2023-12-05

                            MOTTÓ: MEGVILÁGOSODÁS.. 

Minden vallás a világosságról és a megvilágosodásról beszél, mégis kevesek jutnak el hozzá.
Legalábbis itt a földi létezésben..
Vajon miért? Mert aki a vallásokat követi, legyen az keresztény, zsidó, muszlim vagy budhista, vagy bármelyik más, SOHA NEM FORDUL ÁT a MAG-pontján!! Mert egyet nem ismernek el a vallások (mert nem beszélnek magyarul), ami MAGA AZ ÉLET LÉNYEGE, hogy minden LÉTEZŐ NŐ!!!
Minden MAG=NŐ. Minden ÉLET=NŐ...
Tehát a MAG=NŐ.
Nos, ez a MAG NYELV MÁGIÁJA nélkül SOHA nem lesz VILÁGOSAN és EGY ÉRTEL-műen ÉRT-hető, ami mindenkihez EL-ÉR(ni képes).. (L és R hangváltók... )
Értjük? Érezzük??

A magyar egyértelműen különbséget tesz VILÁGOSSÁG és FÉNYESSÉG között.
Teljes megalapozottsággal, mert a kettő nem egy.
Mondják a spirik, hogy "fénylények" vagyunk. Igen. DE CSAK MINT EMBER. A bennünk élő MAG azonban NEM FÉNYLÉNY! Az emberi létforma, mivel a FÉNYBEN "ölt testet", abban létezik így, ahogy van, ezért azzal "egysíkú", tehát elmondható, hogy "fénylény".
Csakhogy mi NEM VAGYUNK EMBEREK!
A "Fénylények" viszont MAG-talanok... Mert a Fény teremtményei. És "nem is értenek a SZÓ-ból"... Ők "M-bőr"-ök... Ők azok, akiknek én pl "leszbikus butch" vagyok, férfigyűlölő, meg kirekesztő és még kaptam pár titulust...A másik variáns szerint meg "még csak nő vagyok, de majd túl leszek rajta és asszony leszek"...Nos, az ilyenek SOHA nem fogják megérteni, mi a MAG, mi a MÁGIA és mi az EREDENDŐ "NŐ"... Ők lehetnek nyugodta egyek az "atyával"... nem is lesznek "világosak", legfeljebb fénylenek mint a Salamon töke...
De akinek van szíve a HALLÁSRA, annak el lehet MAGYARÁZni a LÉNY-EG-et...

Igazán VILÁGOS-ságba térni magyarul lehet, mert EGY-ben van a SZÍVtudás az ÉRTÉSsel, ami nem más, mint az egységes SZÍVÉRTÉS...

Tehát, miért NŐ a MAG?
Azért, mert a mag nő... És mindig NŐ-vekedő, mert ÚJ életre kelthető.
Mi kelti életre a magot? A SZER ELEM EREJE. (és itt most felejtsük el a női befogadást, meg a férfi magszórást. NEM ERRŐL VAN SZÓ. Ez már "CSAK" működési mechanizmus!!)
A "NŐ" nem egyenlő a NŐI NEMMEL – ugyanakkor a földi nő a "NŐ-sÉG" földi megnyílvánulása.
A NŐ az a MI-"NŐ"-s-ÉG, amiből minden fakad – hisz mi a nő? MAGA A NŐ-vekedés!!!
JELE az "X". Ami egy "H", csak tekeredve látszik X-nek. 

Ha már nemiség. Hogyan "néz ki" egy nő? XX.
És hogyan néz kis egy férfi? XY. (Amiből az Y egy fél lábú H....tehát, egy CSONKOLT X...) Mégegyszer: XX és XY.
LÁTHATÓ??? Itt van az orrunk előtt: a FÉRFIBEN (aki egy FÉL FI) is BENNE VAN A NŐ!!!
Mit szoktam mindig mondani? MINDEN EMBER MI-NŐ-SÉGÉT a BENNE ÉLŐ NŐ MINŐSÉGE HATÁROZZA MEG!
"MINŐSÉG". Ebben a szóban benne van az abszolut lényegiség: "MI" – mi mindnyájan.
"NŐ" – "NŐ"vekedésre képes, TEREMT-NŐ-i ERŐ.
Mi határozza meg a "hogyant"? Mindig a MINŐSÉG.,
Értjük? Érezzük?

Aki képes működtetni magában az "X"-et – az tud itt a TÉRBEN TEREMTENI – azaz "a TER-MÉBE" helyben LÉ-T-rehozni valamit. Nem előre megírt sorsutat bejárni, hanem a PILLANATBAN a pillanatot alakítani... Erről beszél minden spirimaszlag. Csakhogy véletlenül pont a lényeget hagyják ki belőle: teremteni a térben CSAK AKKOR LEHETSÉGES, ha valaki ÉLI A NŐ-ségét!!!
Azaz EGY a benne élő MAG-gal, a MÁGIÁVAL, ami számmisztikaliag az 5.
Az 5 az a prímszám, ami PÁRATLAN, tehát 1 és csak ÖNMAGÁVAL KETTŐZVE lesz ismét 1.
Mi ez, ha nem a legnagyobb MÁGIA??
Az 5 lerajzolva mit ad ki? Az 5-ágú csillagot. Ami a mágia jele... (és ma véletlenül épp 5-e van..)
Ezenkívül a Vénuszhoz köthető, a VÉN ŐS-höz, akinek útja 8 év alatt rajzolja ki az 5-ágú csillagot.
Ki a VÉnusz? MAGA A NŐ...Kire emlékeztet az 5-ágú csillag? A MAG-ra, a NŐ-re, mert az 5-ágú csillagban is van egy belső MAG-csillag...

Mondhatni a férfi is ember - tehát benne is JEL-EN van a "NŐ"..
Amíg a férfika "FÉL"-FIAK, mert CSAK az "Y"-t élik és nem ismerik fel, hogy NINCS "Y", hanem eredendően CSAK
 "X" létezik (ami nem azt jelenti, hogy mindjárt buziknak kell lenniük), addig NINCS VÁLTOZÁS SEMMILYEN TÉREN a JELEN létezésben!
Világunkban az Y egy férfin BELÜL is "ráül" a BENNE LÉTEZŐ X-re és teljesen elnyomja.
Ezért keresi KINT a "maga nőjét", akitől a "megváltását várja". Aki mellett "helyet foglalhat"..
Akinél "hazatalálhat".
Csakhogy alapvetően TENMAGÁBAN kell(ene) megtalálnia a HELYÉT és a HAZÁJÁT, mert BENNE VAN! Saját magában kell ráébrednie az EREDENDŐ TEREMT-NŐ-i képességre és minőségére!
A FÉL FI nem attól lesz FÉRFI, hogy LEuRALJA a női nemet – hanem attól, hogy RÁÉBRED: ő a NŐ-ből vétetett.... Mert BENNE VAN! És soha nem fog nélküle létezni tudni!
Ez a nagy fricskája a KIFORGATOTT és átpolarizált teremtéstörténetnek. Én magam pedig itt értem meg igazán Boldogasszony finom mosolyát Csíksomlyón, amikor ott jártamkor pampogtam a föléje rittyentett szürke trutyin és a belőle fenyegetőleg kihadonászó szakállas hímség miatt és ő azt mondá: "azt hiszed, hogy ez engem bármiben is zavar"? Igaza volt. NEM IS ZAVARHATJA, mert nincs más rajta kívül...Ennyi..
És ha végre mindenki, MIND(en) ÉN megérti, hogy mindenkiben eredendően egy NŐ-vekedő NŐ a TEREMT-NŐ-je, akkor és csak akkor fog VILÁGOSSÁGBA TÉRNI A VILÁG...
Kilépve a FÉNY káprázatából...
Ekkor tud majd felSZABADULni mind-ÉN-, KI- már egy "NÉ"...
Amikor végre megértik, hogy a KOZMIKUS LÉTEZÉS, ami=NŐ-vel, de nem egyenlő a NŐI NEMMEL. Tehát nem keverik már a szezont a fazonnal...
Nem "túl lenni kell a nőn", hanem épp hogy RÁISMERNI mibenlétét és elkezdeni MŰKDÖTETNI.
ÉLNI és MEGÉLNI. Mert az lesz IGAZ-án egy, pontosabban "A" MINŐSÉGI
 ÁTALAKULÁS...
ÉBRESZTŐ HÁT!!
Nekünk magyaroknak különösen nagy a szerepünk és felelősségünk a megVILÁGÍ-tásban, mivel nyelvünkben benne a létezés teljes kódtára...
Ideje MEGTANULNI
 MAGYARUL!

Napunk angyala ARIEL, aki a SZÁRNYALÁSRA buzdít.
Mikor tudunk szárnyalni? Ha FEL-SZABAD-ultak vagyunk.
Hol? BENT...
Hisz az ÉLET csak bent - és nem kint...