2022-02-26

                                 MOTTÓ: MINDENNEK ELJÖN AZ IDEJE... 

A legtöbb gondunk a türelemmel van... Igazából TŰR-ELEM-re csak itt, az anyagban van szükségünk, mert a TÉR-ben IDŐ kell minden GONDOLAT megvalósításához. A gondolat tud repülni, szárnyalni és álmunkban is azonnal minden KÉSZ és EGÉSZ - tehát a "gyártási idő" elmarad...
Meséinkben csettintésre terül az asztalka, ráadásul bőségesen és gazdagon.. Nincs küzd-elem, nincs szenvedés, nincs kínlódás... Mindenki erre vágyik. Joggal, mert SEM a küzdelem, SEM a kínlódás, SEM a szenvedés NEM LÉTELEM!! Ezek "teremtett" tényezők, mégpedig a TÖRT ÉN TEREMTÉSE, aki kiesett az EGÉSZ-ből...
A MESÉINK az EMLÉKEZET TARTÓI... A meséink emlékeztetnek a "tört én" előtti időkre.. A tündérvilágra...
A szépre és jóra....
Nem tudnánk olyanról mesélni, ami NINCS. Csak arról szólhat a mese, ami VAN.

Azt mondják, a mese képzelgés, a képzelet játéka... Igen ám, de a képzelet mit tud csak elképzelni? Amiről VAN KÉP-e!! Márpedig ha valamiről van képe, akkor az LÉTEZŐ. Tehát, VAN!
OK. De akkor ITT és MOST MIÉRT NEM MŰKÖDIK mindaz, amiről van képünk??
Nos, ez megint olyan kérdés, amihez kell az ÉRTÉS. A TUDÁS. Az a tudás, amiről az előző két napban szó volt. Nem a tanult - hanem a MAG-unkban MAGunkkal hozott, ELEVE LÉTEZŐ, bennünk KÓDOLT EMLÉKEZÉS tudása. Ez igazából a magunkban őrzött, a földi lét éléséhez szükséges TAPASZTALATI TUDÁS. Ezt hivatott a "tanult tudás" DEKÓDOLNI.
A "tanult tudást" a TÖRT ÉN ELMÉJE rendesen "elvi síkra" terelte, aminek következtében egy halom DOGMA született, generációról generációra átörökítve, melyekkel nemhogy könnyítették volna a "magtudás" ÉLETRE KELÉSÉT, hanem inkább még jobban a felejtés homályába taszították az emlékezést, generációról generációra. Ez az "elsivatagodás" vonulata...
Az emlékezés azonban mégsem törölhető ki teljesen, mert mindig vannak, akikben él és ők élesztik a MESÉKEN keresztül...
A mesék nyelvezete szimbolikus. Több síkú. Van a valós történet, valós figurákkal, és van a mögöttes üzenet. De ezt csak az hallja ki, akinek füle van a hallásra és szeme a látásra. A dogmák kitalálói és őrei mindig és mindenkor elmések voltak, ezért nem volt fülük a hallásra és szemük a látásra. A mesék pedig így tudtak torz korokat túlélni, hisz a látszólagos történetet még a "leghülyébb" is értette....
Tehát a mesék (leginkább a népmesék) nem csak mesék - hanem a kozmikus emlékezet őrzői is. Ugyanígy a népdalok, rigmusok, versikék...

De térjünk vissza a türelemhez: a megvalósuláshoz a TÉR-ben mindig kell IDŐ. Mikor mennyi? Az bizony eltérő és egyéni... Miért? Na, ezt csak a "JÓ ÉG" tudja!
Mostanában megtapasztalhattuk, hogy "felgyorsult" az idő, és a megvalósulások nagyon gyorsak.
Olyanok mint a mesében ... Akkor miért panaszkodnak mások az ellenkezőjéről??
Nos, azok a dolgok valósulnak meg "gyorsított" ütemben, melyek ÖSSZHANGBAN vannak a "M-indenség
A-karatával, a MA-MA-val. Amik szembe mennek vele, mert az Egy-ÉN akarata akar "erőt venni" - ott bizony nyúlik a rétestészta, és általában el is szakad....Épp az erő-FESZÍT-éstől...
Amikor itt vagyunk testben, ITT és MOST kell a földi, anyagi működés rendjével összhangba kerülnünk.

Ahogy már mondtam vala: a felejtés nagy "átok". Ez a "bealvás". Jézus ébreszteni jött. EMLÉKEZTETNI arra, hogy ne higgyük el azt, amit az írások és a farizeusok tanítanak, LÁSSUNK TÚL az írásokon és legyünk ÉBEREK A LÉTEZÉSRE. Ha megértjük, akkor élni is képesek leszünk IGAZ ÖNVALÓNKAT. Akkor már tudjuk, hogy "meg kell adni a császárnak ami a császáré" - tehát tudnunk kell a FÖLDI LÉT szabályait - , és meg kell adni Istennek ami Istené: tehát BEFELÉ ÉS FELFELÉ élni...
Mindennek a kulcsa, a "IO-LÉT" kulcsa, a MAG-unkra ÉBREDÉS!

Mióta a NIBIRU "beintegetett" a Terünkbe, elhozta az u.n. "MÁSODIK LEHETŐSÉG"-et az ÉBREDÉSRE.
Betolt egy "szeletet" a kész tortába, hogy a TORTÁBÓL ki tudjunk emelkedni.. Nem véletlenül került elő MOST a "Manifest" c. sorozat is: mert igazából pont erről, a "második" esélyről szól. Ébresztés a modern kor eszköztárával...
Nagyon régi eszköztár a TAROT: annak lapjaiban is már "írva vagyon" ez a második esély, mégpedig a 14-15-16-os lapjaiban, melyek a 10-11-12 ismétlései. A 12, ami az "Akasztott", a "TÜKÖRVILÁG", a "MÁSOLAT" lapja után jön az "ELSŐ HALÁL", ami átemel egy MÁS SÍKRA, ami tulajdonképp a VISSZAÁLLÍTÁS síkja.
Ez a 14. Egy LE-hetőség egy új önmegvalósításra. Ezért jelenik meg rajta a VÍZ, mint LÉ, mint ÁRAMLÁS, amit NEFTIL mozgat... Rajtunk áll, FOGJUK-e az ADÁST?? Élünk-e a HULLÁMMAL? Rá tudunk-e ülni - vagy még mindig az EGO AKARATA, az ELME az, ami vezérel minket? Aminek eredménye az "Akasztott"??
A 15 mutatja, hogy MINDEN RAJTUNK múlik. Nem máson, nincs kényszer, nincs külső "ragasztó erő", nincs kifogás - csakis felelősség. Ami mindig EGY-ÉN-i.
Ami biztos: mindenki eljut a "Nagy Megmérettetés" kapujába, ami a 16. A FÉNY ABSZOLUT végállomása.
Aki innen nem tud átlépni a 17-be, leszámolni a TÖRT ÉN LÉT ELEMÉVEL, annak eljön a "második halál".
Ez a TORONY. Az ALÁ-ZUHANÁS.... Nekik indul ALUL, LE-nt újra a KÖR....
Aki képes ÁT-LÉNY-ÉG-ülni, az az ÉG-ben a CSILLAGOK között tud immár ÁTFORDULNI a BOLDOGPONTON és elér a 18-ba, az "abszolut aratásba", mely elvezet a 9-be, a MEGBOLDOGULÁSBA. A 19 pedig = 1 és 9 = kezdet és vég EGY-be ért, mert EGY. Mert minden 1, hisz "MINDEN MIND-EGY" (magyar nyelv mágiája....)
A 20 már egy MÁS SÍK....

EMLÉKEZTETŐ: a NIBIRU óta mindenki a MÁSODIK ESÉLYÉT ÉLI. A SAJÁT UNIVERZUMÁBAN.
A külvilág is egy önálló Univerzum, arra is vonatkozik a SZER REND-je. Tehát a külvilágban ugyanúgy végigmegy mindaz, ami BENNÜNK. A külvilág történéseiben, eseményeiben is meg fogjuk élni és látni azt a MINŐSÉGI változást, amit mi magunk megélünk.
Immár NEM A MENNYISÉG lesz a döntő - ez az "esély" már egyszer megvolt, kifutott, kipipálva.
MOST a MINŐSÉG dönt. A MI-ndnyájukban élő NŐ-ség. Ami maga a LÉNYEGISÉG. ÉN-ünk LÉ-nye...
"Erre megy ki a játék"...

Ma a "Teremburán" a HOLD és SATANA között áll fel egy TEREM-TŐ fényszög. Ők ketten amúgy is különleges kapcsolatban vannak, erről már sok szó esett. SATANA az IDŐ és TÉR kapuőre az, aki "Odaátról" közvetíti IDE ÁT-ra mindazt, aminek eljött az IDEJE a TÉR-ben a megvalósuláshoz.
Ezt a HOLD tudja átvenni és nekünk a NŐ-ségünkön keresztül átadni....
Tehát: ma RÁÉREZHETÜNK mindarra, ami saját magunknak vagy ami KINT a TÉRBEN megvalósulni készül.... RÖVID-esen...
Ne feledjük: kulcsszó a MINŐSÉG. Nem hamis ringatás, nem hamis szeretetmágia, nem félelem, nem sírás-rívás-ajvékolás, önsajnálat és világfájdalom.... Aki ebben van, az nem "MINŐSÉGI"...
Ami MINŐSÉGI az az ÖRÖM, a KÖNNYEDSÉG, a NYUGALOM, a TISZTASÁG és TISZTELET.... ami a tetterő tüzének az alapminősége.. Hisz nem mindegy, hogy a tetteinket HOGYAN visszük véghez..
Ahogy nem mindegy az sem, hogy a SZAVAINKAT milyen erő hatja át... A langyos mocsár kábítása vagy a TISZTA IGAZSÁG TUDATÁNAK AZ EREJE... Az egyik romlásba visz - a másik KÍGYÓGYÍT..
MINŐSÉG vagy MENNYISÉG?
(Hmm.... itt érdemes elgondolkodni: a MENNYISÉG alapja nem a VÉGTELEN MENNY?..... És hogyan lett mára "darab-darab"?....És hogy a MINŐSÉG-nek nem EGY-eznie kellene a MENNY-iséggel???....)

Napunk angyala ma HANIEL, aki a HOLD angyala. De nem hideg - hanem nagyon is ENERGIKUS.
Hisz gondoljunk bele: micsoda ERŐ kell a VIZEK mozgatásához??... Egy valódi TŰZ-erő...