2023-08-28

                          MOTTÓ: A KETTŐ AZ FÉL TŐ... 

Milyen érdekes: hogyan óvjuk a szeretteinket? FÉLTŐN.
"FÉL TŐ". Hmm... mekkora ellentmondás ez, ha tudjuk, hogy a FÉL nem egész? Ráadásul, aki fél, az nincs örömben és "egész"-ségben?? Akkor tehát, mikor FÉL-tünk valakit, igazából KINEK az érzését vetítjük ki a másikra? A SAJÁTUNKAT. MI FÉLÜNK attól, hogy a másiknak valami baja történhet. MI FÉLÜNK attól, hogy a másikat netán elveszítjük. SAJÁT MAGUNKAT FÉLTJÜK. ÉS NEM A MÁSIKAT!!

Milyen érzelem a FÉLELEM? KISZOLGÁLTATOTT. Mert NEM MI URALJUK magunkat.
Mit jelent az, hogy URALNI? Ha tudjuk, hogy mit jelent az "UR" gyök, akkor a jelentésével is tisztában vagyunk. Nem az IRÁNYÍTÁST jelenti, hanem azt az EGYSÉGTUDATOT, amikor NINCSENEK KÉTSÉGEIM.
Ismerjük "UR" városát a sumér időkből... Nos, a sumeroknak is EGY-tudatú nyelvük volt, olyan, mint a miénk. NEM voltak "nemesedettek". Dél-Amerikában is éltek az "Egy-tudatú" népek, az "URI"-népek (lsd. Táltosok barlangja).
Az "U" hang ráadásul a SZÍVHEZ rendelt hang. Akkor ez az UR-alás mit is jelent IGAZÁN?
A SZÍVBÉLI EGYSÉGTUDATOT. Ami a MAG-TUDAT...

Az EMBERi léthez tartozik az ELME. Az ELME csak FESZÜLTSÉGBEN létező, gondolkodó RÉSZünk. Szív nélkül ELÁRVULT és ROMBOLÓ. Úgy üres, hogy tele van mindenféle OK-ossággal, ami nem engedi TÁRSULNI – az ÉRZETTEL. Azt meg végképp nem engedi, hogy az ÉRZET IRÁNYÍTSA.
A száraz (tehát LÉ nélküli, azaz LÉ-lektelen) ELME követel mindenre bizonyítékot, mert az ELME, mint emberhez tartozó ELEM, az ANYAGHOZ kapcsolódó. Mindent az anyagból NÉZ és NEM LÁT mögéje..
Az ELME, mivel az EMBER-hez tartozó és az EMBER pedig MÚLANDÓ – tele van a MÚLANDÓSÁGtól való félelemmel. De ez a félelem azonnal ELTŰNIK, mihelyt átveszi az ELME helyét az EGYSÉGES SZÍVTUDAT.
Az EMBER A SZÍVTUDAT KIVETÜLÉSE. Külső "megtestesülése". Tehát, az EMBER akkor működik JÓL, ha EGY-ben van MAGÁVAL és nem osztottan, nem FEL-EZŐDVE. Ha NEM csak az elméje irányítja.
Az elmével sok OKOSSÁGra tehet szert – de az okosság CSAK FÖLDI TUDÁST AD és nem ad ÉRTÉST IS. Az ÉR-T-ést az ÉR-zékelés biztosítja...
Tehát, ha az ELMÉNKKEL elnyomjuk az ÉRZÉKELÉST – akkor kerülünk FÉLELEMBE. Akkor félünk és féltünk. Az ÉRZÉKELÉS adja meg a BIZONYOSSÁGÁT a LÉTEZÉS ÉRTÉSÉNEK, és ha értjük a létezést, értjük a "MIÉRT"-eket, értjük- mert érezzük – az összefüggéseket, az OK-OKOZAT viszonylatokat, akkor NINCS FÉLELEM. Akkor nem lehet az elmét manipulálni, irányítani, nem tudják mások MÁS OK-ból URALNI, terelni meg végképp nem...
Értjük?
Érezzük?

A mai napon egyébként a "Termeburán" megáll és visszafordul a látszólagos pályáján URANA, és majd 2024-01-28-án fog újra előre lendülni... Addig mire számíthatunk? Némi "feszültségre", kisülésre az ELMÉBEN.
ÉBRESZTÉSEKRE, hogy hol van még bennünk KÉTSÉG, azaz FÉL ELEM.
A mai napon a HOLD és a PLÚTÓ EGY-üttállása ugyancsak hozzáteszi mindehhez a magáét, tehát ha kibillennénk tengelyünkből, akkor tudjuk: csakis értünk...

Sokszor téma a TÁRS – ha már a KET TŐ-nél tartunk -, a PARTNER témája. Vannak, aki nem átallják azt mondani, hogy az "asszony" CSAK TÁRSKÉNT KÉPES MEGÉLNI ASSZONYI MIVOLTÁT.
Csak egy férfi által tud "asszonnyá VÁLNI"... És mondja ezt természetesen egy FÉRFI. Egy "TÖRT ÉN". Aki bizonyára rendkívül mélyen átéli és átérzi, MILYEN az asszonyi lét, milyen asszonnyá VÁLNI... Ő csak tudja...(Inkább nem mondok erre semmit, mert ha mondanám, az nem lenne irodalmi.....) Viszont, tökéletes tükre milyen az, mikor a TÖRT ÉN ELMÉJE filozofál!!!
Amikor az ELME AKAR "bölcs" lenni – pedig csak OKOSKODNI TUD, mivel nincs benne MAG-MEG-élés!!
Ilyenkor jut mindig eszembe a "Csodás álmok jönnek" c. filmből a sokszor emlegetett idézet: "utadon sok bölcselettel találkozol. Jórészük igaz is. DE NE TÉVESSZENEK MEG!" Ennyi...
Visszatérve a TÁRS témájához: SE NEM SZÜKSÉGES, SE NEM ELÉGSÉGES FELTÉTELE a tökéletes, harmonikus emberi létezésnek. Aki azon a tudatszinten van, hogy MAG-ában éli már a SZER ELEM minőségét és tud ÖRÖMLÉTBEN élni magában magával – annak nem kell "HÁZAS" társ.
Aki még "FÉL", aki KÉT-SÉGBE esett ("Voltam egy, de lettem ket-tő".....), annak lesz társa.
Aki pedig ELŐRE "LESZERVEZTE", hogy az ITT és MOST-ban csakis PÁRBAN tud JÓL LENNI, ő csakis azzal az egyetlen eggyel lesz EGY, a kozmikus SZER ELEM tudatában, akivel "EGY-es-ÉG-et" kötött..
Értjük?
Érezzük a lényeget??
Mindig mondom: létünk lényege és titka a 2-ben rejlik...
Ami FÉL is és KET-TŐ is...Aki megérti – mindent megért... (vagy majdnem mindent... :) ..)

Napunk angyala METATRON, aki a TISZTULÁS-ban tud nekünk segíteni.
Rendet tenni a FEJ-ben, a SZELLEM-ben, kilépve a MAG-osztottságból, a FÉL-elem gondolatiságából...  Színe az IBOLYAKÉK – ami nyugtató, harmonizáló..