2023-03-07

                               MOTTÓ: "7" ÉS TELIHOLD 

Ma "bűvös" napnak nézünk elébe, mivel ma minden a 7-ről szól.
7-e van és az észközeimben 3 helyen is megjelent a 7-es szám. 3+1, azaz "3 a magyar igazság és 1 a ráadás". Ez sem véletlen.... Hisz mindent a HAR-monia tart EGYEN-súlyban és REND-ben - még a "+1"-ben, a "4"-ben, azaz az ANYAG-ban is....

No, akkor másszunk kicsit bele és meg fogjuk érteni a nap üzenetét....
Vajon miért 7 napból áll a hét? Miért van "hetedhét ország"? Miért van 7 fejű sárkány? Miért van 7 főbűn? Miért van 7 szentség? És még lehet sorolni... Természetesen semmi sem véletlen – hisz ez az egész hetesség a bibliai teremtéshez köthető. Vegyük csak elő a magyar nyelv mágiáját! Mi az egyáltalán, hogy "TEREMTÉS"?? TÉR. TÉR-EM. Tehát, VALAMINEK A TÉRBE HOZÁSA. Valaminek a FORMÁBA öntése. Valaminek a MEGNYÍLVÁNÍTÁSA. Márpedig, aminek van FORMÁJA, annak van HATÁRA. Aminek határa van, annak kiterjedése VÉGES. Tehát, miről szól a hetesség? Milyen világ "FOK" és "SZINT"-mérője?
A LÁTHATÓ TEREMTETT VILÁGÉ.
Ez a FÉNY birodalma – ami pedig NEM A MINDENSÉG!!
A FÉNY NEM EGYENLŐ A TELJESSÉGGEL, annak csupán RÉSZE.
Egyébként meg minden az orrunk előtt van. "Érdekes" módon 9 szám létezik. És mégis a 7-esnél ragadunk le. Vajon miért?? Mert a "FÉNY üzemeltetőinek" ez az érdeke! EBBEN TARTANI az ELMÉT!!! (és NEM a tudatot!!!) "CSAK" ebben tartani!! Ez a KARMAKERÉK, ez a SZOLGASÁG KÖRFORGÁSA. Ez a "TEREMTETTEK" birodalma, az "EMBER", mint "MESTERSÉGES LÉNY" működési terepe. Csakhogy MI NEM VAGYUNK EMBEREK!!! Se hüllők, se annunakik. MI LÉ-N/L-ÉN-ek vagyunk, akik EL-eve LETTEK. Ez = az istentudattal, amikor tudva tudjuk, hogy nem kint, hanem bent az IS-T-ÉN és ez az "IST-ÉN" az, ami az igaz ÉNEM.
(hmm.. 9.22-kor....)
CSAK az "EMBER", a FAJ fenntartójának és működtetőjének, a michelangeloi AGY és ELME minőségnek a terepe a FÉNY és a 7-etesség. Meg is tesznek mindent a "FÉNYEZÉS" érdekében: dicsőítik Nimród "APÁNKAT"!!! – márpedig "apa", mint "teremtő" nem létező fogalom, hisz képtelen magát fenntartani, a "nőből vett meseterséges létforma és csakis a "nő"-n keresztül tud újra létezni. Tehát ők azok, akik mindig a "Fénybe" menetelnek, a "fényt hajkurásszák" – egyúttal ÜLDÖZIK, ÁTKOZZÁK, FÉL-ELEMETESSÉ avanzsálják a "sötétet", amiből vétettek... Mint tudjuk a "fényes" főpapnak (Lsd Varászfuvola) az "Éj királynője" maga a megtestesült gonosz, akitől el kell venni a LÁNYÁT (androgün FI-át!!!), hogy MAGUKÉVÁ tegyék, egy ÁLTALUK KIVÁLASZTOTTON keresztül!!! Mondhatni "ordít" a mesterséges manipuláció - de csak az hallja meg, akiben ÉL az ÉLŐ TUDAT, aki ÉBER és nem alvó...
Tehát a 7 a "héthatár". A DÖNTÉS terepe, a "hogyan tovább?".
Erről szól a mai nap...
A hetesség "magja", közepe a 4, a FÖLD, az ANYAG. De az anyag is ANYA – tehát NŐ nélkül ANYAG SINCS!! Mégis "URALNI" akarják, "szaporítóanyagként" használni, hogy az egész Földet "MAG"-uk alá hajtsák a teremtett lény teremtményei....
A 7 az EGYSÉGBE KERÜLÉS LEHETŐSÉGÉNEK a HATÁRA. De ez MÉG NEM AZ EGYSÉG – hiába akarják "unio mystifikálni" a "nagy összeolvadás" bűvszámaként. HÁT NEM!! Itt CSAK eldönthetjük, hogy "káprázunk" továbbra is, vagy felülve az ÁR-amlásra visszakerülünk a "vizek"-be, azaz a LÉ-ny-ségünk IGAZ VALÓJÁBA! Ehhez át kell menni a "tű fokán", a "HOLT-PONTON", SATANA, MA-ÁT kapuján, ami a 8 és csakis így és csakis ekkor juthatunk el a 9-be, az igaz sem-LE-Gességbe....Ahol "már" minden mindegy, mert MIND-EN MIND EGY...
A 9 magja az 5. A MÁGIA száma.... Nos, ez egy egészen MÁS SÍK..
Érezzük a különbséget?? Mennyire nem mindegy, hogy a 4-ben vagyunk ("CSAK"), vagy az 5-ben KÖZÉPEN? MAG-unkban?....

No tehát: a 7 egy HAT-ár. A HAT-alom HAT-ára. Ugyanakkor a 6-szög, a MÉH-sejt forma mindig az információ keletkezési formája. SATANA tetején is van egy ilyen alakzat és innen indulnak KÉK hullámok a HOLDRA, majd tőle hozzánk, amit a MAG-SZEM-ünk, "agyalásmentes" állapotban, tehát alváskor, befogni képes...
Ekkor érkeznek a felismerések, a mag-LÁTÁS-okat hozó információk...

MA, TELIHOLD napján kiteljesedik az, amit az ÚJHOLD hozott a holdhónap elején (érdemes visszanézni a február 21-i Rituálét). Mi volt az Újhold üzenete? A "kozmikus SZER ELEM" megélése. Ráébredni arra, hogy "MIND-ÉN NŐ". Ez a bennünk élő MAG-MINŐSÉG, a LE-TT, az EL-eve LE-tező ÉL-Ő.
Mindez ma KIT-EL-jesedhet a TUDATOSSÁG szintjén bennünk. De miért MOST? Miért MA? Miért a 7-ben?Azért, mert tényleg elérkeztünk egy HATÁRRA. ÁT-LÉNY-ÉGÜLÉS-ünk egy újabb határára. Ez a MÉRLEGELÉS helye és ideje. A mérlegnek milye van? NYELVE. Mikor van a mérleg egyensúlyban? MIkor KÖZÉPEN van a nyelve. Azaz a TENGELYE. De hogy MI EZ A KÖZÉP?? A 4 vagy az 5? Nos, ezt mi MAG-unk döntjük el.... Mérlegelhetünk és dönthetünk: felismerjük, hogy LETT-ek vagyunk vagy alszunk tovább TEREMTETT-ként? Ugyanis e döntés szerint folytatja mindenki a MAG-a útját a továbbiakban....(9.55-kor befejezve és 10-10-kor megosztva...Mondhatni "IGÉN"...)

Napunk angyala ma ASRAEL, aki küldi üzenetét "ODA-ÁT"-ról...Mint SATANA-i minőség, a "holt-ponton" túlról...