2024-04-15

                             MOTTÓ: BÖLCSEK KÖVE... 

Nos, aki követi a híreket, immár látja és tudja, hogy az előre jelzett "robbanás" megtörtént, a mélyből, váratlanul, noha mindenki tudta, hogy elkerülhetetlen.

Már jó ideje írogattam, hogy a belső érést immár felváltja a KÜLVILÁG fordulása.
ELŐSZÖR mindig nekünk kell BENT ÁT-és FELHANGOLÓDNI, ELKÉSZÜLni, KÉSZ-nek lenni, mire beköszönt KINT IS a váltás, mert CSAK ÍGY tudnak majd összekapcsolódni a SZÁLAK. Mint az Avatar c. filmben Eyva fájával...
Nem véletlen a sorrend, mert ha akkor akarnánk felhangolódni, amikor kint már "áll a bál", esélyünk se lenne rá.

Tegnap tanfolyami nap volt és este kaptam egy üzenetet a "MAGOS" és "ÜRES" minőség megnyilvánulására. A MAGOS fülig érő szájjal ül otthon a tanfolyam után, a napi élményeket feldolgozva, feltöltődve és várva a következő megélést – az ÜRES meg sír-rí, hogy jájistenkém, mi lesz mostan, mert hogy ennek a Magyar Péternek aztán esélye se lesz megvalósítani terveit....
Hát nem is :)... Amúgy is nagy hűhó semmiért...

Viszont LÁTHATÓ MÁR, hogy TÉNYLEG minden halad a MAG-A beteljesülése felé.
Aggódni nem kell: sem világháború nem lesz, sem mi nem keveredünk bele. Ellenben nehogy azt higgyük, hogy a liberális Nyugat-Európában nem lesz balhé. Nem a migránsok fognak ide áramlani, kvótaleosztás ide vagy oda, hanem majd az előlük menekülő zsidók... És ekkor fog elérkezni annak az ideje, hogy a KÉT "ISTENTAGADÓ" NÉP (mármint a magyarok és a zsidók), végre lerázza magáról a "sivatagi igát", és felismerve EREDENDŐ "NŐ"-ségét, visszataláljon a "LÉ"-be, megtalálva MAGÁBAN az "ÉL-tető LÉ-t"...
A magyaroknak ugye meg vagyon jósolva, hogy "UKKOT" hívják, Tengrit istenanyát, mikor "elfogy a cérna", aki maga az ÉL-tető "LÉ". Igen ám, de miért féltek elődeink akkor "UKKO VILLÁMÁTÓL"?? Amire "INNI" kellett, felemelt poharrakal, ÁLDOM-ást mondva, nehogy "lecsapjon"!
Hát azért, mert már ELFELEJTETTÉK, hogy az ERŐ A LÉ-ben van, ezért a kettő egy.. (vagy annyira mégsem? Hisz amivel áldomást ittak, nem volt más, mint pálinka, alias "tüzes víz" :)
 :) ..)

LÉ és TŰZ egymástól el nem válszthatók, hisz a TŰZ=ERŐ, ami a LÉT mozgatja....
Tehát, ha Ukkot hívjuk (majd), akkor kit hívunk? AZ EREDENDŐ EGYSÉG EMLÉKEZETÉT...
Hol van ez az EREDENDŐ EMLÉKEZET? BENNÜNK.
Mire odajutunk, hogy "hívni" kell – akkorra már a MOST "FELKÉSZÜLT" MAG-oncok mind KÉSZEN ÁLL-nak a TETTEK mezejére lépéshez..

"UK-KO" neve kapcsán sok a vita az "okos tudósok" között... Nem véletlenül, hisz a NEM-esek mindent tagadnak, ami a "LÉ"-hez kötheti az emlékezetet... Nekik "finn" és "atyaisten".
MI azonban ÉRTJÜK, mert TUDJUK, hogy IGAZÁBÓL mit is jelent!
Hisz mi az "UK" vagy "ÜK" a mi szavajárásunkban? ŐSI.
Mit jelent a "KO"? Egyértelmű: "KŐ".
No, ŐS és KŐ... Kihez kapcsolható? Ki máshoz, mint SATANÁHOZ, akinél a KŐ, a KOCKA "el van vetve", hisz ő a "SORS-FEL-ÉL-ŐS"... Ő MA-ÁT, az IDŐ és a TÉR, azaz a FÉNY kapujának őrzője, "istennője". Rajta keresztül lehet eljutni a HOLD-on (-ponton) át a Földre – és majd ezen az úton vissza...
Aztán, ha már azt is értjük, hogy MI VAN a KOCKÁBAN, elmondhatjuk, hogy "bölcsek" lettünk.Mert mi van VALÓJÁBAN a kockában?
Nem más, mint a KERESZT. Mégpedig a JÉZUSI KERESZT.
Mi tehát a BÖLCSESSÉG lényege? Mag-a a KERESZT-ÚT, az ÁTLÉNYEGÜLÉS ÚTJA.
Mi a KERESZTÚT lényege? ÁT-lépni a HORIZONTÁLIS, "KÖRBEFUTÁS"ból, a TŰ-KÖR KÁPRÁZATÁBÓL , a HOLD/T-ponton, a METSZÉSPONTON keresztül, a VERTIKÁLIS TENGELYBE, ahol mit élhetünk meg? MAG-át a TELJESSÉGET.
Ez a MAG MEG-TÉR-ése..
Mi SATANA száma? A 8. Hány csúcsa van egy kockának? 8. Hány LAPJA van egy kockának? 6.
Mi van a Szaturnusz tetején? A MÉH-sejt, mely 6-szögű. Minek a szimbóluma a MÉHSEJT?
AZ EREDETÉ.
Kihez tartozik a 6-os szám? A VÉNUSZ-hoz. KI a Vénusz? A VÉN ŐS.
VÉN mit jelent? ŐSIT. Mi az ŐSISÉG? Az EREDET MINŐSÉGE – ami maga a NŐ-s-ÉG.
ÉS NEM A MÚLT!!
Miért szükséges minderre EMLÉKEZNI?
Azért, mert CSAK AKKOR tudunk a FÖLDÖN "IO-L" élni, "MINŐSÉGBEN" LÉ-T-ezni, ha "LE-TUDTUK" a SORS-unkban a KERESZT-utunkat.... Azaz MEGTÉRÜNK MAG-unkba "VÉG"-re...

A zsidóknak SATANA már csak SZATURNUSZ. Ugyanakkor Szaturnusz napja, azaz a Sabbat napja, nem más náluk, mint az EMLÉKEZÉS NAPJA! De kire és mire emlékeznek Sabbatkor? Hát épp a Szaturnuszra, aki átadta helyét valamikor a NAP-nak és lett az EGY-s-ÉG-ből KET-TŐ-s-ÉG!!
Minő érdekes, a római kori ábrázolásokon Szaturnusz LEFÁTYOLOZOTT NŐI alakban szerepel....
"Alig tudathasadásos" az egész helyzet... Ilyen az, amikor összekeveredik a MÉG jelen lévő EREDET-TUDÁSA a MÁR megjelenő hímségi torzítással.... Ez az "Y-onosítás"...

Nos, közeledik az IDŐ a TÉR-ben a "VISSZA-TALÁLÁSHOZ", a MEGTÉRÉSHEZ, mondhatni a MEGVÁLTÁSHOZ, amire "egyesek" már oly régóta várnak... De majd rájönnek, hogy hiába várják kintről, SOHA nem fog kintről jönni semmilyen megváltás, hisz nincs SENKI és SEMMI rajtunk kívül álló isteni. A kint csak egy katalizátor "szerepét" fogja adni ahhoz, hogy BENT, MAG-ukban MAG-ukra ÉBREDJENEK a messiást várók...

Nekünk ezzel azonban NINCS DÓGUNK... A mi dógunk továbbra is a JELEN-LÉT, a LÉ ÉL-ése, az előadás nyomonkövetése és semmi több..
Dolgunk majd UTÁNA lesz..