2023-07-06

                       MOTTÓ: VILÁGOSSÁGBA TÉRÉS 

Igen... ezt annyira élvezem, hogy el nem mondhatom!! Miként tér mindenki VILÁGOSSÁGBA úgy, hogy MEGÉLI AZT – és ez az igazi öröm -, és úgy, hogy MINDEN és MINDENKI LÁTHATÓVÁ VÁLIK.
És ez így JÓ.
 VILÁGOSSÁGBA TÉR minden MEGOLDÁS IS – a tegnapi EGÉSZSÉG témához kapcsolódóan.
(Erre most rá is tüsszentettem). Tehát, ha valakinek mostanában felmerült valami problémája, akkor nem kell rögtön falnak rohanni, és kétségbeeseni: ÁLLJ MEG ÉS VÁRJ. ÉS figyelj!!
Azt tapasztalom, hogy aki MÁR MAG-jába tért, már éli a IO-ravalóságot, JELEN VAN a JELEKNEK, szinte TÁLCÁN kapja a MEGOLDÁSOKAT. És nem hetek, hónapok alatt, hanem legfeljebb 1-2 nap eltéréssel megkapja a megoldásokat, válaszokat, segítséget..
Megállni azért kell, hogy az indulatok, az érzelmek elcsendesedjenek, mert amíg felkorbácsoltak, addig nem tudunk jelen lenni és a jeleket fogni. Addig nem tudunk figyelni, "ott lenni"..

A mai nap a Világosságba térésben, a MEGOLDÁSBAN egyúttal MEGÚJULÁST is hoz. Hisz minden megoldás egy megújulás is önmagában.
Az "észközeimben" az egyik lap a KÍGYÓ lapja. És milyen jó, hogy ő érkezett, mintegy felütést adva, hogy megemlítsem az Atye ajándékából a 6-ik részt. Tegnap említettem, hogy az 5-ikben volt a BARLANGBA zuhanás. Minő "véletlenül" épp az 5-ik részben, ami maga a MÁGIKUS átalakulás száma... A 6-ikban pedig miről van szó? A KÍGYÓK KIRÁLYNŐJÉNEK történetéről...
Mi a 6-os? A VÉNUSZ, a NŐ, a SZŰZ száma. Hozzá tartozik a SZŰZ jele. Ami a BETAKAR(-ítás).
Ezért kapcsolják hozzá az aratást, hisz a Kostól számítva, a Szűz a betakarítás idejére esik.
De a BETAKAR mégsem teljesen egyenlő a BETAKARÍTÁSSAL.. LEHEt ez IS és az IS. Igazi IS-IS módra - és ezzel már helyben is vagyunk, hisz ISIS-ről van szó, ŐHOZZÁ kapcsolódik a KÍGYÓ..
A Kék vér könyvekben lehetett először olvasni a kígyó minőségének a "rehabilitációjáról".
A filmben is elhangzik, hogy TELJESEN MÁST jelentett valamikor, mint amivel az egyház, HAMISKÉNT és HAMISAN az ELMÉKET eltömítette évezredeken át...
Tehát a KÍGYÓ szimbolikájának és jelentőségének IS VILÁGOSSÁGBA KELL TÉRNIE!

A KÍGYÓ mindig a BÖLCSESSÉGET és az állandó SZELLEMI MEGÚJULÁST szimbolizálta, hisz mozgása az a HULLÁM-MOZGÁS, mely a REZGÉS, a HANG, a TERJEDÉS, az ÉLET, a LÉ mozgása!!
A HULLÁM-mozgás maga a LÉ-T-ezés mozgása!! Az ÉLETRE KELÉS... A DNS kettős spirálja is SPIRÁL, a spirál pedig mi? HULLÁM...
A kígyó LEVEDLI a bőrét, rendszeresen MEGÚJUL.. Emelett hiába kúszik a porban, bőre mindig tiszta...
Mit mond a történet a filmben a kígyókról? Némrut (Nimród, "NŐ-M-RÚD") hegyének mélyén éltek a kígyók királynőjükkel. Egyszer mézgyűjtő emberek tévedtek arra és egy közülük bezuhant ebbe a belső világba. A királynő befogadta ezt az embert, aki évekig élt ott.. Egy idő múlva felébredt benne a vágy, hogy visszatérjen a saját világába. A királynő megértette, elfogadta és elengedte, azzal a feltétellel, hogy soha senkinek nem beszélhet arról, amit látott, amit megélt, mert akkor az ő világuknak vége lesz... Természetesen az ember nem tartotta be szavát és nem tartotta a száját...
Mi lett a következménye? Az emberek megölték a kígyók királynőjét remélve, hogy TESTÉBŐL majd új csodák születnek... De nem születtek.. A Kígyókirálynő testét megölhették, de erejét azonban SOHA! Mert az MINDIG TOVÁBB ÉL A LÁNYÁBAN! 

Ismerősen cseng a történet? Megjelenik előttünk a MADONNA szobor a gyermekkel? Mely NEM FIÚ, hanem "FI", azaz fiatal önmaga?? Hisz ANDROGÜN?
Megfigyeltük már, hogy hány szobornál nyugszik Madonna lába egy KÍGYÓN? Nos, ezért...
Mert BELŐLE ERED az ÉL-T-ető energia, maga az ÉLET...
És ismerősen cseng az EMBERI viselkedés is?? Felrémlik netán HERKULES története, aki megölte MEDUZA GORGOT, a KÍGYÓFEJŰ NŐT? És mit jelképez a kígyófej? A FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ ÉLŐ SZELLEMISÉGET... Az EMBER LEVÁGTA a fejet, hogy magáévá tegye, hogy így szerezze meg az isteni minőséget... Az EMBER AKAR ISTEN LENNI – a TEREMTETT tör TEREMTŐI TUDÁSRA.
De a teremtett soha nem lesz teremtő....Még akkor sem, ha minden NŐT leöl, hisz azzal saját maga létét semmisíti meg.. Ennek tudatában mondta Babba Mária, hogy "azt hiszed, hogy ez engem bármiben is zavar"? Hát persze, hogy nem zavarja, hisz az ember, mint teremtett lény, csak a teremtett világban tud acsarkodni és úrnak képzelni magát... 

De mint tudjuk, MI NEM VAGYUNK EMBEREK...
A Medúza csillag(kép) egyébként milyen? Egy kettős csillag, KÉK és VÖRÖS színű. Egyiptomban az "ember" mit hitt? Hogy ha a kék látszik, akkor jó idők járják, ha a vörös, akkor rosszak... És mivel elhitte, így is lett...
De milyen a Szíriusz? KÉK ÉS VÖRÖS színű. Kék az A, vöröses a B. És még van néhány hasonló ilyen színezetű kettős csillag.... Mit jelképez e két szín? A TÜZET ÉS A VIZET! Elválaszthatatlanok egymástól. NEM a földi tűzről és vízről van szó – hanem az ÉGI LÁNGról és magáról a LÉ-ről, mely ÉL. A földi csupán ennek kivetülése... MÁSA... A VÍZ kelti ÉL-etre a LÁNG-ot (LÉ és LÁ) és a LÁNG hozza mozgásba a vizeket....Nem véletlen, hogy a jóslatokban is mindkettő megjelenik, ahogy ÉLETRE KELNEK....és elhozzák a MEG-TISZT-ulást, az ÁT-ÉG-ést..

VILÁGOSSÁG-ba kell térnünk a TUDÁST illetően is. Visszaállítani az EREDENDŐT – és NEM A MÚLTAT!!! Ha VILÁGOSSÁGBA tértünk, akkor már ÉRTÜNK és ÉRZÜNK is.. Ha pedig e kettő összeér bennünk, mint TŰZ és VÍZ, akkor válik ÉL-ővé az eredendő KÍGYÓ energia, mely meghozza a KÍGYÓ-GYÚL-ást!

Napunk angyala ma CHAMUEL, a SZERETET angyala, aki a "Pályamódosításról" üzen.
A világosság egyértelműen "pályamódosítást" eredményez, mely miként lehetséges?
Csakis a SZER etető energiája révén. Ami nem a "szeressük egymást gyerekek" szint – hanem maga a VILÁGOSSÁG éltető ereje...
Értjük?
Érezzük?
és ÉLJÜK is?....