2023-02-14

                                         MOTTÓ: MÉG MINDIG A FÁTYOL.... 

... mert a FÁTYOL mögött van az IGAZSÁG.... ... a "MENY" "ASSZONYÁNAK" az IGAZ VOLTA, mely "VOLTnak" felismeréséhez "MOST" van itt egy újabb állomás... Egy MÉLYÜLÉS az "egyre beljebb-egyre feljebb" útján...

Vegyük át mégegyszer, hogy mit jelképez a lefátyolozott menyasszony?
A "MENNY ASSZONYA" maga a "TEREMT-NŐ". "ANA", "ANU" (aki nem "annunaki", hanem "ANU", "(a)KI" KI-ÁR-ad, mert ő az az Á-ldott R-ész, mely mindent ETET, NŐ-veszt, meg-ÉR-eszt, ÉR-zékelhetővé és ÉR-thetővé tesz, úgy, hogy mindent EL-ÉR. És amit ELÉR, az ÉL....Magyar nyelv mágiája....
A menyasszony metaforájában NE a mai torz gondolatiságból induljunk ki! Ennyi erővel állandóan hivatkozhatnánk a fütyis istenre is!! Hogy az "úr" így meg úgy...Minek??? Nem volt elég több ezer éven keresztül eltűrni a hülyítést???
Miről beszélek folyamatosan? Miről szólnak HORVÁTH KRISZTINA ÍRÁSAI?? Az "EREDET" MI-NŐ-s-ÉG-ének a MEGLÁTÁSÁRÓL. Ami a belső tiszta LÁTÁS függvénye.
Két éve már, hogy járjuk az intenzív tisztulás útját, hisz beleértünk a "nagy esélybe", a "Kor-Kör" váltás okán!! Jön a "jövő JÖVŐ". A FELHANGOLÓDÁS ESÉLYE EGY-ÉN-lő. Mind-ÉN-KI-é. Egyformán. De hogy ki HOGYAN él vele, mit hoz ki belőle, mennyire KÉP-es élni? Az már a saját szabad akarat és tudatminőség függvénye..
Addig nem LÁTunk, míg a szemünk csak a TORZ, a TÖRT ÉN mötymörgésére fókuszál!! Ráadásul szánkban a MAG NYELVÉNEK kozmikus REND-je, ami egyenlő a SZER-TUDATtal - akkor meg KUTYA, azaz Szíriuszi KÖT-ÉL-ességünk (mert oda vagyunk "bekötve") ezzel ÉLNI, ezt ÉRTENI és ÉRTVE ÉLVE HASZNÁLNI!
Mit mond a magyar?
Az IGAZSÁG "ODA-ÁT" van. A "FÁTYLON" túl. Amikor a MENY ASSZONYT FÁTYOLBAN vezetik a FÉR/L-FI elé, akkor a FÉL/R-fi kit kap meg? A MENY, az ÉG asszonyát. Azt a MÁSIK FELÉT, akiből vétetett. Hisz a FÉL/R-fi azért FÉL, mert nem tudja magát reprodukálni, csakis a NŐ-n keresztül. Ez számára a BE-TEL/R-jesülés útja.
A NŐ-n, a "saját nőjén" keresztük válik EGÉSZ-szé, hisz "amit isten egybekötött, ember szét ne válassza". (Ennek a mondatnak az elemzésébe majd egyszer mélyebben belemegyek, most itt nincs rá keret...)
A MENY assszony azért van fátyol mögött, mert az ÉGI, ISTENI SZERben való elmélyüléshez a FÉL-FI teljes átlényegülésére van szükség. ÉRDEMTELEN pedig NEM LÁTHATJTA MEG.
Értjük? Érezzük a lényeget?
Az, hogy ez az ÉRDEM az iszlám vallásban miként lett a nőkre nézve egy béklyó, az már a hímsoviniszta Y mutatványa... De mondtam: itt nem az a feladatunk, hogy a TORZÍTÁSOKKAL foglalkozzunk, hanem az, hogy MEGLÁSSUK A TISZTA FORRÁST és aszerint ÉLJÜNK.

Bogár László szavai szerint vannak a "világ nemlétező urai", akik most rendesen rákapcsoltak a MEGTÉVESZTÉS elmélyítésében. Nem hülyék, az egész biztos és rendelkeznek annyi OKKULT PRAXISSAL, hogy érzékeljék a "Fátylon túli" dolgokat - mert CSAK ÍGY TUDJÁK ELTORZÍTANI, hisz ők működtetik magát a NEM-et, a NEMISÉGET, a TAGADÁST. Tagadni meg csakis azt lehet, ami VAN, ugyebár....
No: már mindenki hallotta, olvasta, hogy MEGJELENTEK AZ UFOK!! Hogy már 3 hatalom is kilőtt 1-1 bolyongó objektumot.... Nincs 'dezsavü' érzetünk? Nem fura megint az összhang? Hogy egyszerre jelennek meg az "azonosítatlan repülő valamik"?? Ahogy hirtelen, tök véletlenül egyszerre kapott lábra a covid is???
Már akkor elmondtam: zseniális TESZT arra nézve, miként lehet az embereket, az EMBERI ELMÉT (és NEM A TUDATOT) irányítani!!! Ezt pedig csakis ÖSSZEHANGOLTAN, alaposan leszervezve lehetett elindítani.
A teszt eredménye minden várakozást felülmúlt - erről beszélt Hossó Andrea is, mint közgazdász, a Karc FM egyik riportjában. Ennek az eredménynek a hatására döntött úgy a világ nemlétező hatalma, hogy "gyorsítanak": előbbre hozták az "ufóprojektet"..
Már a covid kitörése idején ELMONDTAM, hogy a következő elmeprogram és hülyítés az UFÓK lesznek, meg a HÜLLŐEMBEREK, meg az "anunakik" - majd végső felvonásként eljön az apokalipszis pusztításának feloldására Jézus, aki "aláereszkedik majd a mennyekből"....
Ha már megemlítettem Bogár Lászlót, a tegnapi, Papp Endrével folytatott beszélgetésében gyönyörűen végigvezeti, miként szaporították el az "emberi fajt", a "proletár", a pénzen megvehető de olcsó munkaerő feldúsíátásának érdekében.... Viszont, mindennek van következménye, tehát a "feldúsításnak" is, ami elburjánzáshoz vezetett, mely már veszélyes, tehát "irtandó", mint a gaz.. Ez az ideologiája, mint tudjuk, évtizedek óta lengedezik a Térben, de nem véletlenül. Mégpedig azért nem véletlenül, mert EZ A KOR-KÖR PROGRAMJA!!! Az, hogy ez a program időben hogyan alakul, mikor gyorsul be és mikor lassul le - nem "földi" döntés kérdése....Akik "végrehajtják", szó szerint CSAK VÉGREHAJTÓK..
DE!!!
Nem kell MEGIJEDNI!! Hanem ÉRTENI kell a LÉTEZÉS mibenlétét. Bogár László is elmondja: az egyetlen kiút annak felismerése, hogy "VAGYOK AKI VAGYOK". Azaz, ráébredni arra, KI VAGYOK "ÉN"!
Miről beszélek már jó két éve?? Pontosan erről.
Miért EZ az egyetlen KIÚT??? Azért, mert a KI VAGYOK ÉN, a VAGYOK AKI VAGYOK nem más, mint a MAG-OM, melyből minden ERED..."MAG-a az ÉN"...Az ÉLET pedig HOL ÉL??? Csakis BENNEM!!!

Ha mindezt egyszer végre meg-ÉRTEM, akkor "MAG-ÉRTEM". ÉRETT lettem a LÁTÁSRa és TUDÁSRa...
Akkor már megértem azt is, hogy minden MÁS-ik "ÉN" egy másik univerzum. De MAGA A KÜLVILÁG IS egy KÜLÖN UNIVERZUM!! (KÜL-ÖN, ön-magán kívüli, egy KÜL ÉN... Értjük? Érezzük?)
És minden ÉN a MAG-a programját éli!
ÉN IS - meg a MÁS-ik IS...
Mi, EGY ÉN-ek csak annyival vagyunk HATÁSSAL a MÁS-SIK világra, jelen esetben a KÜL-világra (hisz ratjunk kívüli, mint minden más EGY-ÉN), amennyi a MI EGYÉNI LÉTÜNK PROGRAMJÁVAL összefügg.
Ha most kilépnénk e játszótérből megszűnne pl azonnal az ukrajnai felhajtás? Nem. Megszűnne a "nemlétező világhatalom" minden törekvése? Nem. Tehát? Mi BELEFOLYUNK a MAG-unk OK-ával ebbe a folyamba, és CSAK ENNYI. Megtesszük a dógunkat, oszt kész... Mert a LÉ-tezés BENNÜNK van és nem a külvilágban. Ahogy egy színdarabban is nem a CSELEKMÉNY az élő létező, hanem a színészek... Evidens, nem??
Mégsem értjük...
De ha VÉGRE mégis megértjük, (remélem), akkor ráébredhetünk (végre), hogy csak az számít, ami MAG-unkban van. A FÁTYOL, az EMLÉKEZÉS fátyla bennünk van. Ahogy a CSILLAGOK is, a BOLYGÓK is - és minden, amiről azt HISSZÜK, hogy KINT. Ez a belső fátyol pedig több rétegben esik le és tárul fel MAGUNKBÓL, MAGUNKNAK, míg el nem jutunk a TELJES IGAZSÁG fel-és megismeréséhez...

Napunk angyala MIHÁLY, aki a "kristálytiszta szándék" üzenetével érkezett. Nos, igen... Az ő üzenete is többrétegű: egyrészt a fátylon túl csak akkor fogunk látni, ha a bensőnk KRISTÁLYTISZTA.
Ugyanakkor a bennünk élő MAG, nem más, mint egy KRISTÁLY.
Ha ráérzünk e kristályra, akkor a működésünk valóban "ki-kristályosodott" lesz a "3T" minőségében...