2024-01-28

                                 MOTTÓ: "FEL-SZÁLLÁS"...

Az "ALÁ"-szállásból immár "FEL-szállás" lett: az elmúlt napok megélései, alámerülései során felhalmozott TÖLTETTEL immár újra FEL lehet EMELKEDNI és MEG-ÉLNI azt, ami az alászállás során átáramlott rajtunk... És ami szó szerint ÁTMOSOTT minket
Hogy ez kinek mi? Azt én nem tudhatom....De most aktiválható, ÁTADHATÓ, továbbadható minden, mi BENNÜNK új életre kelt. Új látásmódot, új értést hozott...
Nekem például az elmúlt 2 napban megérkezett – ahogy említettem is – az asztrológiai JELEKKEL kapcsolatos tisztulás, meg még más "népi" szimbolikákkal kapcsolatos felismerés is, hisz minden mindennel összefügg.. De egy valami teljes bizonyosságot nyert: a SZÁMOK EREDENDŐ MINŐSÉGÉNEK ISMERETE NÉLKÜL a szimbólumok nem értelmezhetők! Mindegyik szimbolika - EREDETI tartalmában -, az ÉLET, a teremtés, a KETTŐS TEREMTÉS, az emberi létforma mibenlétének ÉRTÉSÉHEZ járul hozzá... De ez nem jelent mást, mint SAJÁT MAGUNK megértését!! ÉS az eredendő LÉNYSÉGÜNKRE való EMLÉKEZÉST...
Ami iszonyú és katasztrófális, az a szimbolikákra rakott hihetetlen mennyiségű TORZÍTÁS.
Szinte letaglózó méretű - de ha tudjuk, hogy nincsenek véletlenek és minden akkor lát napvilágot, mikor annak ideje van a térben, akkor a "takarításhoz" is meglesz a megfelelő erő és meglesznek a társak is hozzá...
Számos "kis csodáknak" köszönhetően, minden úgy rendeződik el mindenki számára, a saját életében, ahogy "köll".. Összekapcsolódunk emberekkel, akik segítségünkre lesznek, akik társainkká válnak a következő útszakaszon.. Akik által hirtelen megoldódnak korábbi problémáink. És mindenki JÓL JÁR – mert JÓL ÉRZI magát az úton az új útitársakkal, hisz "egy húron pendülnek"...

Napunk angyala ismét Gabriel és ismét a VEZETÉS üzenetével érkezett, hogy higgyünk a "felsőbb vezettetésben", ami nem kint van, hanem BENNÜNK. Csak hangolódjunk rá és akkor tényleg abba az irányba haladunk, amerre "köll"...