2024-04-20

                         MOTTÓ: MÉG MINDIG UGYANAZ... 


Már nevetek – "kínomban" - , hogy mindig ugyanaz érkezik az észközökből..
Már napok óta.. Lassan már "hetek óta"..
Vannak napok, amikor érkezik egy kis "lazulás" vagy egy kis "árnyalás, de ez a ritkább.
Mondhatni, KITARTÓAN érkezik UGYANAZ. Újra és újra...
És, mondhatni, feltehetném a kérdést, miért is lenne MÁS, mikor EGY A CÉL, EGY AZ ÜZENET, igazából már a NIBIRU megérkezése óta: KÉSZÜLJ!! LÉGY JELEN! Hisz a "jövő JÖVŐ" egyre KÖZELEBB ÉR!

Tegnap említettem, hogy Krisztina "véletlenül" épp olyan írásokat diktált be nekem (újból, mivel a winchesterem beadta az unalmast), 2021-ből, amelyek ÉPP MOST, ÉPP ÚJRA az ITT és MOST-ban teljességgel érvényesek. Hogyan is lehet ez a "véletlen"?
"Véletlenül" épp azért, mert 2021 júliusában az "előkészületek" egy "JEL" érkeztére vonatkoztak, ami 2021 augusztus 12-én meg is érkezett, mégpedig egy "E"betű formájában, az ÉG-re írva.
Nekem, személyesen, egy ROVÁS "E" jelent meg a felhőtlen, kristálytiszta égen, amit épp hátúszás során vettem észre. Medencéből ki, megtörülközés, befutás a telefonért, izgalom, nehogy eltűnjön a látvány, mire le tudnám fotózni.. Szerencsére masszívan tartotta magát, minden elmosódás nélkül, így meg tudtam örökíteni. Még arra is volt "ideje" ennek az "E" betűnek, hogy a fotózás után mégegyszer beszaladjak, lecsekkolni, mit is láttam az égen.. A JEL ismerős volt, annyi "koppant", hogy ez ROVÁS-JEL, de mivel nem írok "rovásul", kellett egy gyors emlékeztető, hogy melyik betűt láttam... Aztán kellett egy merengés, hogy MIÉRT "E" betű?? Mit is JEL-EN-t az "E" betű??
Idő kellet, mire leesett, hogy az "E" = "E-M-ANU-EL"..
Na, akkor aztán "lerázott a "hideg""...

Visszaugorva a medencébe, folytatva az úszást (természetesen háton), még sokáig "szemmel tartottam" ezt a JELET, eltűnődve azon, hogy MIÉRT MA? MIÉRT 12-én, csütörtökön??
Mire átcikázott rajtam a teljes "csattanó": nem másért szólt az "E" betű megjelenése, mint az emlékeztetésre a HÚSVÉT VALÓS MISZTÉRIUMÁRA.
Hisz mi a 12? A FÉNY, az "OSZTÁS" száma. "Voltam egy és lettem ket-tő". Ekkor hagyunk NYOMOT a "POR"-ban... Jézus, a nagycsütörtöki lábmosással a NYOMOT mosta le a tanítványai lábáról, azaz a NEHÉZ ÉK-et... A nehezék feloldása nem más, mint az ÚJRA EGY-benlét, az ÖN-MAG-unkkral való EGY-s-ÉG, ami maga a 3, a harmonia, a "szent hármasság" MÓDJA!! Így lesz a 3 újra 1...
A 12 Inverze a 21 – 2021-ben, ami maga az "ÖSSZE-TART-ás" száma egy "mágikus", azaz 5-ös évben.. Ezért a 21 az "ÚJ VILÁG" száma..
A 12-nek nincs MAG-ja, ezt "pótolta ki" Jézus, aki lett a 13-ik. A 13 "magja" a 7, a FÉNY (LUICIFER) száma. A HÉT-HAT-ÁR...
Jézus 13-ikkén maga lett a "HALÁL", aki meghozta az ÁTLÉNYEGÜLÉST, a káprázatból való ébredés lehetőségét, az EMLÉKEZTETÉST arra: KI is VAGY-OK ÉN VALÓ-jában??
A 14 a TEREMTÉS SZÁMA a TÉRBEN, amikor az ÁTLÉNYEGÜLT ÉN, a "FELTÁMADT ÉN", felismerve IGAZ ÖN-VALÓJÁT, EREDENDŐ MI-NŐ-s-ÉGÉT, már "TUDATOSAN" tud TEREMTENI a TÉR-ben, azaz KÉPES a TERET (át)formálni...
A VÉGÁLLOMÁS pedig nem más, mint a 15, a lehető LEGSZEBB SZÁM, a "MAG-TÉRÉS" száma, amikor már a MÁGIKUS MINŐSÉGÜNKET éljük, ami maga az EREDENDŐ NŐ-s-ÉG, amikor újra EGY-ek lettünk EREDENDŐ minőségünkkel, hisz ami "NŐ", az mindig "ÉRTÉK TEREMT-NŐ", ÉRTÉK-NŐ-velő MI-NŐ-s-ÉG.Pont.
8-ik hó 15-e minek az ünnepe? NAGYBOLDOGASSZONYÉ.
Mi volt tehát mindig is a CÉLJA , mint EMLÉKEZTETŐNEK, a Húsvét misztériumának?
Az EMLÉKEZÉS, az ÉBREDÉS.
Mire?
Arra, hogy MINDEN LÉ-tező VALÓ-jában "EGY és NŐ".
Ez a "MAG-MEG-VÁLTÁS", a "MAG-MEG-TÉR-és" LÉNYEGISÉGE és ÚTJA.
MAG-a az ÉBREDÉS TEN-MAG-unkra..
Az EMLÉKEZÉS IGAZ ÖN-VALÓNK-ra, mely MAG-(ja)-A a NŐ. (nem a "nemesedett" nő)....

Aznap, mikor én megláttam az égen a rovás "E" betűt, Mosonmagyaróváron, egyik tanítványom, egy "normál" "E" betűt fotózott le... Egy másik olvasóm pedig egy "ISA001" rendszámot látott és küldte el a képet róla.. Nos, 3 JEL MÁR elegendő ahhoz, hogy "JEL"-ként aposztrofálhassuk. Pont. Ez nem vita témája...

2021-ben megmutatta magát a LÉ-ÉN(y)-ÉG-i MI-NŐ-ség, hogy mi a KI-ÚT a FÉNy "felejtős" káprázatából - miután ugyanennek az évnek a TAVASZÁN megérkezett a NIBIRU, mint "É-LŐ HÍR-NŐ-k", aki BETOLTA a TÉR-be a "SZÉTVÁLASZTÁS" erejét, "mondván", hogy "MOSTANTÓL MINDEN "IO"-RAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL".
Mi a "IO"-ravalóság"? AZ "I"-GÉN, az "I"-sten-tudat és minőség élése az "O"-ban, azaz a TÉR-ben.
A "MAG-EMLÉKEZET". Az, hogy TUDOM: nincs rajtam KÍVÜL álló isten, viszont MIND-ÉN BENNEM!
"ÉN" vagyok, és "ÉN" vagyok az, aki "MIND-ÉN"-ért FELELŐS!
Aki ezt MEGÉLTE, ÁT-ÉLTE (a covid segedelmével) –annak napjainkra az élete valóban "JÓ"-ra fordult. MÁR ÉLI a TELJES belső SZABAD-LÉT-TUDATOT, mert már tudva tudja, hogy a "KINT" NEM IRÁNYÍTHATJA, mert nincs őrá HAT-ással. Viszont az "ÉN" meg bármit IRÁNYÍT-HAT, mert MIND-ÉN-re HAT-ással van, hisz belőle indul minden...

A Fény világa, mint tudhatjuk már, KET-TŐ-S. Itt mindenből KETTŐ van. Ezért LEHETŐSÉGBŐL IS. (Ezt a Manifest c. sorozat remekül bemutatta...)
Egy JEL már megérkezett és megmutatkozott...
A MÁSODIK pedig ITT VAN a küszöbön...
Amit ÉRZÜNK IS.
TÖBB NEM LESZ! Mert NEM LEHET TÖBB!
Tehát, ha ÉRZI valaki, és JELEN is van a JELENBEN a JELEKNEK – akkor meg fogja TAPASZTALNI és meg fogja ÉRTENI. Ennyi.Pont.

"Uff, én beszéltem" 😉😎