2023-04-14

                            MOTTÓ: "APOKALIPSZIS" 

8.08-kor ültem a gép elé, hogy leírjam az "észközök" üzenetét, ami a sorsszerűségről, a beteljesülésekről, a végzet kezdetéről szól... Már a számok is jelezték a tartalmat, és a "Teremburán" is ott van a jelzés, VÉNUSZ és SATANA "teremtő" kapcsolódásában – tehát "MINDEN EGY" irányba mutat.. A mi dolgunk "csupán" az ÉSZ-LELÉS, az "ÉSZNÉL LÉ-T", hogy ne hagyjuk magunkat senki és semmi KÜLSŐ TÉNYEZŐ által FÉL ELEM-be EL-HANG-olni!

Az "APOKALIPSZIS" szó, mint mottó hirtelen villant be, hogy ez lenne a leginkább találó összefoglaló kifejezés arra a KETTŐSSÉGRE, aminek a KEZDETE 2020-al indult útjára és ami egyre markánsabban mutatja meg magát napjainkban...
Mi ez a kettősség? Aki CSAK a külvilágban van és CSAK a híreket hallgatja, ő a földi hatalmi elosztás átrendeződését látja, miszerint kétfelé szakadnak az erők: van a globalizmus és az általa leuralt "terep" és van az erősödő nemzeti vonal, nemzeti érdekeket szem előtt tartó országok szövetsége, akik egy teljesen más gazdasági modellt képzelnek el a világuralmi elit ellenében...
Elmondható, hogy a világuralmi elit olyan mint a rák: felzabálja a gazdatestet is és nem érdekli, hogy a gazdatest pusztulásával saját magának is vége lesz... A "rák" a pillanatnak él és élvezi minden pillanatát – hangozzék bármily morbidan is, de ez így van! A rák azonban mindig egy következmény... Előzetes, jellegzetes, NEM ANYAGI és NEM FIZIKAI folyamatok végterméke.
Ahogy az emberi testben sem... Bizonyos szellemi minőség KITERMELI tenmaga LÁTHATÓ FORMÁJÁT!A KIGYÓGYULÁS ennek inverze: egy bizonyos szellemi minőség kitermeli tenmaga látható formáját...
Tehát, hol van mindig a kulcs? A 8.08-ban – azaz a KAPU ZÁR-jában.... A "MÁS"-világban, a láthatatlan tartományban. Bennünk!!
Látjuk az ELMÉT? Látjuk a LELKET? Látjuk a SZELLEMISÉGET? Egyiket sem. Látjuk a BELSŐNKET?? NEM - nem véletlenül... Csak ÉREZZÜK a működése KÖVETKEZMÉNYEIT! Az OKOZATOT.
Aztán az okozat fog majd minket az OK-ra rávezetni, ha addig nem láttuk volna...

De hogy jön ide az "APOKALIPSZIS"?
Úgy, hogy tökéletesen tükrözi a KÜLVILÁG által determinált fogalmat és képet – aminek alapja egy szellemi minőség -, ugyanakkor benne van az EREDETI TISZTA FOGALOM szellemi minősége is.
A kérdés tehát: MI MELYIKKEL AZONOSULUNK???
A vetítés nagyon erős és éles képet fest. A biblia, a Jelenések könyve óta rettegtetik az embereket az Apoklapiszis lovasaival, a végidőkkel, és a FÉLELMETES leszámolással, halállal, pusztulással.
A "FÉL ELEM" működésének a rendjét, tenmaga minőségéből fakadóan, a FÉLELEM ENERGIÁJA működteti és tartja fent. Addig életképes, míg ez az energia ÉLŐ. Az eszköztára széles, fifikája sokrétű, tudván, hogy minden embernek van egy gyenge pontja. Ahogy minden TEREMTETT rendszernek is. A "FÉL ELEM(et)ESEK" erre utaznak, mert csak erre építhető fel az ERŐSZAK, a leuralás..Aki EGÉSZ, aki EGY-ben van, az vajon FÉL? Egyértelmű, hogy nem...

Az Apokalipszis mit jelent VALÓBAN?
"REJTETT DOLGOK KINYILATKOZTATÁSA"!
(oh.. 8.44 van épp!!! Mondhatnám: nincs több kérdésem....)
De MIÉRT FÉLÜNK A REJTETT DOLGOKTÓL??? Miből gondoljuk, hogy a rejtett dolgok FÉLELMETESEK?? Mert ERRE KONDÍCIONÁLTÁK AZ EMBEREKET más évezredek óta.
Nehogy már "VILÁGOSSÁG" legyen a fejekben a "FÉNY" helyett!!
De, mint tudjuk, NEM VAGYUNK EMBEREK!!! CSAK az EMBER vakítható el a Fénnyel!!
Ha EMLÉKEZÜNK "LETT LÉ-ÉN(y)"-ünkre, akkor tudva tudjuk, hogy ALAPVETŐEN CSAK IO-ság van és nincs FÉL ELEM a SZER RENDJÉBEN!! Csak a TEREMTETT ISTEN TEREMTETT LÉNYE, az EMBER, mint FÉL ELEM (az Y) az, aki mindazt LÉT-re hozta, amiben élünk manapság...
Tehát: mit üzen nekünk az "APOKALIPSZIS"?
Egy félelmetes "végjátékot" – vagy azt a KINYIKLATKOZTATÁST, amit a NIBIRU, majd EMANUEL elhoztak a TÉR-be, a TEREMTETT, "TER-ME"-sztett" világba a "TERMÉSZET FELETTI" tartományból:, hogy EMLÉKEZZÜNK az EREDETRE!!
Az ÖRÖM és SZER éltető EGYSÉGBEN tartó ANYAI MINŐSÉGRE!!
Ami a Fényen TÚL, a láthatatlan világban a MINDENSÉGET működtető és ÉLTETŐ erő!
Ami a VILÁG-osság FORRÁSA!
Elhisszük-e, hogy TÉNYLEG JÓRA FORDUL MINDEN IO-RAVALÓ EMBER ÉLETE – mert EMLÉKEZETE működik – vagy azt hisszük el, amit VETÍTENEK nekünk és amit CSAK a 2 szemünkkel látunk??
A kihívások, a TARTÁS PRÓBÁJA, a változásokkal együtt fog nőni. Ez a SZŰRŐ: ki tud TENGELY-ben maradni a saját HITE ÁLTAL, ami ugye NEM A VALLÁS HITE, hanem a belső HANG hangja...
Aki hallgat rá, azt TARTJA A "IO"....

Tudjuk már: minden "A FÉL HANGON" múlik... Csupán egy "FÉL HANG" a különbség – de ez a FÉL HANG már EL-HANGOL az ÖSSZ-HANG-tól... Ahogy a hamisan hangolt, műábrázatú, vagy épp arc nélküli ringató verselők dalai is teszik: gyönyörűnek tűnnek, közben pedig semmit se mondanak.. Káprázat a köbön – sötét mocsárral mögötte...
Hol a kulcs, hogy ezt megérezzük-e vagy sem?
TEN-MAG-unkban.... A HALLÁSUNK tisztaságában...
A belső hallás is és a látás is az ÉRZÉKELÉSÜNK velejárója. 

Napi angyalunk HANIEL, a HOLD angyala, pontosan a kifinomult ÉRZÉKELŐ képességeinkre hivatott a figyelmet irányítani.
A "Teremburán" ma a Hold a Nappal és a Jupiterrel alkot egy KVINTIL, azaz MÁGUSI fényszöget. Azaz? Pontosan az ÁT-hallások és az ÁT-látás, a TISZTA ÉRZÉKELÉSből fakadó ÉRTÉS képességeit erősítve...
Ma legyünk (újra) RÉS-en – mert ráérezhetünk az EGÉSZ-s-ÉG-re, a TELJESSÉGRE – túl a FÉL ELEMEN, minden HAMIS HANGON, és látszaton..(hmm.. 9.01.... pontosan így...)