2024-04-30

                               MOTTÓ: PÁRBAN EGYBEN... 

Ma, kicsit késve bár, de törve nem – a mottó alapján "egyben LÉ-T"-ben – hozom a mai üzenetet.... Amit megint nehéz megfogni, mert arról a DINAMIKUS, tehát folyton változásban, mozgásban LÉ-vő ÉL-ő minőségről szól, mely maga a KÉT TŐ-s-ÉG, de ami mégis EGY-s-ÉG-es...
Aki egyszer is MEGÉREZTE élete során, hogy mi VALÓBAN az 1-2-1 ritmusa, megÉRTI a REND SZER-ének a mikéntjét, annak LÉNY-ÉGÉT, azaz saját maga LÉNYÉNEK "értelmét", ami nem más, mint a SZER-ÉN-s-ég... ( és NEM ALÁZAT!!! Alázattal ugyanis SENKINEK NEM TARTOZUNK, senki embernek, teremtett istenképnek meg pláne nem!!!)

A "SZER-ÉN" tudat megélése, mely a SZER ELEM hangoltsága nélkül lehetetlen, egy mágikus átfordulás az életünkben, ami szó szerint egy "MÁS" világba emel át, mert ettől a ponttól mindent másképp látunk, más-KÉP-p értékelünk, mert MÁS KÉP-ünk lesz a LÉ-T-ezésről, azaz a "LÉ" működéséről a "T"-ÉR-ben... Egyszerre vagyunk képesek látni magunkat belülről és kívülről - amiről már írtam máskor is, hogy ez nem egy "tudathasadt" állapot, hanem épp az ellenkezője: az EGYSÉG állapota.. Másképp látjuk MAG-unkat, saját működésünket, emberi mivoltunkat, annak reakcióit – és másként látjuk a PÁR-kapcsolatainkat is, valamint a külvilághoz fűződő viszonyunkat.
Megértjük, hogy "ember-bőrben" egy KI-VET-ülése vagyunk LÉNYSÉGÜNKNEK, tehát olyan KÉT TŐ-sségben élünk, ami mégis EGY.Lénységünknek SEMMI KÖZE a "FÉNY"-hez – de KIVETÜLÉSÜNK az Anyagban, az ITT és MOST-ban, tehát a "T"-ÉR-ben, csak így tud ÉR-vényre jutni és 6-ni...

A probléma ott kezdődik mindig, amikor úgy látjuk EGY-nek magunkat, hogy azt hisszük, az nem más, mint jelen emberi megjelenésünk. Azt hisszük, hogy egyszeriek és megismételhetetlenek vagyunk – ami minden téren igaz is -, csak nem úgy, ahogy azt hisszük. Kivetülésünk egyszeri és megismételhetetlen, de az a "MAG", mely KIVETÍTETTE, mely ugyancsak EGY és MEGISMÉTELHETETLEN, mégis ÖRÖK és ÁLLANDÓ, mert nem született, hanem EL-EVE-(N)-EN, azaz ELEVEN "ÉN", mely "LETT", hisz "LÉ"-ből és "LÉ"-ben "LÉ"-tező, mely maga az "ÉL"-ő LÉ-ÉN...Ezt egyetlen nyelven sem lehet így "megmagyarázni" – hisz csak az VAN, amit meg lehet magyarázni ....
Amikor FELÉBREDÜNK – amire Jézus is rá akart vezetni mindenkit -, akkor leszünk tudatosak a LÉT-ezésünkre (Lé a T-ÉR-ben, ahol a LÉ ÉL-teti a RÉT-tet és EL-ÉR mind-ÉN-hova..).
Amikor tudatosak vagyunk a létezésünkre, megszűnik a KÖTŐDÉS. Bárkihez és bármihez.
Teljesen átalakul a TÁRSAS viszonyunk közelihez és távolihoz egyaránt.
Senkihez nem RAGASZ(t)-kodunk többé, mert tudva tudjuk, hogy a SZEREN járás azt jelenti, hogy SZER-rel ETET-jük EGy-s-MÁS-t, de ez az ETETŐ SZER nem a földi szerelem, hanem a "SZER" LE-G-MAG-osabb ELEME, mely mindent ÉLTET. Ami ÉLTET, az SZABADDÁ TESZ.
Amikor az ember szabad, akkor miben van? ÖRÖM LÉTben. Hol van ÖRÖM? Az OROMon, a "hegytetőn", a leg-MAGOS-abb PONT-on. A PONT-on a MOST-ban. Tehát? MINDEN PILLANATBAN. Azaz a JELEN-ben.A JELEN-ben vagyunk a JEL-en, akkor vagyunk saját JEL-ünkben is – azaz érezzük-értjük-éljük TEN-MAG-unkat.
Magunkkal, magunkkal és MÁSOKKAl is, mert LÁTjuk az ő "JEL-ÉN"-létüket is....
MInőségüket - magjukat (ha van) - és kivetülésüket is.

Ez a "MAGOS-ÁG"-os LÉTEZÉS – aminek LÉ-hetősége mind-ÉN-kiben megVAN (hisz mindenkiben ott a "LÉ") – csak MAGÁRA KELL TALÁLNIA eredendő LÉ-ÉN-ségére, TEN-MAG-ára TEN-MAG-ában..
Így lesz a meghasadt 1-ből, mely lett 2, újra 1...