unk KÖZ-ŐS MI-NŐ-s-ÉGe!!
Tehát, aki NEM EGY-AZONOS az EREDENDŐ NŐ-vel, az csak annak "CSONKÍTOTT VÁLTOZATA" lehet.. Miért kellene hát VISSZATERMÉKENYÍTENIE saját magát az AN(y)ANAK, tenmaga TELJESSÉGÉT, önnön TEREMTMÉNYÉTŐL???
Remélem, látható, hogy ez mennyire abszurd idea!!

Korábban már volt szó arról, hogy az EREDETI "M-BŐR" nem más, mint az  "M", azaz a "MA-MA",
azaz a M-ind-ÉN-ség A-karatának" "BŐRös", vagyis "FORMÁBA", AN(y)AG-ba öntött megnyílvánulása.
Nem tűnik fel senkinek, hogy az ANYA és az ANYAG ugyanaz??? (még a latinban, és a rá épülő más európai nyelvekben is: MATER és MATERIA...)
Van az ANYA mellett, az ANYAG-ban is, BÁRMI és BÁRKI "mellérendelve"? SOHA.
Ezt MINDEN MADONNA-SZOBOR egyértelműen MEGMUTATJA. Évezredek óta...
Csak látnunk kellene a szemünktől.

A FÉR/L-fiak  eredendően "NŐ"-k. Épp a NŐI részük az, ami TERMÉKENY bennük. Amitől alkotni, "teremteni" (formázni) tudnak. ITT AZ ANYAGBAN. Mert az anyagban való FORMÁZÁS az ő terepük. De KOZMIKUS TEREMTŐEREJÜK NINCS, mert NEM ANYÁK. Ez ennyire EGY-SZER-ű.
ANYA(G)-ban tudnak TEREMTŐVÉ válni. ANYA nélkül azonban nem tudnak nemzeni. Önmagukban LÉT-és ÉLET-képtelenek. MERT TEREMTETTEK.
De mivel minden TEREMTETTben benne van az eredendő TEREMT-N-Ő, ezért BENNÜK is JELEN VAN. Ezt őrzi a géntérkép és őrzi a MAG-ikus, MAG-os, MAGOS-ságos MAG-ar nyelv, mint kozmikus KÓDNYeLV.  (de erről részletesen beszéltem az "ufós" videoban)....

Tehát: SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS. Ami ANNA, az ANYA "SAJÁTJA".
Gyermeke a "FI" – ÖNMAGA "FI"-atalabb "ÉN"-je. Ezért CSAK LÁNY lehet – aki MA-RI-A.
MARA, MARÉ... A "FÉNYBEN" megnyílvánult M-indenség A-karata, aki CSAKIS az ANNA-ból eredhetett.
Mondhatni ennyire EGY-SZER-ű a FOLYAM-at – csak ÉRTENI kell, de legfőképp ÉREZNI.

Elmondható tehát, hogy NINCS SEMMI A NŐ-s-ÉGEN KÍVÜL.

MINDEN BELŐLE FAKAD és MINDEN AZ Ő KIVETÜLÉSE – valamilyen formában.
Még a FÉR/L-FI is... Nevében benne van: FÉL-FI. Egy FÉL része az EGÉSZnek, ez magától értetődik.
Tehát a "FÉL FI", már a "TÖRT ÉN FI-A"....
Ha az "ÉN"-ben van az isten (márpedig NINCS rajta kívül), akkor a "TÖRT-ÉN"nek már csak "TÖRT-ÉNETE" lehet és már csak "FI-AI"...Az "IKER-FIAK", hisz a Fényben minden KET-TŐ-s....
Értjük MÁR, hogy mi is valójában a "TÖRT ÉN"??
A HYM-ség? A "FÉL FI" minősége?
Hogyan és mikor és miért történt meg ez a "TÖRT-ÉN-és" - nem tudom.
De ha meg is történt, akkor SEM lett "MAGÁRA" hagyva, mert mindig MELLETTE maradt az EREDENDŐ NŐ. Hogy EGYÜTT-EGY-MÁSSAL-EGY-MÁS-ért tudjanak létezni - mégpedig a LÉTET ÉLTETŐ SZER ELEMÉNEK EREJÉBEN...
Így nem történhet soha "ROSSZ" a TEREMTÉSBEN - mindig minden "IO"-ra fordul és a HELYÉRE KERÜL...

Tehát a "NEMESEDÉS", a "TAGADÁS" CSAK FÖLDI forma. És az is csak LÁTSZÓLAGOS.
Kozmikusan NEM LÉTEZŐ.
"NEMES" a FÉLFI. Kozmikusan NEM LÉTEZŐ. Ergo: "isten" sem lehet!
ANYA meg végképp nem!
SOHA NEM TANÍTHATNA arról, hogy milyen ANYÁNAK LENNI – mert SOHA NEM ÉRZI és NEM is TUDJA, mivel SOHA NEM TAPASZTALHATJA meg MAG-ában az élet szent hármasságának princípiumát, a BEFOGADÁST, a TÁPLÁLÁST és az ELENGEDÉST. Eme TAPASZTALÁS HÍJÁN nincs joguk egyetlen NŐ-nek vagy ANYÁNAK sem "okítást" tartani arról, milyen anyának lenni....
Csak egy "Y", egy "nem"-es "tört én" képes olyat mondani, hogy "most még nőnek aposztrofálod magad, de majd túl leszel rajta és asszony LEHETSZ".... Észre sem veszi az ilyen, hogy minden szavával tanúsítja, mily távol ÁLL (mert nem NŐ-vekedő) az ÉLET LÉNYEGÉTŐL!  

Tehát, mi a SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS lényege? Az, hogy az ÉL-E-T a TÉ-L/R-ben csakis az "ANNA"-ból lehet kiinduló, akinek "KI-NYÍL"-vánulása MA-RI-A, azaz a M-indenség A-karata..
MARIA még EGY-ÉN-lő ANyjával.
De ő már egy "nemes" formának fog életet adni... Miért? Hogy LÁTTASSA FI-án át keresztül, hogy HOL A HELYE és mi a "DÓGA" IGAZÁN a "FÉL-FI"-nek a NŐ mellett úgy, hogy közben EMLÉKEZZEN a BENNE ÉLŐ EREDENDŐ NŐ-ségére! (És ne hagyjuk magunkat a hymek által megírt bibliától megvezetni, miszerint "én és az "ATYA" (!!!) egyek vagyunk"....)

A mai észközeim egyöntetűen a "MAG-FI"-ról üzennek, a "FI-AL"-ásról, aminek MAG-ikus kezdete az ÁT-LÉNY-ÉG-ülés, mikor az ANYA kapcsolódik az érkező LÉLEKKEL, hogy KÖZ-ŐS-ségben készüljenek az ANYA-G-I ÉLETRE...

Napunk angyala HANIEL, a HOLD és a SZENVEDÉLY angyala.
Hogyan lehet ő a Holdnak IS, meg a Szenvedélynek IS, az angyala? Hát úgy, hogy a HOLD/T-pont az a pont, ahol a LÉLEK "ÁTfORDUL", ÁTLÉNYEGÜL a SZER ELEM EREJE ÁLTAL a FÖLDI létezésébe....
És vissza is...
Ennyi...
Ennyire EGy-SZER-ű....