2023-11-23

                                          MOTTÓ: "23".... 

"Kettőből a háromba, mely elvezet az öthöz".... ahol "ÖT-ölhetünk", ÖT-letelhetünk, sőt, ÖT-vözhetjük elképzeléseinket és így akár eljuthatunk KÖZ-ŐS-en ÖT-ről a HAT-ra is... Amikor majd BETAKAR-íthatjuk, mit kiÖTöltünk... Magyar nyelv mágiája...

Ha megfordítjuk az ÖT-öt (hmm.. már a tárgyesete is KETTŐS!), akkor TŐ lesz belőle.
Az 5 az a TŐ, amiből csak EGY van, PÁRATLAN, csakis ÖNMAGÁVAL KET-TŐ-zve lesz EGY.
Ezt egyetlen nyelv sem tudja így visszaadni...
Az 5 a KÖR-T-FA szára. A TE-EN-gely. A TE az egyik 5 – az EN a másik 5.
Egymással szembefordítva pedig kirajzolják az ALMA formáját.
Mi az ALMA? A TE és ÉN BŐSÉGÉNEK a szimboluma. Ezért "NŐ". Ezért lesz a "MATER" is "ALMA"....ALMA MATER – az a "TŐ" iskola, ALAP-iskola, amiben fel-NŐ-vünk és megfelelő OK-tatást kapunk a földi ismeretek terén....
Zseniális?
Nem is kicsit.
De miért? Mert a magyar egy "MAG"- nyelv. A TŐ, az ÖT, az EREDET nyelve.

Az 5 minek a szimboluma még? A MÁGIÁNAK. De ez a mágia nem más, mint a MAG.
A "MAG-EMBER". Hisz az 5 ágú csillag MAGA AZ EMBER. A "MAGOS" EMBER – és nem az üres másolata!!!
Minden "MAGOS" ember emlékezik eredendő mivoltára. Az üresek erre képtelenek...
Hisz nincs MAG-juk, nincs EREDETÜK, csak "legyártott teremtmények". Ők tartják a rendszert életben, a FÉL ELEM világkorszakát, amiben MÉG benne vagyunk.. ..MÉG...
Mert ők szó szerint "FÉL emberek"...
Az 5-ágú csillagot lehet kiforgatni, átforgatni, átpolarizálni, hamis tartalmakkal feltölteni, akkor sem lesz MÁS, ahogy "Boldogasszonyt" sem lesz MÁS attól, hogy a belőle fakadó "atyaisten" őt kijátszva játszik hamis teremtőt... A játéknak úgyis vége lesz egyszer, és mikor lehull a lepel, minden VILÁG-osságba tér.. A TÉR-ben...Ami az EREDET..
Érdemes megnézni a Szt. István bazilika kupolájának a képét, tökéletesen visszaadja a HAMISSÁG-ot. Miért is? Először is a SÖTÉT-KÉK lepel az "agyat" formázza (analógiában a Michelangelo által festett képpel), jelezve, hogy az alak az ELME TERMÉKE. Tehát ELMÉS. Mögötte 5 sugárnyaláb – a 6-ikban van a LÁBA, mely FELHŐBEN, és FELHŐK veszik körül egész lényét. Azaz?
Lénye "FELHŐSÍT", "KÖDÖSÍT"... Mindkét kezén 3-3 ujjat tart fel – középen saját maga.
Minek a jelképe ez? A MENORÁÉ. Minek a száma a 7? A FÉNY száma, aminek közepe a 4.
Az ANYAG. Mit ural a FÉNY? Az ANYAGOT – és a 6-almat, azaz a TÉR minden irányát.
Tehát ez az atyaisten minek a TEREMTETT figurája? Az ANYAG-nak. A Fénynek. A káprázatnak.
A HAMISSÁGNAK, a megtévesztésnek. Aki őt imádja, bizony a HAMISSÁGOT ISTENÍTI.
NE is csodálkozzunk tehát, hogy ott tart a világ, ahol tart....Ennyire egyszerű..
Ha váltást akarunk, akkor mi kellene, hogy ELSŐ dolgunk legyen?
ELTÖRÖLNI az atyaisten figuráját és a TERMT-NŐ-T visszaállítani EREDENDŐ SZER-ÉP-ébe...
És vele a VILÁGOSSÁGOT is...

Amikor 2-ből a 3-ba jutunk, akkor a "KET-TŐ"-s-Égből eljutunk a HARMONIÁBA.
A REND-be. Hogyan? "TÁGULÁS"-sal. TOVÁBB-lépéssel. KI-lépéssel a megosztottságból.
Ez a FELÉBREDÉS. Ami elvezet a MÁGIÁHOZ, azaz a MAG-OMHOZ TÉR-ÉSHEZ.
Amikor meg-mag-LÁTOM, ki is VAGy-OK ÉN?

Már sokszor beszéltem róla, hogy a Kor-Kör-váltással nem kell letenni a testet ahhoz, hogy megéljük-megértsük mindazt, ami "ODAÁT" vár ránk.
Egyik csoportomban megosztották Dobronay László halálközeli élménybeszámolóját.
Nos, elmondhatjuk, hogy amiről ő beszámolt – azt mi már ÉLJÜK. ITT. Mert ÉREZVE ÉRTJÜK a LÉTEZÉST. Szinte "semmi újat" nem tudott mondani és semmi olyanról beszámolni, amit mi ITT ÉS MOST NE ÉLNÉNK!! MÁR! A "MÉG" világában...
Miért és hogyan lehet ez? Mert amikor valaki MAG-ához TÉR, itt a TÉR-ben, akkor (IS)-TEN-MAG-ára ÉBRED, és akkor már tudva tudja, hogy MINDEN LÉTEZÉS BENNE ÉL. Mert Ő EGY.
És "NEM" MÁS...
Legfeljebb egy "MÁS SÍKON" képes HANGOLÓDNI, ahol tényleg a szférák zenéjét hallhatja.
De ehhez se kell "odaátra" mennie – itt és most, MAGUNKBAN ugyanúgy meghallhatjuk....
HA..
HA képesek vagyunk a 2-ből a 3-ra eljutni és a LE-H-ET-őségeinket meglátni.
NEM akarva kiCSIkarni valamit a sorstól, mert MÁS így-meg-úgy él... Így-meg-úgy csinálja...
Vagy ettől-meg-attól FÉLÜNK, aggódunk és szorongunk, mert be vagyunk szorítva a képzeletünk hamis illúziójába...Az ilyen akarat csak CSI-korogni fog az ÁRAMLÁS helyett...
Nézzük azt a LEHETŐSÉG szót:
LE- a LÉ, ami ÉL
H – LÉ-lekhang
ET-(et) – ami etet...
Magyar nyelv mágiája. Csak 1 szóban és minden benne van...

Napunk angyala ma ZADKIEL, a TUDÁS, a TANULÁS és TANÍTÁS angyala.
A TUDÁS nem okosság. A TUDÁS az, ami a TUDAT-ból fakad és az ÉLET ismeretével EGY-séges. Amikor tudjuk mi az élet – és TUDJUK ÉLNI IS azt!
Sokan szeretnek OKOSKODNI. Az OKOSSÁG azonban csak egy ÉRZÉKELÉS-MENTES SZÁRAZ ELMETUDÁS. Nem lehet vele vitatkozni, mert porzik, mint a PENÉSZES citrom...
Savanyú is, penészes is, porzik is...
Kidobnivaló....
A TUDÁS-ban azonban ERŐ van. ÉLETERŐ.
És MÁGIA....