2024-03-24

                    MOTTÓ: "BÁRHOGY LESZ, ÚGY LESZ"... 

... a jövőt nem sejthetem"...
Dehogynem! Erre vannak az "ÉSZ"-közök!! Segítségükkel, különösen a kártyákéval, mindig megkaphatjuk a válaszainkat. Természetesen NEM KONKRÉT ESEMÉNYEKRE rákérdezve, mert arra NEM kapunk választ. Viszont kapunk választ arra, hogy "merre az arra", hogy mi az IRÁNY?
Az irányon belül aztán lehet olyan "esemény", hogy belép a "nagy ő" az életünkbe, vagy épp eltávozik mellőlünk valaki, vagy hogy valami fordulat várható. Azt nem mutatják meg a kártyák, hogy HOL: BENT vagy KINT? Viszont EGYIK ADJA A MÁSIKAT. Oda-visszaáramlásban...
Mert ha BENT történik bennük egy átfordulás, akkor az a KINT-ben is lecsapódik, hisz azonnal MÁS SZEMMEL LÁTUNK MINDENT! Magának a "KINT"-nek a működésében SEMMI nem fog változni, mégis a HOZZÁNK VALÓ VISZONYA és a MI VISZONYUNK HOZZÁ lesz egészen MÁS...
Az ESEMÉNYEK MINŐSÉGE és a TÖRTÉNÉSEK lesznek mások..

Konkrét eseménynek minősülhet most pl a háború kérdése. De egyben lehet irány is, hogy arra haladunk-e vagy sem?.. Nos, egyértelmű, hogy NEM - azonban lesz helyette MÁS, ami ugyancsak mindent "átforgat", mint tenNÉ azt egy háború, lezárva az "Ó-KOR-KÖRT"... Hogy mi lesz ez?
No, arra NINCS VÁLASZ. Arra meg mégkevésbé, hogy mikor, hisz az IDŐ egy "tág" fogalom...
Miért nincs válasz ezekre a kérdésekre?
Az ok nagyon logikus és egyszerű: mert akkor mindenki CSAK ARRA az időpontra és ARRA az ESEMÉNYRE koncentrálna, ahelyett, hogy élné a mindennapi életét és a feladatait. Ezért nem kell felülni semmiféle apokaliptikus jóslatoknak, meg azoknak a jövendöléseknek, hogy hogyan fog megjelenni pl Jézus az égen, vagy hogy hogyan fogják ilyen-olyan földönkívüliek megrohamozni a Földünket"...
Egyrészt, Jézus MÁR "ELJÖTT", földönkívüliek meg NINCSENEK – mert ha vannak is, ebben a ZÁRT rendszerben, amit FÉNY-nek hívunk és amiben benne vagyunk, a "földönkívüliek" is SAJÁT MAGUNK VAGYUNK. Pont.
Aki ezt nem érti fel ésszel, azon meg nem lehet segíteni. Pont.
Aki ÉRZI, az ÉRTI is – aki nem, azt meg úgysem lehet "ÉSZ"-re téríteni..Pont.

Amúgy is: MINDEN MEG VAN ÍRVA. Mi döntöttünk, hogy "MOST" akarunk "ITT" lenni e váltás korában – tehát nem az a dolgunk, hogy menjünk szembe "Davossal", meg hogy "forradalmasítsuk a tudatot", a FORRADALOM, azaz a lázítás tüzét gerjesztve, hanem az, hogy MEGTANULJUNK MINDAZZAL EGYÜTTÉLNI, AMIRE NINCS RÁHATÁSUNK!!!
Viszont amire VAN – arra meg legyen is!
Mire van ráhatásunk?
A SAJÁT KÖRNYEZETÜNKRE. Mert arra van KÖZVETLEN KIVETÜLÉSÜNK. Ráhatásunk van még SAJÁT MEG-JEL-ÉN-ésünkre, azaz arra, hogy milyen "JELEK" mutatkoznak meg rajtunk, JELEZVE, hogy mi zajlik bennünk!!
Aki ZAKLATOTT, nyugtalan, nincs önmagával békében, az hiába ölt kék ruhát, attól még ennek a zaklatottságnak a MÉTELYÉT fogja továbbadni és mások életét MEGMÉRGEZNI maga körül.
Aki FURSZTRÁLT, aki állandóan csak a HIÁNYOKRA tud koncentrálni és nem arra, amije van, annak olyan lesz a kisugárzása és az arckifejezése, hogy a látványa lesz maga a MÉTELY.
Aki meg KIÉGETT, enervált, és úgy beszél, mint egy "száraz kóró", annek a recsegve ropogó szavai lesznek a MÉTELYEK...
KIT TUDNAK az ilyenek MÉTELYEZNI?
Saját magukat, magukra visszahatva – valamint azokat, akik HAGYJÁK MAGUKAT, akár a közvetlen környezetükben, akár a tágabban, ha valaki a nyílvánosság elé lép ki...

Ugyanennek azonban a fordítottja is igaz: akiben él az ÖRÖM, akinek tudatában ott a NYUGALOM, ezeket a "frekvenciákat" fogja TEN-MAG-ából a KÖRNYEZETÉRE kisugározni és így fog másokat FELHANGOLNI, meg saját magát is, hisz magára is visszahat a saját hangoltsága..
Jól van ez kitalálva :)...
Szerencsére, egyre több ilyen ember akad...

Tegnap egy ismerőssel arról beszélgettünk, hogy megrökönyödve tapasztalja, miként mutatkoznak meg régi barátoknál döbbenetes jellembeli hiányosságok, melyek ki is oltják aztán a kapcsolatot, hisz pl. az irigységgel nem lehet mit kezdeni...
Ugyanakkor, ezekkel párhuzamosan, megmutatja magát már a "másik oldal" is: vadidegen emberek alakjában, akik jószándékkal, összefogva, szó szerint egységben és CSENDBEN teszik a dolgukat, önmutogatás és minden duma nélkül.
Igen: egyre markánsabban látható a LEVÁLÁS és az ELVÁLÁS...és az új közösségek kialakulása. Minden "forradalmi" hangulat nélkül..
Csak szépen, csak csendben..
Halad minden a MAG-A útján...