A MAG NYELVE

JOBBRÓL BALRA   olvasandók a versek..

AZ EREDENDŐ NYEL(v)-VEZET... 

A NYELVEZET,
mely MEG-MAG-NEV-ez,
eredendő önMAGodhoz EL-VEZET (mely egy ÉL-VEZET)...
Mert szavaidnak ereje egyetemes eredet..
Minden hangja MAG-neses..

Benne az Eredő Egy Tudás,
mely öröktől fogva mindig is létezett.
Mint egy LÉT-ELEM..
Minden szava megemel,
hisz MAG-OS-s-ÁG-os tiszta nyelv..
Ha ráébredsz és emlékezel,
e nyelvnek titkát
MEG-MAG-FEJ-Theted..
S mindent, mi van s valaha létezett, elmeséli teneked..

Csak hangolódj rá s vezet téged..
Kódod bont a MAG-os TÉR-hez, LÉT-hez..
Benne az erő megmutatja MAG-(j)-át..
Mely eredendőn benned él,
s csak emlékeztet reá..

E MAG-AR nyelvnek nincsen párja,
mert egységben áll ÖN(NÖ)-MAG-jával..
Minden betű, minden szó teremtésre hangoló..

Kiejtett szavaink által bennünk minden ÁT-s-FEL-HANG-olható..
Az Eredendő Egy Mintára
ÁT-KÓD-olható..
Szavainknak rezgése ÁT-EM-EL az EGY LÉT-be..
S minél tudatosabban használod,
annál EGÉSZ-s-ÉG-esebbé
(EGy-s-ÉG-esebbé) válsz már most..

Minden egyes pillanatban,
mikor MAGAR szavak hagyják el az ajkad,
folyamatosan hangolod magad,
s ezért nem mindegy,
hogy milyen rezgésben s minőségben törnek fel belőled e szavak..
Hisz MAG-unkban az Igazság!
S a MAG-nyelvnek nem kell más!

Mert eredendő LETT nyel-VEZET,
s MAG-ában EGY-ként benned, MAG-odban mindenhova
el-VEZET..(mint ÉL-VEZET..)

Egy tökéletes MAG-os MAG-ia,
mely utat mutat ön-MAG-(j)-ába,
s segít téged a tágulásban..
Ha MAG-odban már emlékezel,
e MAG-os nyelved a MAGOS-ÁG-ba haza vezet..

Tedd hát össze a két kezed,
hogy e MAG-nyelved már jól ismered!
S e varázslatos VEZET-Ő csak az EGy JELEN-ben mutatja meg magát!
De csakis annak, ki VAN-ságának EGy JELEN-ÉN-ben jár...

És SEMM MÁS-ra
("MÁS-sal HANG-zóra") nincs szükséged,
csakis Eredő MAG-odnak EGy nyelvére,
ki MAGAD mestereként vezet téged..
Csak engedd, s éld meg!

(2024-07-05)

A TISZTA FORRÁS- NYELV-VEZET

 

A Tiszta Forrás benned ragyog!
Tárd fel Magod, s hagyd a Napot!
Hisz a Hold benned újra ragyog..
Egy szekvenciára álltok,
s ezáltal erősebbé válik "csatornátok"..
S Magotokon keresztül mindent egyre tisztábban érzékeltek,
éreztek, hallotok s láttok..

Lebomlik, széthullik a régi háló..
S az új mezőhöz kapcsolódik az, ki bátor.
Ez a mező egy új Erő, mely felépül az útnak "porából"..
Feltámad a MÁ-ból,
a Mind-Én-s-Ég akaratából..
S ebben a mezőben már mindenki ÉL-Ő..
S nem lesz többé senki sem F-ÉL-Ő-S..

Tágul a Gömb, a Kör bezárult..
A Gömbben már nem KÖR-bemész, 
hanem körkörösen tágulsz..
S e tágulásban egyre inkább Magod elé járulsz..
Hol egy új Nyelv van születőben.-
Mit megtanultok egy-kettőre..
S mire a háromba érsz,
a Mag-Nyelven már tisztán beszélsz..
Hisz itt már csakis emlékezned kell rá, 
ennyi az egész..

S e nyelv se nem néphez,
se nem nemhez kötött..
De csak az érti, ki a Gömbbe már beköltözött..
S e NYELV-VEZET áll mindenek fölött..
S az Új Mezőnen már csak így beszéltek..
Hisz csak ezt érted, mert ezt érzed.
Mert ott már EGY az értés és
EGY az érzés..
Ezt soha el ne feledd!
Hisz ez már jóval túl mutat az Elme felett..

(2021-08-30)

TISZTA NYELV 

Egyetlen egy eredendő közös nyelv létezik,
mely a szívnek hangján szólal meg,
hisz Magodban rejtezik..

Melynek hangja szívtől szívig, lélektől lélekig rezeg,
s összeköti a Földön élő összes nemzetet.
S vele, magad bárkivel megértheted,
hisz átjár benned és körülötted minden létező Teret..

Általa csakis igazat szólhatsz,
benne nincs helye a hamis szónak.
Mert e hang nélküli dallam mindenkiben tisztán rezeg.
S ezen a nyelven csakis
EGYET- ÉRTés lehet,
hiszen az összes szív
Egy Ért-ésben s Érzés-ben lebeg.

Nem úgy, mint az Elme által teremtett többi földi nyelvezet.
Melyet kívülről csakis tanulni lehet.

S e tanult nyelveket FÉL-RE is értheted..
De a szívnek hangja eredendőn tenmagodban él s rezeg.
Csak engedned kell,
hogy felébredjen benned, veled,
az Eredendő Emlékezet.
S így e tiszta nyelvet FÉL-re érteni sosem lehet..

Mert EGY ÉRZÉSBEN
EGY ÉRTÉS megy.
S szavak nélküli
Tereken s Időkön át,
Csendedben mindig veled..

Beszéld hát az Egynek nyelvét, mert itt az Idő,
hisz eljött az EGY LÉT!
S ha hallod már az Egynek szavát,
tudod már a szívnek hangját..
Hisz felhangolódtál lénységed igaz Egy Mi-NŐ-ségére,
hol a szavak nélküli térben,
az EGynek Jelenében,
az összes létező nyelvet
EGY SZER-re
EGY SZER-űen
Egy-ként beszéled..

Mert e tiszta nyelvet megérzed
s MAG-ÉL-ed..

(2022-06-30)

.